Hírek, események
Nemzetközi ösztöndíjak, álláslehetőségek
2017. május 08.
Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége (ERCEA) felhívást tett közzé kihelyezett nemzeti szakértők (Seconded National Expert, SNE) jelentkezésére, a részecskefizikai-kvantumfizikai, illetve a termék- és folyamatmérnöki tudományokkal kapcsolatos kutatási programok területére. Jelentkezni az alábbi dokumentumokban részletezett feltételekkel lehet, a brüsszeli magyar Állandó Képviseleten keresztül eljuttatott önéletrajzzal és motivációs levéllel, legkésőbb 2017. május 31-ig.
2017. február 15.
Az Aragóniai Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Ügynökség 8, különböző kutatási területet érintő pozíciót hirdetett meg. A pályázat bármilyen állampolgárságú, a képzési és szakmai feltételeknek megfelelő kutató számára nyitott.
2016. július 15.
A Leuveni Katolikus Egyetem ETN hálózati projektekhez keres 45 kutatót kémia, mérnöki, fizika környezetvédelmi mérnöki szakterületekről, elsősorban közép-kelet-európai országokból.
2016. július 15.
A Ludwig-Maximilians-Universität (München), a Marie Curie Innovatív Képzési Hálózatok IMMUTRAIN projektjéhez keres kezdő kutatókat (kutatói karrierjük első négy évében lévő kutatók) illetve PhD hallgatókat: biológia, orvostudományok és gyógyszerészeti szakirányokról.
2016. március 21.
Ahogy arról már korábban beszámoltunk, a német Szövetségi Oktatási és Kutatási Minisztérium ösztöndíj pályázatot hirdetett 13 uniós tagállam, köztük Magyarország kutatóintézeteiben, felsőoktatási intézményeiben, illetve kutatásfinanszírozó szervezeteinél foglalkoztatott azon szakemberek számára, akik a tudománymenedzsment területén tevékenykednek és e területen legalább 3 éves tapasztalattal rendelkeznek.
2015. október 07.
Német állami ösztöndíj, melyet az 1925-ben alapított, bonni székhelyű a DAAD – Deutscher Akademischer Austausch Dienst, magyarul Német Felsőoktatási Csereszolgálat – kezel. A DAAD-nek mint az összes német felsőoktatási intézmény szervezetének feladata, hogy ösztöndíjprogramokkal támogassa a felsőoktatási intézmények nemzetközi kapcsolatait.
Forrás: pafi.hu
2015. június 04.
A Svájci Nemzeti Tudományos Alap (Swiss National Science Foundation  -SNSF)  új kezdeményezést indított “Promotion of Young Scientists in Eastern Europe” (PROMYS) elnevezéssel, amely a kelet-európai országok kutatási rendszerének erősítését szolgálja, fiatal kutatók támogatása révén.   A pályázatot olyan kelet-európai kutatók nyújthatják be, akik doktori illetve posztdoktori tanulmányaikat és kutatásaikat Svájcban végezték legalább 2 éven át és ezt követően karrierjüket hazájukban vagy egy másik kelet-európai EU tagországban szeretnék folytatni.
2015. május 29.
A program célja a tudományos együttműködés elősegítése magyar és német felsőoktatási intézmények és kutatóintézetek kutatócsoportjai között, amelyek egy konkrét tudományos kutatási terven dolgoznak. A program a mobilitást támogatja. A programban való részvételre jogosultak a magyar felsőoktatási intézmények, illetve felsőoktatási intézményen kívüli kutatóintézetek oktatói, tudományos kutatói és posztdoktorai, akik tudományos beosztásban munkaviszonnyal rendelkeznek. Támogatottak továbbá alap-, és mesterképzésben tanuló hallgatók, diplomások, doktoranduszok és posztdoktori képzésben résztvevők. A pályázatok benyújtási határideje: 2015. június 30.
Forrás: pafi.hu
2015. április 29.
Hazájuk egyetemén vagy főiskoláján diplomát szerzett, 35 éven aluli fiatalok számára meghirdetett ösztöndíj. Az állami ösztöndíjban részesülők 80%-át teszik ki a japán egyetemeken posztgraduális szintű oktatásban vagy kutatásban résztvevő külföldi diákok. Az ösztöndíjasok az első 6 hónap alatt felkészítő japán nyelvoktatáson vesznek részt, majd csatlakoznak az egyetem posztgraduális szintű szakirányú képzéséhez. A képzés időtartama rendszerint maximum 2 év, de amennyiben valaki magasabb szintű tanulmányi fokozat megszerzése céljából meghatározott idejű képzésre felvételt nyer, és ha az előírt vizsga követelményeinek megfelel, a képzés időtartama meghosszabbítható. Pályázati határidő: 2015.06.17.
