Itt jár Ön: Hírek, események >> K+F ösztöndíjak, pályázatok >> Hazai innovációs felhívások, versenyek
Hírek, események
PDF
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Gábor Dénes-díj felterjesztési felhívás 2016
A NOVOFER Alapítvány kuratóriuma kéri a gazdasági tevékenységet folytató társaságok, a kutatással, fejlesztéssel, oktatással foglalkozó intézmények, a kamarák, a műszaki és természet-tudományi egyesületek, a szakmai vagy érdekvédelmi szervezetek ill. szövetségek vezetőit továbbá a Gábor Dénes-díjjal korábban kitüntetett szakembereket, hogy jelöljék GÁBOR DÉNES-díjra azokat az általuk szakmailag ismert, kreatív, innovatív, jelenleg is tevékeny, az innovációt aktívan művelő (kutató, fejlesztő, feltaláló, műszaki-gazdasági vezető) szakembereket, akik a műszaki szakterületen:
 • kiemelkedő tudományos, kutatási-fejlesztési tevékenységet folytatnak,
 • jelentős, a gyakorlatban az elmúlt 5 évben bevezetett, konkrét tudományos és/vagy műszaki-szellemi alkotást hoztak létre,
 • megvalósult tudományos, kutatási-fejlesztési, innovatív tevékenységükkel hozzájárultak a környezeti értékek megőrzéséhez, a fenntartható fejlődéshez,
 • személyes közreműködésükkel megalapozták és fenntartották intézményük innovációs készségét és képességét.

A díjak odaítéléséről a Kuratórium dönt. A kuratórium döntése végleges, az ellen fellebbezésnek helye nincs. A hiányos (adatlapot, indoklást, szakmai életrajzot, vagy ajánló leveleket nem tartalmazó) jelöléseket a Kuratórium formai okból figyelmen kívül hagyja.

Nem lehet jelölő vagy ajánló a NOVOFER Alapítvány kuratóriumának vagy felügyelő bizottságának elnöke vagy tagja, az elbírálást segítő szakmai bizottság tagja, a jelölttel családi vagy alárendeltségi kapcsolatban álló személy.

A díjak személyre szólnak, így alkotó közösségek csoportosan nem jelölhetők.

A díj csak egyszer nyerhető el és a Kuratórium nem adományoz posztumusz díjat.

Az ideális jelölt teljesen új tudást létrehozó szakember, akinek műszaki-szellemi alkotását eredményesen hasznosítják, aki ismereteit a gyakorlatban alkalmazza, látóköre messze meghaladja a szűken vett szakterületet, és a felterjesztéskor még nem töltötte be az 55. életévét.

A Kuratórium fenntartja magának a jogot arra, hogy a tárgyévet megelőző évek jelöltje számára is adományozzon díjat, amennyiben a jelölt a tárgyévi felhívás minden kritériumának megfelel és a jelölők, valamint az ajánlók a kuratórium ez irányú megkeresése során fenntartják korábbi javaslatukat.

Speciális feltételek

A Kuratórium az elmúlt 5 évben folytatott, kiemelkedően eredményes innovatív teljesítmény elismeréseként Gábor Dénes-díjat adományoz a jelöltek közül kiválasztott, Magyarországon élő, magyar állampolgársággal rendelkező alkotónak, valamint a határainkon túl élő, magyar nemzetiségű, magyarul tudó alkotónak.

A határainkon túl élő magyar alkotó elismerésére javaslatot tehetnek a Magyarország határain túli (ezen a magyarság értendő a világban) magyar szakmai, valamint civil szervezetek és felsőoktatási intézmények vezetői is.

A jelölés (előterjesztés) megkívánt tartalma

 1. Kitöltött és aláírt adatlap
  A jelölő, a jelölt és az ajánlók adatai és a jelölés rövid indoklása, az előírt formanyomtatványon
 2. Jelölés
  Legfeljebb 3, A4-es gépelt oldal terjedelemben a jelölés részletes indoklása, a jelölő aláírásával
 3. Mellékletek
  1. A jelölt szakmai képzettségének és munkásságának legfeljebb 2 oldal terjedelmű ismertetése
  2. Az indoklásban hivatkozott alkotás/ok/ ill. szakmai eredmények listája (maximum 3 A4-es oldal)
  3. Két, a felterjesztőtől, ill. a felterjesztő szervezettől független, szakmailag elismert szakembernek a jelölt kitüntetését támogató ajánló levele.

A jelöléssel, ajánlással és elbírálással kapcsolatos valamennyi dokumentum nyelve a magyar!

Az adatlap, a felhívás és a jelöléssel (előterjesztéssel) kapcsolatos részletes tudnivalók a Novofer alapítvány oldaláról letölthetők.

A jelölést (előterjesztést) mind elektronikusan (alapitvany@novofer.hu), mind papíralapon (1112 Budapest, Hegyalja út 86.) be kell nyújtani.

Az elektronikus jelölés beküldési, a papíralapú jelölés postára adási határideje 2016. október 10.

Eredményhirdetés és díjátadás: 2016. december

A beérkezett jelölések átvételéről a jelölők, az elbírálás eredményéről a jelölők, a kitüntetést elnyerők esetén a jelölők, az ajánlók és a díjazott jelöltek közvetlen értesítést is kapnak.

A díjazottak nevét a díjátadást követően novofer.hu honlapon és a szaksajtóban is nyilvánosságra hozzák.

További felvilágosítás:

E-mail: alapitvany@novofer.hu
Tel.: 1/319-8913
Fax: 1/319-8916
Mobil: 30/4848-004
http://www.novofer.hu/alapitvany/tartalom/menu/80

 Támogatók:

 • Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap,
 • Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala,
 • ANK Autós Nagykoalíció,
 • BHE Bonn Hungary Kft.,
 • Egis Gyógyszergyár Zrt.,
 • ERICSSON Magyarország Kft.,
 • Gödölle, Kékes, Mészáros és Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda,
 • Karsai Műanyagtechnika Holding Zrt.,
 • Lambda-Com Kft.,
 • MANO Hologram Kft.,
 • NOVOFER Távközlési Innovációs Zrt.,
 • Patinorg Kft.,
 • Richter Gedeon Nyrt.,
 • SERVIER Kutatóintézet Zrt.,

Magánszemélyek 1 %-os SzJA felajánlása

Szakmai együttműködő partnerek:

 • Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács
 • KELLO Könyvtárellátó Kft.
 • Magyar Innovációs Szövetség
 • Magyar Tudományos Akadémia
Utolsó módosítás: 2016. augusztus 22.
Partner szervezeteink
© Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 1077 Bp, Kéthly Anna tér 1., Telefon: (+361) 795 9500