Itt jár Ön: A Hivatal >> Álláslehetőségek
A Hivatal
PDF
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Pályázat belső ellenőrzési főosztályvezető munkakör betöltésére
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Belső Ellenőrzési Főosztályán főosztályvezető munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony
Foglalkoztatás jellege:  Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.
A munkavégzés helye: Budapest, 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 3. számú melléklet 65. pontja szerinti belső ellenőrzési feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 370/2011. (XII. 31.) szóló Korm. rendelet, az államháztartásról 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti belső ellenőrzési vezetői feladatok, így különösen:

 • belső ellenőrzési kézikönyv elkészítése és szükség szerint aktualizálása, 
 • kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési tervek összeállítása és az abban, illetve az NKFI Hivatal elnöke által meghatározott soron kívüli ellenőrzési feladatok jogszabályoknak megfelelő módon történő végrehajtása,
 • belső ellenőrzési tevékenység során szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- és teljesítmény-ellenőrzések valamint informatikai ellenőrzések végezése, 
 • a szervezet belső kontrollrendszere kiépítettségének, a belső kontrollrendszer működésének jogszabályokkal és szabályzatokkal való összhangjának, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének elemzése, vizsgálása és értékelése,
 • a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodás, a vagyon megóvása és gyarapítása, valamint az elszámolások megfelelőségének elemzése, vizsgálása, és értékelése,
 • az ellenőrzés során vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapítások, következtetések és javaslatok megfogalmazása a kockázati tényezők, a hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, illetve a szabálytalanságok megelőzése és feltárása érdekében, valamint a szervezet működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszer javítása, továbbfejlesztése érdekében,
 • az ellenőrzési jelentéseken alapuló javaslatok alapján megtett intézkedésekről nyilvántartás vezetése, megvalósításuk nyomon követése, illetve ezekkel kapcsolatban utóellenőrzések végezése, 
 • jogszabályoknak megfelelően a belső ellenőrzések nyilvántartásának kialakítása és működtetése, valamint gondoskodás az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, illetve a dokumentumok és az adatok biztonságos tárolásáról,
 • az elnök tájékoztatása az éves ellenőrzési terv megvalósításáról és az attól való eltérésekről, 
 • az államháztartásért felelős miniszter által közzétett útmutató figyelembevételével az éves ellenőrzési jelentés elkészítése.

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése: Belső Ellenőrzési Főosztály
Az irányítása alá tartozó személyek száma:  2 fő

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint az NKFI Hivatal belső szabályzatainak rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Általános alkalmazási feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 65. pontja szerint meghatározott végzettség.

Speciális alkalmazási feltételek:

 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
 • C típusú nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása, 
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Angol nyelv középfokú ismerete, 
 • Belső ellenőri regisztráció,
 • A 370/2011. (XII. 31.) szóló Korm. rendelet 23. § (2) bekezdése alapján az államháztartásért felelős miniszter és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal előzetes véleménye, 
 • A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 67. § (4) bekezdésében és 71. § (13) bekezdésében foglaltak alapján a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium közigazgatási államtitkárának előzetes jóváhagyása.

 Szakmai tapasztalat:

 • Legalább 5 év ellenőrzési, költségvetési, pénzügyi, számviteli, vagy az adott költségvetési szerv tevékenységi körébe tartozó területen szerzett szakmai tapasztalat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Egyetem, jogász vagy közgazdász végzettség, 
 • ÁBPE I. és ÁBPE II. továbbképzés teljesítése, 
 • Legalább 10 év ellenőrzési, költségvetési, pénzügyi, számviteli vagy az adott költségvetési szerv tevékenységi körébe tartozó területen szerzett szakmai gyakorlat és ellenőrzési területen szerzett 5 év vezetői tapasztalat, 
 • Hazai és/vagy EU-s pályázatkezelés területén szerzett legalább 3 éves tapasztalat, 
 • Angol nyelvből közép- vagy felsőfokú nyelvvizsga.

Elvárt kompetenciák:

 • stratégiai gondolkodás, 
 • döntésképesség, 
 • felelősségvállalás és felelősségtudat, 
 • a vezetőkkel és a munkatársakkal való alkotó együttműködés, 
 • jó koordinációs, szervező- és problémamegoldó készség, 
 • precizitás, alaposság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • motivációs levél,
 • Kttv. szerinti szakmai önéletrajz,
 • 3 hónapnál nem régebbi, a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány vagy az igénylésről szóló feladóvevény,
 • oklevél, bizonyítványok másolatai elektronikus (szkennelt) formátumban,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek megismerhetik a pályázat tartalmát, a pályázó adatait.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Berecki Krisztina osztályvezető nyújt, a 1/795-5046-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton a Jogi és Igazgatási Főosztály részére az nkfihjob@nkfih.gov.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 31.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: 

 • KÖZIGÁLLÁS honlapja – 2017. április 8.
 • NKFI Hivatal honlapja - 2017. április 8.
 • profession.hu honlapja – 2017. április 10.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://nkfih.gov.hu honlapon szerezhet.

Utolsó módosítás: 2017. április 07.
Partner szervezeteink
© Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 1077 Bp, Kéthly Anna tér 1., Telefon: (+361) 795 9500