2017/08

Hazai forrás közép-magyarországi innovatív vállalkozások KFI tevékenységéhez

Hosszú távon fenntartható, stratégiai jelentőségű kutatói-ipari együttműködéseket ösztönöz a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal azokkal a pályázati konstrukciókkal, amelyek eredményhirdetését ma hozta nyilvánosságra. Olyan projektek kaptak összességében 27 milliárd forintnyi célzott támogatást a hazai innovációs alapból, amelyek a XXI. század gazdasági és társadalmi problémáinak megoldására adnak választ üzletileg is hasznosítható kutatási eredményekkel az agrár-innováció, a digitális gyártástechnológia, a kvantumtechnológia és az agykutatás területén.

 

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 2017. szeptember 6-án pályázati konzultációt szervez az innovatív kis- és középvállalkozások nemzetközi együttműködésben megvalósuló projektjeit ösztönző EUROSTARS program idei második pályázati fordulójához kapcsolódóan. A EUROSTARS program az Európai Bizottság és több tagállam közös programjaként a kutató-fejlesztő és innovációs tevékenységet végző kkv-k nemzetközi együttműködésben megvalósuló projektjeit támogatja.
eurostars logo
 
Eredményhirdetés

A Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal felfedező kutatásokat ösztönző idei programjainak keretében a nemzetközi együttműködésen alapuló témapályázatok felhívására (NN_17) 48 pályázat érkezett összesen csaknem 1,7 milliárdos támogatási igénnyel.

 

„Pénz nélkül nem lehet kutatni, de a pénz önmagában nem is elegendő. Nagyon fontos, hogy a források felhasználása hatékony legyen, a valóban versenyképes fejlesztési és innovációs programok finanszírozását a kiválasztási rendszer útján kell biztosítani. Közel kell hozni a tudományos kutatásokat a Magyarországon működő ipari vállalatok és vállalkozások innovációs igényeihez” – fogalmazott Pálinkás József, az NKFI Hivatal elnöke az MTI-nek adott interjújában, a felfedező kutatási felhívások eredményhirdetése kapcsán.

origo_palinkas_Jozsef_hirlevel
 
Eredményhirdetés

Több mint 400 kutató és kutatási projekt nyert összességében 11,5 milliárd forintot meghaladó támogatást a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal felfedező kutatásokat ösztönző idei programjaiban. Az NKFI Hivatal 2017-ben megnövelt keretösszeggel, a kutatói életpálya különböző szakaszaihoz jobban illeszkedő, új pályázati konstrukciókkal tette közzé a felfedező kutatásokat ösztönző felhívásait. Idén a támogatások 40 százalékát 40 év alatti kutatók nyerték el.

 

A 2013-ban 12 milliárd forintos keretösszegű támogatással indított Nemzeti Agykutatási Program (NAP) B alprogramja a Nemzeti Agykutatási Programhoz kapcsolódó kutatási kapacitások fejlesztését támogatja. Ennek az alprogramnak a keretében az eddigi években 31 projekt nyert több mint 4,5 milliárd forintot, a mostani döntés értelmében pedig további 12 projekt jutott összességében 921 millió forintos támogatáshoz.

Eredményhirdetés

 
KSH_logo

A KSH 2016-ra vonatkozóan előzetes adatokat közölt a hazai kutatás-fejlesztési tevékenység jellemzőiről: a K+F ráfordítás összegéről a K+F ráfordítás bruttó hazai termékhez (GDP) viszonyított arányáról, a ráfordítás források szerinti megoszlásáról, ezen belül a vállalkozások, illetve a központi költségvetés K+F ráfordításának mértékéről, továbbá a kutató-fejlesztő helyek számáról és a kutatói létszám alakulásáról. Az előzetes adatokból kirajzolódó kedvező trendek erősítéséhez, illetve a kedvezőtlen irányok megfordításához járulhat hozzá hosszú távon az NKFI Hivatal ösztönző tevékenysége, hogy a hazai kutatás, fejlesztés és innováció növekedési pályára álljon.

 

Az NKFI Hivatal a közfinanszírozású támogatásból megvalósuló kutatási, fejlesztési és innovációs programok és projektek eredményeit a rendszeres és folyamatos szakmai értékelésen túl a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé és ismertté, az eredmények társadalmi hasznát érthetővé kívánja tenni. Az elnyert támogatásokkal kapcsolatos tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségek teljesítése érdekében az NKFI Hivatal új kommunikációs követelmény- és szempontrendszert határoz meg.

NKFIH_kommunikacios_kotelezettsegek
 
Eredményhirdetés

A 2016 áprilisában meghirdetett EU_KP_16 pályázati felhívás célja az Európai Unió Horizont 2020 keretprogramjában, valamint egyéb kutatási, fejlesztési és innovációs közös programjaiban, regionális együttműködéseiben való magyar részvétel előmozdítása, a részt vevő hazai pályázók nemzetközi hálózatépítő és forrásbevonási kapacitásának erősítése. A negyedik fordulóban az „A” alprogram keretében 3 vállalkozás, a „B” alprogram keretében pedig 2 egyetem nyert összesen mintegy 10,3 millió Ft vissza nem térítendő támogatást az NKFI Alapból. A fennmaradó keretösszeg a felhívás szerint továbbra is folyamatosan pályázható.

 

A TÉT_17_RU pályázati felhívás célja a magyar-orosz együttműködésben folyó ipari kutatás-fejlesztési projektek támogatása az NKFI Hivatal és az Oroszországi Föderáció Oktatási és Tudományos Minisztériumának közös nemzetközi kutatás-fejlesztési együttműködési programja keretében. A pályázatok beadásának határideje: 2017. szeptember 18.

orosz_zaszlo
 
industry_4.0_workshop_smart_specialization_cooperation

Az NKFI Hivatal és az Európai Bizottság közös budapesti rendezvényén a vállalkozások, egyéni kutatók, kutatóhelyek és közvetítő intézmények új együttműködési lehetőségeket ismerhetnek meg, valamint tapasztalatcserét folytathatnak az innovatív ötletek megvalósításáról és befektető partnerek bevonásáról az Industry 4.0 területen. A rendezvény időpontja: 2017. szeptember 20-21.

 

Az Európai Unió Versenyképességi Tanácsának Észtország soros elnökségének keretében megrendezett 2017. július 25-i találkozóján Pálinkás József a kutatás-fejlesztés gazdasági növekedésre gyakorolt kedvező hatása és a nemzeti és uniós programok közötti koordináció fontossága mellett érvelt.

Horizont 2020
 
Austrian-Science-Fund-FWF_logo_uj

Újabb közös kutatási pályázatok meghirdetéséről állapodott meg Pálinkás József Klement Tocknerrel, az Osztrák Tudományos Alap (Austrian Science Fund – FWF) elnökével július 14-én Bécsben. A magyar-osztrák Kétoldalú Tudományos és Technológiai együttműködés keretein belül a felek élettudományok, agrártudományok, műszaki tudományok, biotechnológia, környezet- és energetikai tudományok területén ösztönöznek kutatási programokat. A 2017. évi közös pályázati felhívás februárban jelent meg áprilisi határidővel, a pályázatok elbírálása folyamatban van.

 
Kiadó:             A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke

Szerkesztőség:   Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
                       1077 Bp., Kéthly Anna tér 1.
                       Tel: (06 1) 795 4940
                       E-mail: kommunikacio@nkfih.gov.hu
Feliratkozom a hírlevélre
Leiratkozom a hírlevélről
Adatvédelem

A hírlevél tartalmának reprodukálását, a forrás megjelölésével, engedélyezi a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal.