Hírek, események
Nemzetközi hírek
2016. december 12.
A Horizont 2020 program támogatási szerződés mintájának júliusi módosítását követően november végén naprakésszé tették a program pénzügyi útmutatójának funkcióját betöltő Annotated Model Grant Agreement (AMGA) elnevezésű dokumentumot.
2016. december 12.
A napokban tette közzé az Eurostat a GDP arányos KFI ráfordítás 2015. évre számított előzetes adatait. Uniós szinten ez az érték változatlanul 2,04%.
2016. december 12.
A Tanács 2016. november 29-én a fiatal kutatók támogatására és a tudományos karrier vonzerejének növelésére irányuló intézkedésekkel kapcsolatos következtetéseket fogadott el.
2016. december 12.
Jan Palmowski, a kutatás-intenzív európai egyetemek céhének (Guild of European Research Intensive Universities) főtitkára szerint „aggodalomra ad okot a finanszírozás megoszlása”.
2016. december 12.
Az Európai Bizottság megerősítette, hogy a jövő évtől elindul a 90 millió eurós költségvetésű katonai kutatási pilot program, továbbá felvetette a lehetőségét, hogy 2021 és 2027 között 3,5 milliárd eurót fordítanak majd védelmi célú K+F-re.
2016. december 12.
Az Egyesült Királyság kormánya – annak érdekében, hogy a tudományt és az innovációt a következő négy évben további 4.745 millió angol fonttal ösztönző csomagot fogadhasson el –, elállt attól a tervétől, hogy a jelenlegi parlamenti ciklus végéig egyensúlyba hozza a költségvetést.
2016. december 12.
Az új Nature index szerint az elmúlt négy évben egyre intenzívebbé vált az Egyesült Királyság és a többi uniós tagállam kutatói közötti együttműködés.
2016. december 12.
Az Európai Bizottság Európai Nyílt Tudományos Felhő kialakítását javasolta. A Science|Business – e témában tartott szeptemberi konferenciáját követően – összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat.
2016. december 12.
Az Európai Bizottság közzétette, kik alkotják azt a 12 tagból álló, magas rangú csoportot, amelynek feladata, hogy megalkossa a jövőbeli uniós kutatás és innováció vízióját és ajánlásokat fogalmazzon meg arra vonatkozóan, hogy hogyan maximalizálható az uniós beruházások hatása e területen.
2016. december 12.
Az EU alacsonyabb bérszínvonalú országaiban a H2020 projekteken dolgozó kutatók kevesebb fizetésben részesülnek, mintha hazai támogatásból finanszírozott projekteken dolgoznának. E diszkriminációt kifogásolva fordult két román képviselő levelében a Bizottság elnökéhez.
2016. december 12.
Az Európai Bizottság az internettel összekapcsolt gépkocsik elterjesztésére irányuló stratégiát alakított ki.
2016. december 12.
A „Tiszta energia minden európainak” jogalkotási javaslatcsomag az energiahatékonyság, a megújuló energiák, a villamosenergia-piac kialakításának, a villamosenergia-ellátás biztonságának és az energiaunió szabályozásának kérdéseivel foglalkozik.
2016. december 12.

Az európai induló innovatív vállalkozások növekedését lehetővé tevő, a korábbinál koherensebb keretek létrehozására irányuló kezdeményezés meglévő és új intézkedéseket foglal magában, többek között az alábbiakat:

  • A finanszírozáshoz való jobb hozzáférés: a Bizottság és az Európai Beruházási Bank Csoport létrehozza a kockázatitőke-alapokba befektető páneurópai alapok alapját.
  • Második esély a vállalkozóknak: a Bizottság korábban már előterjesztett egy, a fizetésképtelenségről szóló jogalkotási javaslatot. A javaslat lehetővé teszi a pénzügyi nehézségekkel küzdő cégek korai átszervezését annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a fizetésképtelenség és az alkalmazottak elbocsátása.
  • Egyszerűbb adóbevallás: a Bizottság több olyan projekten is dolgozik, amelyek az adózást hivatottak egyszerűbbé tenni. Ide tartozik a közös konszolidált társaságiadó-alapról (KKTA) szóló legutóbbi javaslat is.
2016. december 12.
A 2017. évi felhívás felhasználóbarát alkalmazások kidolgozását ösztönzi. Emellett elsőbbséget élveznek azok a projektötletek, amelyek alkalmasak az európai feldolgozóipar versenyképességének fellendítésére.
2016. december 12.
Bár számos projektben – tekintettel azok kezdeti fázisára – még nem született nagyszámú publikáció és szabadalom, a jelentés előzetes megállapításként kimutatta, hogy a Horizont 2020 programhoz kötődően eddig 1.760 publikáció jelent meg lektorált tudományos szaklapban, 109 szabadalmat jelentettek be és 29 szabadalmat már meg is adtak.
2016. december 12.
2014-hez képest 2015-ben 25%-kal több pályázatot nyújtottak be, vállalkozásokra vetítve ez a növekedés pedig elérte a 27%-ot is.
2016. december 12.
Az újságcikk szerint a régió vezető gazdaságai az elmúlt öt évben arra törekedtek, hogy az innovációt, a technológiát és a vállalkozói szellemet előtérbe helyező üzleti tevékenységek irányába mozduljanak el.
2016. december 12.
Az Európai Bizottság az alap életre hívását követő egy évvel már költségvetésének 16 milliárdról 26 milliárdra történő növelését és az alap működésének időbeli meghosszabbítását javasolta szeptemberben. Az Európai Számvevőszék nemrég megjelent jelentése szerint e döntés – a Juncker-csomag eredményeit alátámasztó bizonyítékok csekély számának tükrében – még korai.
2016. december 12.
Az EU4Innovation új európai kezdeményezésként összefogja a keleti partnerség országainak fejlődését támogató valamennyi uniós szintű tevékenységet, vagyis a H2020 programból és az európai szomszédsági eszközből finanszírozott projekteket.
2016. december 12.
Tagállami információkat frissített az Európai Bizottság, amelyek tartalmazzák egy-egy tagállam részvételi és sikerarányára, az együttműködő partnerországokra, valamint a tíz legsikeresebb kedvezményezettre vonatkozó adatokat.
Partner szervezeteink
© Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 1077 Bp, Kéthly Anna tér 1., Telefon: (+361) 795 9500