Itt jár Ön: Hírek, események >> Hírek >> A Hivatal hírei
Hírek, események
PDF
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Uniós forrás nyílt a központi régió stratégiai K+F műhelyeinek fejlesztésére

Megjelent a stratégiai jelentőségű hazai kutatóhelyek K+F kapacitásának erősítésére kiírt VEKOP-felhívás, amelyre az NKFI Hivatal megnyitotta a KFI szakpolitikai véleményezés elektronikus felületét. A nemzetközi mércével is kiemelkedő kutatási központok önállóan vagy együttműködésben végzett programjainak és kapcsolódó infrastruktúrafejlesztéseinek támogatását célzó forrásra ezúttal a Közép-Magyarország régió intézményei pályázhatnak.

„Stratégiai K+F műhelyek kiválósága" (VEKOP-2.3.2-16) címmel nyílt meg az a pályázati felhívás, amely tükörpályázatként a 2015 szeptemberében meghirdetett hasonló célú GINOP-konstrukciót egészíti ki a központi régió pályázóinak szánt 4 milliárdos keretösszeggel. Ahhoz, hogy a pályázni szándékozó kutatóhelyek benyújthassák projektjavaslatukat az Irányító Hatósághoz, előzetesen az NKFI Hivatal KFI szempontú szakpolitikai véleményét kell kérniük, amire már most lehetőség van az erre szolgáló online felületen.

A pályázat első értékelési fordulójában a szakpolitikai véleménykérés benyújtásának határideje 2016. szeptember 15. A KFI szempontú szakpolitikai véleményezéssel kapcsolatos értékelési útmutató itt tölthető le. 

Pályázhatnak önállóan vagy konzorciumi formában

  • költségvetési szervek, illetve jogi személyiséggel rendelkező, kutatóhelynek minősülő intézményeik
  • állami, egyházi vagy magán felsőoktatási intézmények 

A támogatható célkitűzések köre

A felhívás keretéből azon projektek kaphatnak támogatást, amelyek illeszkednek a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában (Nemzeti S3) megjelölt ágazati prioritásokhoz vagy intelligens technológiákhoz. Támogatási kérelem nyújtható be az alábbi tevékenységekre (önállóan kizárólag a kutatási jogcím támogatható):

  • kutatási tevékenység 
  • a kutatási tevékenységhez kapcsolódó tárgyi eszközök és immateriális javak beruházása
  • a kutatási tevékenységgel kapcsolatos projektelőkészítés, projektmenedzsment, és a projekthez fűződő egyéb szolgáltatás igénybevétele, valamint a nyilvánosság biztosítása

A pályázatok benyújtása 2016. augusztus 26-tól a keret kimerüléséig folyamatosan, de legkésőbb 2018. augusztus 27-ig lehetséges.

A támogatás feltételei

  • A fejlesztés helyszíne kizárólag a támogatást igénylőnek a Közép-Magyarország régió területén (Budapest és Pest megye) bejegyzett székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.
  • A támogatási kérelemnek rendelkeznie kell az NKFI Hivatal támogató KFI szempontú véleményével.
  • A támogatást igénylőnek vállalnia kell a kutató-fejlesztői létszámtartást a projekt befejezése után 36 hónapon át, valamint további két választható vállalást kell teljesítenie a pályázati kiírásban részletezettek közül a kutatói állomány összetétele, tevékenysége, illetve a kutatási eszközök felhasználása terén.
  • A projekt végrehajtására a kezdéstől számítva legfeljebb 48 hónap áll rendelkezésre. A pályázat benyújtása előtt megkezdett projekt nem támogatható.

Az igényelhető támogatás mértéke

Pályázónként 200-800 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatás igényelhető, a rendelkezésre álló forrás erejéig.

A pályázati felhívás teljes szövege: Stratégiai K+F műhelyek kiválósága (VEKOP-2.3.2-16)

Utolsó módosítás: 2016. augusztus 08.
Partner szervezeteink
© Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 1077 Bp, Kéthly Anna tér 1., Telefon: (+361) 795 9500