Itt jár Ön: A Hivatal >> Álláslehetőségek
A Hivatal
PDF
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Pályázat stratégiai elemző munkakör betöltésére
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Stratégia- és Programtervezési Főosztályán stratégiai elemző munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama: Határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
3. melléklet 55. pontja alapján innovációs feladatkör vagy 117. pontja alapján stratégiai feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • Az NKFI Hivatal hatáskörébe tartozó, a hazai KFI szakpolitika megalkotásával, a KFI támogatási rendszer kidolgozásával és megvalósításának vizsgálatával összefüggő elemzések és értékelések készítése, stratégiai dokumentumok összeállítása (kiemelten az Intelligens Szakosodási Stratégiára és a KFI stratégiára), részvétel az ezek érvényesüléséhez szükséges állami intézkedések kezdeményezésében és végrehajtásában.
 • Szakterületi közreműködés a kutatás-fejlesztési és innovációs programok és projektek értékelésében.
 • Az európai strukturális alapok operatív programjainak KFI prioritáshoz tartozó pályázati felhívásainak koncepcionális előkészítése és kidolgozása.
 • A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott kutatás-fejlesztési és innovációs programok koncepcionális tervezése, részvétel a támogatások pályázati felhívásainak előkészítésében.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint az NKFI Hivatal belső szabályzatai az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskolai vagy egyetemi szintű végzettség: jogász, bölcsészettudományi, egyes társadalomtudományi vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség, természettudományi vagy műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség,
 • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,
 • A feladatokhoz kapcsolódó szakterületen szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • MS Office (irodai alkalmazások) felhasználói szintű ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Német, francia vagy orosz nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,
 • Értékelések és elemzések területén szerzett tapasztalat,
 • Értékelési módszertanok (hazai és nemzetközi) ismerete és alkalmazási gyakorlata,
 • Stratégiai dokumentumok kidolgozásában szerzett tapasztalat,
 • Programtervezési és/vagy pályázatkezelési tapasztalat,
 • Pályázatkezelő, statisztikai szoftverek ismerete,
 • A KFI terület szabályozási/jogi környezetének ismerete

Elvárt kompetenciák:

 • Kiemelkedő stratégiai szemléletmód, értékelő és elemző készség,
 • A levont következtetések alapján önálló javaslat kidolgozására való képesség,
 • Önálló és csapatban történő munkavégzésre való képesség,
 • Kiemelkedő lényeglátás, kezdeményező és alkalmazkodó képesség,
 • Tömör, strukturált szóbeli és írásbeli kommunikációs képesség,
 • Kiemelkedő problémamegoldó és együttműködési képesség,
 • Jó kapcsolatteremtő és szervezőkészség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Motivációs levél,
 • Szakmai önéletrajz (45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint),
 • 3 hónapnál nem régebbi, a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylésről szóló feladóvevény,
 • Oklevél, bizonyítványok másolatai elektronikus (szkennelt) formátumban,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek megismerhetik a pályázat tartalmát, a pályázó adatait

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 24.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Helvei Ildikó nyújt, az 1/896-3766-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton a Jogi és Igazgatási Főosztály részére az nkfihjob@nkfih.gov.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 14.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://nkfih.gov.hu honlapon szerezhet.

Utolsó módosítás: 2017. április 26.
Partner szervezeteink
© Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 1077 Bp, Kéthly Anna tér 1., Telefon: (+361) 795 9500