Forrás: pafi.hu
2015. április 23.
A JRC adatbázisába olyan kutatók jelentkezését várják, akik legalább 5 éves kutatói tapasztalattal rendelkeznek. A kiválasztási folyamat egy interjúból és egy EPSO (European Personnel Selection Office) tesztből áll. A sikeres jelöltekkel maximum 6 évre szóló szerződést köt ez EU Bizottság.
2015. március 26.
A római Sapienza Egyetem várja MSCA Egyéni Ösztöndíjjal hozzájuk pályázó tapasztalt kutatók jelentkezését.
2015. március 23.
Az ösztöndíj továbbtanulási illetve kutatási lehetőséget biztosít bármely* tudományterületen vagy művészeti ágban fokozatot nem adó (Non-Degree) egyetemi képzésben vagy fokozatot adó (Degree: Master’s, PhD vagy DLA) egyetemi képzés egy tanévében illetve PhD fokozat megszerzéséhez kapcsolódó kutatás végzése (Visiting Student Researcher) céljából. Korábbi pályázók ismét pályázhatnak. Pályázat beadási határidő: 2015. május 18.
Forrás: pafi.hu
2015. március 23.
Fulbright oktatói ösztöndíjra azok a magyar állampolgárok pályázhatnak, akik PhD fokozattal valamint kiváló angol nyelvtudással rendelkeznek és az Egyesült Államok valamely felsőoktatási intézményében szeretnének tanítani. Követelmények: kiemelkedő oktatói/kutatói szakmai tevékenység; magasszintű angol nyelvtudás; PhD/DLA fokozat (kivéve egyes művészeti ágak esetében). Korábbi pályázók ismét pályázhatnak. Pályázat beadási határidő: 2015. október 7.
Forrás: pafi.hu
2015. március 05.
A Japán Tudományfejlesztési Társaság (JSPS) pályázatainak keretében több kategóriában (posztdoktori, kutatói) és különböző hosszúságú időkre lehet pályázatot benyújtani bölcsészeti-, társadalom- és természettudományi területeken folytatandó kutatásokra a japán fogadó intézményekkel.
2015. március 03.
A Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) pályázatot hirdet környezetvédelmi területen diplomázott egyetemi hallgatók részére szakmai gyakorlat megszerzésére Németországban. Az ösztöndíj időtartama 6 hónap, amely további 6 hónappal meghosszabbítható. Jelentkezési határidő: 2015. március 10.
2015. február 23.
A CERN olyan B.SC vagy M.SC matematika, mérnök, fizika vagy számítástechnika hallgatók jelentkezését várja, akik idén tavaszig befejezik egyetemi tanulmányaikat és érdeklődnek a CERN két hónapos nyári programja iránt, ahol fejlett informatikai projekteken vehetnek részt. A jelentkezőknek CERN szakértők fognak előadást tartani, illetve lehetőségük lesz meglátogatni a részecskegyorsítót és a kísérleti területeket. Jelentkezési határidő: 2015. február 28.
2015. február 20.
Az Université Paris-Saclay ösztöndíj formájában biztosít lehetőséget külföldi diákok számára az egyetemi mesterképzés hozzáféréséhez. Az ösztöndíj a 2015-2016 tanévben 190 olyan diák számára biztosít nagyszerű lehetőséget, akik nyitottak a tudományos kutatási projektekre és később a doktori képzés iránt is érdeklődnének.
2015. február 18.
Az ENEA Nemzetközi Ösztöndíj Program célja, hogy hozzájáruljon az Európai Kutatási Térség létrehozásához a kutatók szakmai érettségének és függetlenségének elérésével, megerősítésével.
2015. február 06.
Az Európai Bizottság új rendszerben határozatlan időtartamú kiválasztási eljárást indít, amelynek során olyan jelölteket keres, akik közül a későbbiekben szerződéses alkalmazottakat foglalkoztathat. A Bizottság a saját igényeiből kiindulva pályázati felhívásokat tesz közzé különböző profilú jelöltek számára, különböző tisztségcsoportokban való foglalkoztatás céljából.
2014. augusztus 18.
Kutatói ösztöndíjakat hirdet a Canon Foundation in Europe (Canon Alapítvány Európában) európai és japán kutatóknak. Az összesen 15 ösztöndíjat olyan kutatók nyerhetik el, akik az elmúlt tíz évben szereztek legalább mesterszakos diplomát. Az európai kutatók Japánban folytathatnak kutatásokat az általuk választott fogadó intézetben. Az ösztöndíj összege legalább 22,5 ezer, de legfeljebb 27,5 ezer euró. Pályázati határidő: 2014. szeptember 15.
Forrás: canonfoundation.org
Partner szervezeteink
© Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 1077 Bp, Kéthly Anna tér 1., Telefon: (+361) 795 9500