Itt jár Ön: A Hivatal >> Álláslehetőségek
A Hivatal
PDF
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Pályázat informatikai referens munkakör betöltésére
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Elemzési és Információs Főosztály, Informatikai Osztályán informatikai referens munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony
Foglalkoztatás jellege:  Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Budapest, 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 
3. melléklet 54. pontja alapján informatikai és számítógépes feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • Informatikai felhasználó-támogatási feladatok hatékony, gyors, szakszerű kezelése
 • Az NKFI Hivatal egyes rendszereinek informatikai, alkalmazásgazdai feladatainak ellátása
 • Szakmai kapcsolattartás az NKFI Hivatal szervereinek rendszergazdájával, a felhasználói alkalmazásgazdákkal és a külső szolgáltatókkal
 • Részvétel a beszerzési folyamatokban
 • Informatikai nyilvántartások vezetése, feladatok adminisztrációja

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint az NKFI Hivatal belső szabályzatainak rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetemi szintű rendszerinformatikai mérnök szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű programtervező matematikus, programozó matematikus, villamosmérnök, mérnökinformatikus, műszaki menedzser, közgazdasági programozó matematikus, mérnöktanár, informatikatanár vagy számítástechnika-tanár, közgazdász gazdasági informatika szakon szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és ügyvitelszervező, programtervező, számítógép-programozó, rendszerszervező szakképesítés vagy szakirányú továbbképzési szakon szerzett igazgatási rendszerszervező szakképzettség,
 • Angol szaknyelv olvasási szintű ismerete,
 • Windows alapú hálózatok menedzselése,
 • Active Directory, Windows 7, 8 rendszergazda szintű ismerete,
 • MS Office magas szintű ismerete,
 • Hálózati ismeretek

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • 1 évet meghaladó szakmai tapasztalat,
 • Informatikai helpdesk területen szerzett gyakorlat,
 • Közbeszerzési tapasztalat,
 • Windows Server 2012 junior rendszergazda szintű ismerete,
 • SQL adatbázisok menedzsment szintű ismerete

Elvárt kompetenciák:

 • Jó probléma-megoldási képesség, folyamatszemlélet,
 • Elhivatottság, precizitás, alapos munkavégzés,
 • Önállóság, proaktív munkavégzés, kreatív megoldások kialakítása, alkalmazása,
 • Nyitottság az új ötletek felé, az ismeretek gyors és hatékony elsajátítása és alkalmazása,
 • Csapatmunkára való képesség
 • Emberekkel való jó kommunikációs készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Motivációs levél,
 • Kttv. szerinti szakmai önéletrajz,
 • 3 hónapnál nem régebbi, a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány vagy az igénylésről szóló feladóvevény,
 • Oklevél, bizonyítványok másolatai elektronikus (szkennelt) formátumban,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek megismerhetik a pályázat tartalmát, a pályázó adatait

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vass Gábor Péter osztályvezető nyújt, a 30/475-1617-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton a Jogi és Igazgatási Főosztály részére az nkfihjob@nkfih.gov.hu e-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 22.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

 • KÖZIGÁLLÁS honlapja – 2017. november 9.
 • profrssion.hu honlapja - 2017. november 9.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://nkfih.gov.hu honlapon szerezhet.

Utolsó módosítás: 2017. november 07.
Partner szervezeteink
© Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 1077 Bp, Kéthly Anna tér 1., Telefon: (+361) 795 9500