Itt jár Ön: A Hivatal >> Álláslehetőségek
A Hivatal
PDF
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Pályázat adatbázis-menedzser (adatbázis-kezelő és informatikus) munkakör betöltésére
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Elemzési és Információs Főosztály, Informatikai Osztályán adatbázis-menedzser (adatbázis-kezelő és informatikus) munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama: Határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 3. melléklet szerinti 54. Informatikai és számítógépes feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • Informatikai nyilvántartások vezetése, rendszerszervezési feladatok
 • Adatbázisok építése, kezelése
 • Az NKFI Hivatal egyes rendszereinek informatikai alkalmazásgazdai feladatainak ellátása
 • Szakmai kapcsolattartás az NKFI Hivatal szervereinek rendszergazdájával és a felhasználói alkalmazásgazdákkal és a külső szolgáltatókkal
 • Informatikai felhasználó-támogatási feladatok hatékony, gyors, szakszerű kezelése

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint az NKFI Hivatal belső szabályzatai az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú képesítés, egyetemi szintű rendszerinformatikai mérnök szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű programtervező matematikus, programozó matematikus, villamosmérnök, mérnökinformatikus, műszaki menedzser, közgazdasági programozó matematikus, mérnöktanár, informatikatanár vagy számítástechnika-tanár, közgazdász gazdasági informatika szakon szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és ügyvitelszervező, programtervező, számítógép-programozó, rendszerszervező szakképesítés vagy szakirányú továbbképzési szakon szerzett igazgatási rendszerszervező szakképzettség,
 • A feladatokhoz kapcsolódó szakterületen legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Írott angol informatikai szaknyelv B1 szintű szövegértése,
 • Informatikai rendszerismeret: Windows alapú hálózatok menedzselése, Active Directory, Windows 7,8 rendszergazda szintű ismerete, MS Office magas szintű ismerete,
 • Tapasztalat adatbázis-kezelő rendszerek használatában, adatbázisok tervezésében, építésében, SQL adatbázisok menedzsment szintű ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
 • Informatikai helpdesk területen szerzett gyakorlat, közbeszerzési tapasztalat, rendszerszervezési tapasztalat,
 • Windows Server 2012 junior rendszergazda szintű ismerete, SQL adatbázisok menedzsment szintű ismerete,
 • Egyéb adatbázisokkal kapcsolatos tapasztalatok: BI, adattárházak, Big Data stb.,
 • Infografikák készítésében való jártasság

Elvárt kompetenciák:

 • Jó probléma-megoldási képesség, folyamatszemlélet,
 • Elhivatottság, precizitás, alapos munkavégzés,
 • Önállóság, proaktív munkavégzés, kreatív megoldások kialakítása, alkalmazása,
 • Nyitottság az új ötletek felé, az ismeretek gyors és hatékony elsajátítása és alkalmazása,
 • Csapatmunkára való képesség,
 • Emberekkel való jó kommunikációs készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Motivációs levél,
 • Szakmai önéletrajz (45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint),
 • 3 hónapnál nem régebbi, a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylésről szóló feladóvevény,
 • Oklevél, bizonyítványok másolatai elektronikus (szkennelt) formátumban,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek megismerhetik a pályázat tartalmát, a pályázó adatait

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 24.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vass Gábor Péter osztályvezető nyújt, a 30/475-1617-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton a Jogi és Igazgatási Főosztály részére az nkfihjob@nkfih.gov.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 14.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://nkfih.gov.hu honlapon szerezhet.

Utolsó módosítás: 2017. április 25.
Partner szervezeteink
© Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 1077 Bp, Kéthly Anna tér 1., Telefon: (+361) 795 9500