Hírek, események
A Hivatal hírei
2016. augusztus 01.
A „Stratégiai K+F műhelyek kiválósága” című felhívás a stratégiai jelentőségű hazai kutatóhelyek K+F kapacitásának erősítését célozza, 2016-ban 65 milliárd forintos keretösszeggel. A pályázatok elbírálásáért és a döntéshozatalért felelős Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján most közzétett döntés keretében 22 pályázati program indulhat, melyek esetében a megítélt támogatás összértéke mintegy 28,7 milliárd forint.
2016. július 26.

A K_16 felhívásra 2016. március 17-ig lehetett benyújtani ígéretes alapkutatási programok megvalósítására vonatkozó pályázatokat. A 7 milliárdos keretösszegre beérkezett projektjavaslatok összesített támogatási igénye csaknem 34 milliárd forint volt, ami az elmúlt évhez képest 42%-os, 2014-hez viszonyítva pedig 62%-os emelkedést jelent. Az NKFI Alap forrásaiból idén a pályázók ötöde, 219 projekt kaphatott támogatást.

2016. július 26.
A PD_16 pályázati felhívás 1,8 milliárd Ft-os keretösszege az elmúlt évihez viszonyítva 15%-kal növekedett, amire 2016. április 18-ig lehetett benyújtani bármilyen tudományterületen végezhető konkrét kutatások projektjavaslatait, tematikus prioritások nélkül. 380 pályázat érkezett, összesen több mint 6,7 milliárdos forrásigénnyel, közülük 118 kutatási projekt kaphatott idén támogatást.
2016. július 22.

Megjelent a stratégiai jelentőségű hazai kutatóhelyek K+F kapacitásának erősítésére kiírt VEKOP-felhívás, amelyre az NKFI Hivatal megnyitotta a KFI szakpolitikai véleményezés elektronikus felületét. A nemzetközi mércével is kiemelkedő kutatási központok önállóan vagy együttműködésben végzett programjainak és kapcsolódó infrastruktúrafejlesztéseinek támogatását célzó forrásra ezúttal a Közép-Magyarország régió intézményei pályázhatnak.

2016. július 22.
A „Kutatási infrastruktúra fejlesztése – nemzetköziesedés, hálózatosodás" (VEKOP-2.3.3-15) című felhívás következő fordulójának értékelési határnapja és benyújtási határideje az Irányító Hatóságnál 2016. október 10., így a projektjavaslatokhoz 2016. szeptember 15-ig újra kérhető KFI szakpolitikai vélemény az NKFI Hivatal elektronikus felületén.
2016. július 19.
A versenyképességi és kiválósági együttműködéseket támogató program következő fordulója módosult felhívás alapján pályázható meg. A felhíváshoz tartozó KFI szakpolitikai véleménykérés online felülete ismét megnyílt az NKFI Hivatal honlapján.
2016. július 18.
2016. szeptember 10-e a következő benyújtási határidő az EU_KP_16 felhívásra. Az NKFI Hivatal programjának célja, hogy a hazai pályázók nemzetközi hálózatépítő és forrásbevonási kapacitásának erősítésével ösztönözze és segítse részvételüket a Horizont 2020 keretprogramban, valamint egyéb közös kutatás-fejlesztési programokban, regionális együttműködésekben. Erre a célra a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból összesen 230 millió forint áll rendelkezésre, amely folyamatosan pályázható.
2016. július 14.
Közel 7 milliárd forintos járműipari fejlesztést fejezett be a Bosch Budapesten. Az ERNYO_13-1-2013-0007 azonosítójú projektet a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2 milliárd forinttal támogatta: a 2013-ban indított, pontosan 6 842 006 427 Ft összértékű beruházás során az utasbiztonságot és az energiahatékonyságot növelő technológiákat fejlesztettek ki.
2016. július 08.
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalnak a hazai kutatás, fejlesztés és innováció növekedési pályára állítását ösztönző tevékenysége hosszú távon hozzájárulhat azon kedvező trendek erősítéséhez, illetve a kedvezőtlen irányok megfordításához, amelyek a Központi Statisztikai Hivatal 2015-re vonatkozó, frissen közzétett előzetes adataiból kirajzolódnak.
2016. június 30.
Pálinkás József, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke 2016. június 24-én fogadta az NKFI Hivatalban Vladimír Sucha-t, az EU Közös Kutatóközpontjának főigazgatóját.
2016. június 24.
Partnerséget kért Pálinkás József, az NKFI Hivatal elnöke az innovatív vállalkozások és az inkubátorok képviselőitől a Digital Factory 2016. június 20-i fórumán. A kölcsönös bizalmon alapuló partnerség záloga, hogy az inkubátor és a finanszírozó egyaránt hosszú távú építkezésre törekedjen.
2016. június 22.
Bővültek a fiatal kutatók pályázati lehetőségei, miután az NKFI Hivatal az idén jelentősen átalakította a posztdoktori kutatások és ösztöndíjak támogatásának rendszerét. Ennek célja, hogy a kutatói életpálya posztdoktori szakaszát támogató pályázati konstrukciókon belül – követve a nemzetközi gyakorlatot – világosan elkülönüljön a bérjellegű támogatást nyújtó klasszikus ösztöndíjprogramok és a kutatói projektek finanszírozása.
2016. június 22.
A kutatói bérek Horizont 2020 programból való elszámolása komoly kihívást jelent a hazai közfinanszírozású kutatóhelyek számára: jelentősen szigorodtak ugyanis a korábbi keretprogramokban alkalmazott fizetés-kiegészítési lehetőségek.
2016. június 21.
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal törekvése, hogy a közfinanszírozású kutatási, fejlesztési és innovációs pályázatok eredményei a gazdaság és a társadalom számára valódi újdonságtartalmat hordozzanak, nemzetközileg is versenyképesek legyenek, tényleges termékekben és szolgáltatásokban hasznosuljanak.
2016. május 31.
Mikro-, kis- és középvállalkozások valamint nagyvállalatok igényelhetnek 80–500 millió forint közötti forrást kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységük finanszírozására, legalább a prototípus vagy a demonstrációs fázis eléréséig.
2016. május 31.
A sikeres pályázást segítik elő a program egyéni ösztöndíjait bemutató információs napon elhangzott előadások, amelyek honlapunkon letölthetők. A 2016. szeptember 14-i beadási határidő előtt az érdeklődőknek személyes konzultációra is lehetőségük van az NKFI Hivatal illetékes nemzeti kapcsolattartójával.
2016. május 26.
A Magyar Nemzet 2016. május 25-i számában és a lap online felületén megjelent, „Nem tudni, mire költöttek milliárdokat Pálinkásék” című írásban a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal közfeladatait érintő ténybeli tévedéseket helyreigazítandó, ezúton is felhívjuk a kutatók, fejlesztők,  innovatív vállalkozók, döntéshozók és a közvélemény figyelmét a közfinanszírozású támogatásokkal kapcsolatos folyamatosan hozzáférhető és rendszeresen frissülő információkra az NKFI Hivatal honlapján.
2016. május 26.
Megnyílhat az út a közfinanszírozású kutatási projektek eredményeinek közkinccsé tétele és szélesebb hasznosulása felé, miután az Európai Bizottság létrehozta a nyitott tudomány elterjesztését támogató szakpolitikai platformot (Open Science Policy Platform). Többek között erről egyeztetett az EU Versenyképességi Tanácsa május 27-i brüsszeli ülésén, ahol Magyarország álláspontját kifejtve Pálinkás József, az NKFI Hivatal elnöke is felszólalt.
2016. május 25.
Az első fordulóban 15 gazdasági és egyéb társaság (3 zrt., 8 kft., 1 nonprofit kft., 1 szövetkezet, 1 egyesület és 1 alapítvány) valamint 2 egyetem és egy további kutatóintézet – összesen 18 pályázó – önállóan vagy nemzeti konzorciumokként beadott 15 projektjavaslata nyert összesen több mint 853 millió Ft vissza nem térítendő támogatást az NKFI Alapból.
2016. május 25.
13 magyar-osztrák és 10 magyar-francia kooperációban megvalósuló kutatási projekt hazai támogatásáról született döntés a különböző relációkban meghirdetett nemzetközi kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködés keretében. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett pályázati felhívások célja, hogy a kutatói mobilitás támogatásával ösztönözzék az adott relációval kétoldalú TéT együttműködés keretében folytatott kutatásokat.
Partner szervezeteink
© Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 1077 Bp, Kéthly Anna tér 1., Telefon: (+361) 795 9500