Itt jár Ön: A Hivatal >> Álláslehetőségek
A Hivatal
PDF
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Pályázat tudományszervezési referens munkakör betöltésére
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Elnöki Titkársága a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet tudományszervezési referens munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama: Határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 3. melléklet szerinti 41. Felsőoktatási és tudományszervezési igazgatási feladatkör és a 126. Titkársági és igazgatási feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 1. Az NKFI Hivatal elnökének munkáját segítő döntés-előkészítő és koordinációs feladatok, így különösen:
  • az elnöki feladatokhoz szükséges háttér-információk összegyűjtése és rendszerezése, ez alapján az elnök hatáskörébe tartozó ügyekhez, tárgyalásokhoz szakmai felkészítő és háttéranyagok, illetve előterjesztések készítése;
  • elnöki döntések előkészítését megalapozó vagy a döntések hatásait vizsgáló felmérések, adatgyűjtések és elemzések koordinálása;
  • elnöki feladatkörbe tartozó ügyekkel kapcsolatos hivatalos levelek érdemi ügyintézői megfogalmazása, előkészítése;
  • közreműködés az elnök közvetlen hatáskörében tartott vagy egyébként kiemelt jelentőségű hivatali rendezvények, konferenciák előkészítésében, megszervezésében és lebonyolításában;
  • közreműködés a döntéshozatalra vagy véleményezésre átadott ügyek nyomon követésével kapcsolatos feladatok ellátásában.
  • az elnök feladatköréhez kapcsolódó titkársági ügyviteli feladatok ellátása (a beérkező iratok feldolgozása, továbbítása, kezelése stb.);
  • összmunkatársi, stratégiai és vezetői értekezletekkel kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása (ülések megszervezése, emlékeztetők készítése, feladatjegyzékek vezetése);
  • közreműködés az NKFI Hivatal elnöki programjainak szervezésében, előkészítésében és lebonyolításában;
  • közreműködés a központi koordinációt igénylő külső és belső megbeszélések szervezésében és koordinálásában.
 2. Az NKFI Hivatal elnökének munkáját segítő adminisztratív feladatok, így különösen:

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint az NKFI Hivatal belső szabályzatai az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskolai vagy egyetemi végzettség:
  41. Felsőoktatási és tudományszervezési igazgatási feladatok, I. besorolási osztályban:
  Jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű bölcsészettudományi, természettudományi, hittudományi, műszaki, közgazdasági vagy művészeti felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus szakképzettség; katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) szerzett katonai vezető (parancsnok) szakképzettség; államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség.
  126. Titkársági és igazgatási feladatok, I. besorolási osztályban: Jogász szakképzettség; szociálpolitikus vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű hittudományi, bölcsészettudományi és egyes társadalomtudományi felsőoktatásban szerzett szakképzettség, informatikatanár (számítástechnika-tanár), mérnökinformatikus vagy műszaki menedzser szakképzettség; pénzügyi, számviteli, gazdálkodási szakirányú közgazdász, államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség vagy személyügyi szervező, vagy rendészeti felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és kormányablak ügyintézői vizsga; katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) szerzett katonai vezető (parancsnok) szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és felsőfokú pénzügyi, számviteli vagy ügyvitelszervezői és rendszerszervezői szakképesítés; okleveles kriminológus szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség.
 • Közigazgatásban szerzett legalább 1-3 év releváns szakmai tapasztalat,
 • Angol felsőfokú nyelvtudás,
 • Microsoft Office magas szintű felhasználói ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Egyetemi szintű képesítés,
 • Kutatás-fejlesztési és innovációs területen szerzett szakmai tapasztalat,
 • Német vagy francia nyelv legalább középfokú ismerete

Elvárt kompetenciák:

 • Pontosság, precizitás,
 • Nagyfokú terhelhetőség,
 • Kiemelkedő kommunikációs képességek,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Kttv. szerinti szakmai önéletrajz,
 • Motivációs levél,
 • Oklevél, bizonyítványok másolatai elektronikus (szkennelt) formátumban,
 • 3 hónapnál nem régebbi, a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány vagy az igénylésről szóló feladóvevény,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek megismerhetik a pályázat tartalmát, a pályázó adatait

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 24.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Berecki Krisztina osztályvezető nyújt, az 1/795-5046-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton a Jogi és Igazgatási Főosztály részére az nkfihjob@nkfih.gov.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 11.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://nkfih.gov.hu honlapon szerezhet.

Utolsó módosítás: 2017. augusztus 25.
Partner szervezeteink
© Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 1077 Bp, Kéthly Anna tér 1., Telefon: (+361) 795 9500