Itt jár Ön: A Hivatal >> Álláslehetőségek
A Hivatal
PDF
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Pályázat projektelszámolási és monitoring referens munkakör betöltésére (határozott idejű)
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Támogatáskezelési és Innovációs Főosztály Hazai Támogatások Monitoring Osztálya a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet projektelszámolási és monitoring referens munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: határozott (előreláthatóan 2019. augusztus 13. napjáig) idejű kormánytisztviselői jogviszony
Foglalkoztatás jellege:  Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 
3. számú melléklet 47. pontja szerinti gazdálkodással kapcsolatos feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 1. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) által kezelt innovációs és kutatás-fejlesztési pályázati felhívások pénzügyi véleményezése.
 2. Az innovációs és kutatás-fejlesztési pályázatok pénzügyi beszámolóinak ellenőrzése, javaslattétel a pénzügyi beszámoló elfogadására vagy elutasítására.
 3. Az innovációs és kutatás-fejlesztési pályázatok szerződésmódosítási kérelmeinek pénzügyi szempontból történő véleményezése és javaslattétel azok elbírálására vonatkozóan a döntéshozó részére.
 4. Közreműködés az innovációs és kutatás-fejlesztési pályázatok pénzügyi ellenőrzési módszertanának kialakításában, folyamatos karbantartásában.
 5. Adminisztratív feladatok ellátása a pályázatkezelési szakrendszerekben és az NKFI Hivatal által használt egyéb rendszerekben.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint az NKFI Hivatal belső szabályzatainak rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Egyetemi vagy főiskolai szintű gazdálkodási szakon szerzett közgazdász szakképzettség; egyetemi szintű műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és felsőfokú pénzügyi, számviteli szakképesítés
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete
 • Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Regisztrált vállalkozási vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés
 • Legalább 3 éves hazai vagy EU-s pályázatkezelési területen szerzett tapasztalat
 • Középfokú angol nyelvvizsga
 • Szakértői szintű MS Excel ismeret vagy EUPR ismeret

Elvárt kompetenciák:

 • önálló munkavégzés
 • kiemelkedő lényeglátás, kezdeményező és alkalmazkodó képesség
 • jó szóbeli és írásbeli kommunikációs képesség
 • precizitás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • motivációs levél
 • Kttv. szerinti szakmai önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi, a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány vagy az igénylésről szóló feladóvevény
 • oklevél, bizonyítványok másolatai elektronikus (szkennelt) formátumban
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek megismerhetik a pályázat tartalmát, a pályázó adatait

A munkakör betölthetőségének időpontja: az elbírálást követően azonnal betölthető
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 4.
A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton a Jogi és Igazgatási Főosztály részére az nkfihjob@nkfih.gov.hu e-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 2.
A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: 

 • KÖZIGÁLLÁS honlapja – 2018. január 8.
 • NKFI Hivatal honlapja – 2018. január 8.
 • PROFESSION álláskeresési portál honlapja – 2018. január 8.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://nkfih.gov.hu honlapon szerezhet.

Utolsó módosítás: 2018. január 09.
Partner szervezeteink
© Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 1077 Bp, Kéthly Anna tér 1., Telefon: (+361) 795 9500