Itt jár Ön: A Hivatal >> Álláslehetőségek
A Hivatal
PDF
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Pályázat elemző munkakör betöltésére
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet az Elemzési és Információs Főosztályán elemző munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama: Határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
3. melléklet 55. pontja alapján innovációs feladatkör vagy 117. pontja alapján stratégiai feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • Adatgyűjtés (KFI statisztikai, projekt, cég, kutatási infrastruktúra és egyéb adatok, szakmai információ), adatbázisok összeállítása
 • Nemzetközi és hazai KFI folyamatok nyomon követése, elemzése
 • KFI folyamatokhoz kapcsolódó elemzési, értékelési módszertanok kialakítása hazai és nemzetközi gyakorlatok alapján
 • Kutatási, fejlesztési és innovációs folyamatokhoz kapcsolódó tudásmenedzsment feladatok ellátása, a nemzetközi és hazai releváns szakirodalom gyűjtése, feldolgozása, adaptálása
 • Részvétel az NKFI Hivatal többi szervezeti egysége, valamint egyéb kormányzati és nemzetközi szervezetek, szakmai hálózatok KFI információkkal való ellátásában, szakmai együttműködések kialakításában és koordinálásában
 • KFI támogatási rendszerek értékelése

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint az NKFI Hivatal belső szabályzatai az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú képesítés, közgazdász, szociológus vagy műszaki végzettség,
 • Releváns elemzői, kutatói területen szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Angol nyelv középfokú ismerete,
 • Tapasztalat adatbázis-kezelő rendszerek használatában

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Kutatási, fejlesztési vagy innovációs területen szerzett tapasztalat,
 • A hazai kutatói szféra szereplőinek ismerete, jártasság az élvonalbeli tudományos és technológiai ismeretek világában,
 • Szakpolitika-tervezési és- elemzési tapasztalatok,
 • Felsőoktatási, kutatóintézeti, tech-transfer tapasztalat,
 • Az uniós és egyéb nemzetközi szervezetek és az általuk közzétett jelentések és módszertani tanulmányok ismerete,
 • Kérdőív összeállításában, feldolgozásában, egyéni/csoportos interjúztatásban szerzett tapasztalat,
 • SQL programozási ismeretek, infografikai ismeretek,
 • Az elemzői és íráskészséget bizonyító publikációs lista csatolása,
 • Angol nyelven kívüli további világnyelv (német, francia, orosz) ismerete

Elvárt kompetenciák:

 • Terhelhető, rugalmas, pontos, precíz munkavégzés, képes a határidőket tartani,
 • Erős szervezési és kommunikációs képesség,
 • Önálló és csapatmunka végzésére is alkalmas személyiség,
 • Jó probléma-megoldási képesség, folyamatszemlélet és rendszerszintű gondolkodás,
 • Analitikus szemlélet, kiváló elemző és íráskészség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Motivációs levél,
 • Szakmai önéletrajz (45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint),
 • 3 hónapnál nem régebbi, a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylésről szóló feladóvevény,
 • Oklevél, bizonyítványok másolatai elektronikus (szkennelt) formátumban,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek megismerhetik a pályázat tartalmát, a pályázó adatait

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 24.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss-Tóth Péter mb. főosztályvezető nyújt, az 1/896-3760-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton a Jogi és Igazgatási Főosztály részére az nkfihjob@nkfih.gov.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 14.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://nkfih.gov.hu honlapon szerezhet.

Utolsó módosítás: 2017. április 25.
Partner szervezeteink
© Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 1077 Bp, Kéthly Anna tér 1., Telefon: (+361) 795 9500