2016/6

Kérdőív

A versenypályázati portfólió felhívási konstrukcióinak folyamatos fejlesztése céljából 2016 júniusában reprezentatív felmérést végez az NKFI Hivatal a 2012-2014 között a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból (KTI Alap) finanszírozott KFI témájú projektek eredményeiről a pályázati támogatások tükrében. Az online kérdőív legszerencsésebb kitöltőit innovációs ajándékcsomaggal is ösztönözi az NKFI Hivatal a további újítások megvalósítására.

 

Mikro-, kis- és középvállalkozások valamint nagyvállalatok igényelhetnek 80–500 millió forint közötti forrást kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységük finanszírozására, legalább a prototípus vagy a demonstrációs fázis eléréséig.

Hazai forrás közép-magyarországi innovatív vállalkozások KFI tevékenységéhez
 
kutatói bérek

A kutatói bérek Horizont 2020 programból való elszámolása komoly kihívást jelent a hazai közfinanszírozású kutatóhelyek számára: jelentősen szigorodtak ugyanis a korábbi keretprogramokban alkalmazott fizetés-kiegészítési lehetőségek. Az NKFI Hivatal szakértői számos megbeszélést és konzultációt szerveztek a hazai felsőoktatási intézmények és kutatóintézetek bevonásával annak érdekében, hogy rálátásuk legyen az érintett intézmények bérezési gyakorlatára, ezáltal pedig megfelelő érvekkel és megoldási javaslatokkal felvértezve vehessenek részt az Európai Bizottsággal folytatott, elszámolási szabályokat érintő konzultációban.

 

A pályázati konstrukcióban, amely hazai forrás biztosításával segíti elő magyarországi szereplők bekapcsolódását a közös finanszírozású programokba és kezdeményezésekbe (AAL, ECSEL, EUROSTARS), az első fordulóban 15 gazdasági és egyéb társaság valamint 2 egyetem és egy további kutatóintézet – összesen 18 pályázó – önállóan vagy nemzeti konzorciumokként beadott 15 projektjavaslata nyert összesen több mint 853 millió Ft vissza nem térítendő támogatást az NKFI Alapból.

Eredményhirdetés
 
Open Access

Megnyílhat az út a közfinanszírozású kutatási projektek eredményeinek közkinccsé tétele és szélesebb hasznosulása felé, miután az Európai Bizottság létrehozta a nyitott tudomány elterjesztését támogató szakpolitikai platformot (Open Science Policy Platform). Többek között erről egyeztetett az EU Versenyképességi Tanácsa a május 27-i brüsszeli ülésen, ahol Magyarország álláspontját kifejtve Pálinkás József, az NKFI Hivatal elnöke is felszólalt.

 

A Strukturális Alapokból finanszírozott, kapacitásépítést támogató kutatás-fejlesztési pályázatok jó alapot teremtenek a hazai szereplők számára, hogy a Horizont 2020 programban nemzetközi szinten is versenyképes projektekbe kapcsolódjanak be – hangzott el a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési Hivatal és az Európai Bizottság május 24-i “Stairway to Excellence” (S2E) című közös rendezvényén.

Stairway to Excellence
 
PD_16_db_163x130_uj

Bővültek a fiatal kutatók pályázati lehetőségei, miután az NKFI Hivatal az idei évben jelentősen átalakította a posztdoktori kutatások és ösztöndíjak támogatásának rendszerét. Ennek célja, hogy a kutatói életpálya posztdoktori szakaszát támogató pályázati konstrukciókon belül – követve a nemzetközi gyakorlatot – világosan elkülönüljön a bérjellegű támogatást nyújtó klasszikus ösztöndíjprogram és a kutatói projektek finanszírozása.

 

Tizedik alkalommal rendezték meg 2016. május 11-én az ELTE Innovációs napját. Az egész napos konferencia célja az egyetemen keletkezett tudás és alapkutatások gyakorlati hasznosításának ösztönzése, az egyetem és a vállalati szféra kapcsolatainak erősítése; itt adták át az ELTE Innovatív Kutatója díjat, és hirdették ki a hallgatói innovációs ösztöndíjpályázat eredményét is. A rendezvényen előadást tartott többek között Szigeti Gyula Péter, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökhelyettese.

ELTE
 
Kiadó:             A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke

Szerkesztőség:   Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
                       1077 Bp., Kéthly Anna tér 1.
                       Tel: (06 1) 795 4940
                       E-mail: kommunikacio@nkfih.gov.hu
Feliratkozom a hírlevélre
Leiratkozom a hírlevélről
Adatvédelem

A hírlevél tartalmának reprodukálását, a forrás megjelölésével, engedélyezi a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal.