Itt jár Ön: A Hivatal >> Álláslehetőségek
A Hivatal
PDF
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Pályázat gazdasági referens munkakör betöltésére
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján Költségvetési Főosztály, Fejezeti Költségvetési Osztályán pályázatot hirdet gazdasági referens munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama: Határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 3. melléklet 66. pontja szerinti költségvetési feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • Közreműködik az NKFI Hivatal által kezelt EU támogatások lehívásában, felhasználásának nyomon követésében, egyeztetésében, a pénzügyi elszámolások, valamint a szakmai felelősök által összeállított dokumentációk ellenőrzésében.
 • Közreműködik a nemzetközi együttműködésekben megvalósuló pályázati felhívások előkészítésében, a pályázatok kezelésével kapcsolatos feladatokban, a nyertes pályázatok finanszírozásában.
 • Közreműködik a nemzetközi szervezetek részére fizetendő tagi hozzájárulások tervezésében, kezelésében, finanszírozásában.
 • Közreműködik az NKFI Hivatal belső folyamatainak felülvizsgálatában, kontrolling tevékenység elvégzésében.
 • Közreműködik az NKFI Hivatal fejezeti kezelésű előirányzatainak terhére megkötött támogatási szerződések előkészítésében, a finanszírozás lebonyolításában és felhasználásának ellenőrzésében.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint az NKFI Hivatal belső szabályzatai az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskolai, vagy egyetemi szintű szakirányú felsőfokú iskolai végzettség; felsőfokú iskolai végzettség és mérlegképes könyvelői szakképesítés,
 • Költségvetési területen, közigazgatásban szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Angol középfokú nyelvtudás

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Angol felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga,
 • Forrás.Net integrált rendszer, pályázatkezelő rendszerek ismerete

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló problémamegoldó képesség,
 • Jó kommunikációs képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz (45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint),
 • Motivációs levél,
 • Oklevél, bizonyítványok másolatai elektronikus (szkennelt) formátumban,
 • 3 hónapnál nem régebbi, a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylésről szóló feladóvevény,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek megismerhetik a pályázat tartalmát, a pályázó adatait

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 5.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fehér Natália osztályvezető nyújt, az 1/896-3701-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton a Jogi és Igazgatási Főosztály részére az nkfihjob@nkfih.gov.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 1.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://nkfih.gov.hu honlapon szerezhet.

Utolsó módosítás: 2017. október 09.
Partner szervezeteink
© Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 1077 Bp, Kéthly Anna tér 1., Telefon: (+361) 795 9500