2016/5

KFI szakpolitikai véleménykérés

A „Stratégiai K+F műhelyek kiválósága” (GINOP 2.3.2), illetve a „Kutatási infrastruktúra fejlesztése – nemzetköziesedés, hálózatosodás” (GINOP 2.3.3.) című konstrukciókra módosult pályázati felhívások alapján kérhető KFI szakpolitikai vélemény 2016. június 6-i és 2016. június 13-i határidővel. A KFI szakpolitikai véleményezés ismételt megnyitásával egy időben a Nemzetgazdasági Minisztérium közzétette a kutatási infrastruktúra fejlesztését célzó felhívás (GINOP 2.3.3.) első pályázati fordulójának nyertes projektjeit.

 

Iparjog: Szellemi alkotásaik hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelme és az alkotások piaci hasznosulásának előmozdítása érdekében 10 nyertes pályázó kap támogatást iparjogvédelmi oltalmat szolgáló újdonságkutatási, oltalomszerzési és oltalom-fenntartási, valamint szellemivagyon-értékelési tevékenységekre a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból. 10 nyertes pályázó kap támogatást szellemi alkotások iparjogvédelmi oltalmát szolgáló újdonságkutatási, oltalomszerzési és oltalom-fenntartási, valamint a szellemivagyon-értékelési tevékenységek támogatására a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból.

Eredményhirdetés
 
S3

A különböző uniós pályázati programok, kiváltképp a Strukturális Alapok és a Horizont 2020 források összehangolt, egymásra épülő felhasználási lehetőségeire hívják fel a figyelmet nemzetközi és magyar előadók a “Stairway to Excellence” (S2E) program május 24-i budapesti rendezvényén, amelyre az innovatív vállalkozások és a kutatóhelyek munkatársait egyaránt várják a szervezők.

 

Az értékteremtő innováció ösztönzési rendszerének eszköztáráról és a szakpolitikai véleménykéréshez összeállított projekttervek eddigi értékeléseinek adatairól tájékozódhattak, valamint betekintést nyerhettek a szakértői értékelői rendszer működésébe a K+F+I versenypályázati tükör rendezvény résztvevői 2016. április 29-én.

KFI versenypályázati tükör
 
ERC lead hírlevél

Kiváló nemzetközi értékelést kaptak, de végül forráshiány miatt mégsem részesültek támogatásban az Európai Kutatási Tanács (ERC) legjelentősebb, kiemelkedő kutatásokat ösztönző pályázatain azok a matematika, az idegtudomány és a biológia területén élvonalba sorolt kutatási projektek, amelyek az NKFI Hivatal pályázatán most mintegy 135 millió forintos forráshoz jutottak. Az ERC_HU_15 pályázati felhívás újra megnyílt, az újabb pályázatokat 2016. szeptember 30-ig lehet benyújtani.

 

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 2016. június 1-jén információs napot tart a Horizont 2020 Marie Skłodowska-Curie Actions egyéni ösztöndíjainak bemutatására, ahol a szervezők korábbi bírálói és pályázói tapasztalatokat is megosztanak az érdeklődőkkel.

Marie Skłodowska-Curie actions
 
EUREKA

Az EUREKA kutatás-fejlesztési együttműködés több mint 40 európai és három tengerentúli társult tagállam kutatás-fejlesztési kis- és középvállalkozásainak, ipari szereplőinek, egyetemeinek és kutatóintézeteinek kooperációját célozza, ezzel is erősítve Európa globális versenyképességét az innováció területén. A megalapításának 30. évfordulóját tavaly ünneplő nemzetközi kezdeményezés, amelynek Magyarország – első közép-európai országként – 1992 óta tagja, kiadta a tavalyi évről készült beszámolóját. Ebből aktuális képet nyerhetünk az EUREKA hagyományos projektjeinek (köztük az Duna Régiós kezdeményezésének), ágazati klasztereinek, umbrelláinak tevékenységéről, továbbá az EUREKA Titkárság mint az Európai Unió végrehajtó ügynöksége által menedzselt Eurostars Programról is.

 

A Bizottság megnyitotta a H2020 Marie Skłodowska-Curie Actions Egyéni Ösztöndíjak (MSCA Individual Fellowships) online pályázati felületét. Összesen mintegy 218 500 000 EUR ösztöndíjra lehet pályázni 8 panelben, az összes tudományterületen.

Marie Skłodowska-Curie Actions
 
Kiadó:             A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke

Szerkesztőség:   Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
                       1077 Bp., Kéthly Anna tér 1.
                       Tel: (06 1) 795 4940
                       E-mail: kommunikacio@nkfih.gov.hu
Feliratkozom a hírlevélre
Leiratkozom a hírlevélről
Adatvédelem

A hírlevél tartalmának reprodukálását, a forrás megjelölésével, engedélyezi a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal.