Hírek, események
Nemzetközi hírek
2016. december 12.
A LERU dokumentuma hangsúlyozza az EIT-nek az európai innovációs színtéren betöltött szerepét és az intézmény további működésére vonatkozó javaslatokat fogalmaz meg.
2016. december 12.
Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) elállt az új feldolgozóipari klaszter létrehozására vonatkozó terveitől.
2016. december 12.
Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) kihirdette, melyik konzorcium kezdheti meg az EIT Food létrehozását.
2016. december 12.
Az állásfoglalás a kutatási információs rendszerek átjárhatóságához kíván hozzájárulni azáltal, hogy e rendszerek fejlesztésének irányát meghatározó közös elveket fogalmaz meg.
2016. december 12.
Az elmúlt három év során a kezdeményezések a résztvevő és azok körén kívül eső intézmények részére rendelkezésre álló lenyűgöző együttműködési lehetőségek megteremtésével, a széleskörű tudományos közösséggel és az iparral az új technológiai fejlesztési és innovációs európai lehetőségekről folytatott stratégiai szintű megbeszélések generálásával, az európai tehetségek toborzásának, oktatásának és fejlesztésének elősegítésével, valamint az innovatív gondolkodásmód Európában történő elterjesztésével bizonyították, hogy értékkel bírnak az európai kutatás és innováció szempontjából.
2016. december 12.
Az Európai Bizottság arra törekszik, hogy a jövő internetét erős, nyitott, adatvezérelt, felhasználó-központú, átjárható platformú ökoszisztémává alakítsa.
2016. december 12.
Az Európai Bizottság tanácsadó testülete (Scientific Advice Mechanism, SAM) elkészítette első jelentését, amely szerint a gépjárművek gázkibocsátásának mérését szolgáló új módszer csökkenti a laboratóriumi és valós értékek közötti eltérést.
2016. december 12.
Ahogy arról már korábban beszámoltunk, az EuKTS (European Knowledge and Technology Transfer Society) képzési programot indított tudás- és technológiatranszferrel foglalkozó szakemberek számára.
2016. november 29.
Az Európai Bizottság november 23-án „A kiválóság terjesztése és az innovációs szakadék áthidalása” című konferenciáján áttekintést adott azokról a konstrukciókról, amelyek a kutatási kiválóság szempontjából a kevésbé fejlett KFI teljesítményű országok megerősítését célozzák. Az erre szánt források nagyságrendje mellett az Európai Bizottság program iránti elkötelezettségét jelzi a kínált konstrukciók komplex eszköztára, amely az új kiválósági központok támogatásától az egyes országok finanszírozási rendszerét érintő strukturális változások ösztönzéséig terjed.
2016. november 16.
Két év alatt több mint húszezer pályaművet nyújtottak be, 500 millió euró támogatásban részesült több mint 1400 projekt és 692 millió eurót meghaladó nagyságú magántőkét mozgósítottak.
2016. november 16.
A Science|Business korai elemzése azt tekinti át, hogy Trump győzelme milyen hatással lehet az éghajlatváltozás leküzdését célzó nemzetközi erőfeszítésekre és a katonai célú európai kutatási beruházásokra.
2016. november 16.
A Hawaiin folyó jogi csatározások miatt a projekt menedzsere azt fontolgatja, hogy a Kanári-szigetekre viszi a világ legkorszerűbb és legerősebb optikai teleszkópjának kikiáltott harminc méteres tükörátmérőjű TMT építését.
2016. november 16.
Az Egyesült Királyság Unióból történő kilépéséről szóló szavazást követően Finnország készséggel biztosítaná a jelenleg londoni Európai Gyógyszerügynökség új székhelyét.
2016. november 16.
Az Európai Bizottság a Horizont 2020 program keretében 28, környezettel, éghajlattal és körkörös gazdasággal foglalkozó projekt számára ítélt meg támogatást.
2016. november 11.
Sokrétű tudományos együttműködési lehetőségekről tárgyalt a brit kormány és a brit egyetemi világ magas rangú képviselőivel Pálinkás József, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) elnöke.
2016. november 10.
2011 óta ötödik alkalommal találkoztak a Duna Régió Stratégia (DRS) országai: a soros elnök, Szlovákia meghívására több mint 700 szakember tanácskozott többek között a környezetvédelem, a tudásalapú társadalom és a versenyképesség erősítéséről. A makro-regionális együttműködés pozsonyi összejövetelén kilenc uniós tagország mellett Szerbia, Bosznia-Hercegovina, Montenegró, Moldova és Ukrajna miniszteri szintű képviselője, valamint az Európai Bizottság nevében Navracsics Tibor oktatásért, kultúráért, ifjúságért és sportért felelős biztos, illetve Maroš Šefčovič energiaügyi biztos is részt vett.
2016. november 09.
A WaterCampus Leeuwarden és az EIT RawMaterials 300.000 euró költségvetésű programot indított startup vállalkozások megerősítése céljából.
2016. november 09.
Az ajánlati felhívást kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzés keretében hirdették meg az agyvérzésből történő felépülést és az otthoni rehabilitációt javító, valamint az agyvérzést szenvedett betegeket a kórházi kezelést követő időszakra felkészítő megoldások kidolgozására és tesztelésére alkalmas szállítók számára.
2016. november 09.
Az aláírt megállapodás alapján kanadai kutatók érkezhetnek szakmai látogatások keretében Európába és átmeneti jelleggel az ERC által finanszírozott kutatócsoport részévé válhatnak.
2016. november 09.
Vytenis Andriukaitis, a közegészségügyi és élelmiszer-biztonsági kérdésekért felelős uniós biztos megerősítette, az unió elkötelezett aziránt, hogy folytassa a napjaink egyik legnagyobb egészségügyi veszélyét jelentő antibiotikum rezisztencia elleni küzdelmet.
Partner szervezeteink
© Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 1077 Bp, Kéthly Anna tér 1., Telefon: (+361) 795 9500