Itt jár Ön: A Hivatal >> Álláslehetőségek
A Hivatal
PDF
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Pályázat vezető elemző munkakör betöltésére
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Elemzési és Információs Főosztálya a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet vezető elemző munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama: Határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 3. melléklet 55. pontja alapján innovációs feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 1. Adatgyűjtések koordinálása (KFI statisztikai, projekt, cég, kutatási infrastruktúra és egyéb adatok, szakmai információ), adatbázisok összeállítása
 2. Nemzetközi és hazai KFI folyamatok nyomon követése, elemzése, stratégiai előrejelzések készítése
 3. KFI folyamatokhoz kapcsolódó elemzési, értékelési módszertanok kialakítása hazai és nemzetközi gyakorlatok alapján
 4. Kutatási, fejlesztési és innovációs folyamatokhoz kapcsolódó tudásmenedzsment feladatok ellátása, a nemzetközi és hazai releváns szakirodalom gyűjtése, feldolgozása, adaptálása, megosztása
 5. Részvétel az NKFI Hivatal többi szervezeti egysége, valamint egyéb kormányzati és nemzetközi szervezetek, szakmai hálózatok KFI információkkal való ellátásában, szakmai együttműködések kialakításában és koordinálásában
 6. KFI támogatási rendszerek, szakpolitikai eszközök értékelése

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint az NKFI Hivatal belső szabályzatai az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, közgazdász vagy műszaki végzettség,
 • Releváns elemzői, kutatói területen szerzett legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • Angol középfokú nyelvvizsga,
 • MS Office (Word, Excel, PowerPoint) magas szintű ismerete,
 • Tapasztalat adatbázis kezelő rendszerek használatában

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Kutatási, fejlesztési vagy innovációs területen szerzett tapasztalat,
 • A hazai kutatói szféra szereplőinek ismerete, jártasság az élvonalbeli tudományos és technológiai ismeretek világában,
 • Szakpolitika-tervezési és- elemzési tapasztalatok,
 • Felsőoktatási, kutatóintézeti, tech-transfer tapasztalat,
 • Az uniós és egyéb nemzetközi szervezetek és az általuk közzétett jelentések és módszertani tanulmányok ismerete,
 • Kérdőív összeállításában, feldolgozásában, egyéni/csoportos interjúztatásban szerzett tapasztalat,
 • SQL programozási ismeretek, infografikai ismeretek,
 • Az elemzői és íráskészséget bizonyító publikációs lista csatolása,
 • Angol nyelven kívüli további világnyelv (német, francia, orosz) ismerete

Elvárt kompetenciák:

 • Analitikus szemlélet, kiváló elemző és íráskészség,
 • Terhelhető, rugalmas, pontos, precíz munkavégzés, képes a határidőket tartani,
 • Erős szervezési és kommunikációs képesség,
 • Önálló és csapatmunka végzésére is alkalmas személyiség,
 • Jó probléma-megoldási képesség, folyamatszemlélet és rendszerszintű gondolkodás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Motivációs levél,
 • Szakmai önéletrajz (45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint),
 • 3 hónapnál nem régebbi, a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylésről szóló feladóvevény,
 • Oklevél, bizonyítványok másolatai elektronikus (szkennelt) formátumban,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek megismerhetik a pályázat tartalmát, a pályázó adatait

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 17.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Berecki Krisztina osztályvezető nyújt, a 1/795-5046-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton a Jogi és Igazgatási Főosztály részére az nkfihjob@nkfih.gov.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 6.  
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://nkfih.gov.hu honlapon szerezhet.

Utolsó módosítás: 2017. augusztus 22.
Partner szervezeteink
© Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 1077 Bp, Kéthly Anna tér 1., Telefon: (+361) 795 9500