Hírek, események
PDF
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Együttműködés a hazai ICT szektor K+F tevékenységének feltérképezésére
A mai napon együttműködési megállapodást írt alá a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) és az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ), amelynek értelmében a két szervezet a jövőben kölcsönösen segíti egymás munkáját a hazai ICT szektor tevékenységének, állapotának és folyamatainak feltérképezésében, és a NIH által üzemeltetett Tudományos és Technológiai (TÉT) Obszervatórium elemzéseinek, adatfelvételeinek végrehajtásában. A hosszútávú együttműködés célja az iparág-fejlesztési javaslatok kidolgozásához szükséges információk megszerzése, amelyek a későbbi EU finanszírozási forráselosztáshoz is alapanyagul szolgálhatnak.

A Tudományos és Technológiai Obszervatórium feladata, a hazai KFI stratégiai tervezés és döntéshozás megalapozásához szükséges mennyiségű és minőségű, tényekkel alátámasztott információk (az erőforrások, a fejlődési trendek stb. pontos ismeretéről) összegyűjtése. A meglévő adatbázisok feldolgozása és központosítása mellett, ehhez természetesen szükség van az olyan, adott szakmai területről pontos és naprakész információkkal rendelkező szervezetekre, mint például az IVSZ.

NIH-IVSZ együttműködési megállapodás
Laufer Tamás, elnök (IVSZ), Dr. Mészáros György, elnök (NIH)
Fotó: IVSZ

Az IVSZ és a NIH által megkötött együttműködési megállapodás keretében a két szervezet feladata lesz az ICT szektor innovációs tevékenységének feltérképezése, valamint annak mindenkori állapotának, folyamatainak megismerése, a szektorban érintett vállalkozások hálózatosodásának elősegítése érdekében a TÉT Obszervatórium elemzéseinek, adatfelvételeinek végrehajtása és az elért eredmények széleskörű kommunikációja. Az eredményekből prognosztizálhatóak a fejlődési irányok, és azok pályázati úton történő finanszírozásához is megfelelő segítséget nyújthat, például későbbi szoftverfejlesztési támogatási programok kiírásával.  

„Szervezetünk részt vesz az állami tudomány-, technológia- és innovációpolitika stratégiájának kidolgozásában, megvalósításában és a végrehajtását segítő kormányzati információs és elemző tevékenység ellátásában, amelyben komoly előrelépést jelent ez az együttműködés” – mondta Dr. Mészáros György, a NIH elnöke. „A vállalkozások hálózatosodásának ösztönzése érdekében fontosnak tartjuk a TÉT Obszervatórium folyamatos fejlesztését, üzemeltetését, illetve az IVSZ segítségével elkészült elemzések elvégzését és az elért eredmények széles körben történő kommunikálását.” 

„Az IVSZ a magyarországi infokommunikációs (ICT) szektor vállalkozásainak képviselőjeként fontosnak tartja, hogy mindent megtegyen, ami a hazai infokommunikációs szektor innovativitására ösztönzőleg hat. Az ICT szektor innovációs tevékenységének feltérképezése, amelyben az IVSZ hathatós segítséget nyújt a NIH számára, lényeges szerepet játszik az Új Széchenyi Terv Tudomány-Innováció programjának keretein belül megvalósuló TÉT Obszervatórium és az általa nyújtott szolgáltatások, elemzések megvalósulásában” – mondta Laufer Tamás az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetségének elnöke. 

NIH-IVSZ együttműködési megállapodás
Laufer Tamás, elnök (IVSZ), Dr. Mészáros György, elnök (NIH)
Fotó: IVSZ

A megállapodás értelmében a NIH segítséget nyújt az IVSZ tevékenységét érintő kérdések, stratégiák kialakításában, ezen felül az ICT szektort érintő elemzéseket és jelentéseket az IVSZ-szel együttműködésben készíti el. Az IVSZ hozzáférést biztosít a NIH számára a szakmai adatbázisaihoz, különösen a KFI tevékenységet végző ICT szektor szereplői vonatkozásában, és segít ICT szektort érintő elemzések elkészítésében, azok disszeminációjában.

Forrás: IVSZ 

Utolsó módosítás: 2015. január 30.
Partner szervezeteink
© Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 1077 Bp, Kéthly Anna tér 1., Telefon: (+361) 795 9500