Itt jár Ön: A Hivatal >> Álláslehetőségek
A Hivatal
PDF
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Pályázat jogi referens munkakör betöltésére
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Jogi és Igazgatási Főosztály, Jogi Osztályán jogi referens munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Budapest, 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 3. melléklet 59. pontja alapján jogi és igazgatási feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • Az NKFI Hivatal feladat- és hatáskörét érintő jogszabályok normaszöveg-tervezetének előkészítésével kapcsolatos kodifikációs feladatok ellátása;
 • Az NKFI Hivatal tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok működésével kapcsolatok jogi feladatok ellátása;
 • Az NKFI Hivatalhoz érkezett előterjesztések jogi véleményezése, ezzel összefüggésben állásfoglalások előkészítése;
 • Az NKFI Hivatal hatáskörébe tartozó, kutatási-fejlesztési és innovációs tevékenység szabályozási rendszerének kialakítására, fejlesztésére irányuló előterjesztések jogi előkészítésében való közreműködés;
 • Szerződéstervezetek véleményezése, előkészítése;
 • Jogi segítségnyújtás az NKFI Hivatal szervezeti egységeinek beadványai előkészítésében;
 • Az NKFI Hivatal szakmai főosztályaival együttműködve külső szervezetek, személyek számára jogi állásfoglalások előkészítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint az NKFI Hivatal belső szabályzatainak rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, jogász szakképzettség,
 • Költségvetési szervnél, jogi munkakörben szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Társasági jog területén szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Angol nyelv legalább középfokú ismerete,
 • Jogi szakvizsga

Elvárt kompetenciák:

 • Önálló és precíz munkavégzés,
 • Kiemelkedő lényeglátás, kezdeményező és alkalmazkodó képesség,
 • Jó szóbeli és írásbeli kommunikációs képesség,
 • Kiemelkedő problémamegoldó és együttműködési képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • motivációs levél,
 • Kttv. szerinti szakmai önéletrajz,
 • 3 hónapnál nem régebbi, a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány vagy az igénylésről szóló feladóvevény,
 • oklevél, bizonyítványok másolatai elektronikus (szkennelt) formátumban,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek megismerhetik a pályázat tartalmát, a pályázó adatait

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 29.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Tarbaj Nóra osztályvezető nyújt, az 1/896-5357-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton a Jogi és Igazgatási Főosztály részére az nkfihjob@nkfih.gov.hu e-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 24.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

 • KÖZIGÁLLÁS honlapja – 2017. szeptember 29.
 • profession.hu honlapja - 2017. szeptember 29.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://nkfih.gov.hu honlapon szerezhet.

Utolsó módosítás: 2017. szeptember 28.
Partner szervezeteink
© Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 1077 Bp, Kéthly Anna tér 1., Telefon: (+361) 795 9500