Itt jár Ön: A Hivatal >> Álláslehetőségek
A Hivatal
PDF
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Pályázat pályázatkezelési és innovációs/igazgatási referens munkakör betöltésére
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Támogatáskezelési és Innovációs Főosztály, Hazai Támogatások Projektkezelési Osztályán pályázatkezelési és innovációs/igazgatási referens munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Budapest, 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 3. melléklet 55. pontja szerinti innovációs feladatkör, vagy a 126. pontja szerinti titkársági és igazgatási feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Alap (NKFI Alap) terhére kiírt innovációs pályázatok lebonyolításával és az elnyert támogatások felhasználásával összefüggő innováció-szakmai és a pályázatokkal kapcsolatos eljárásrendi feladatok:

 1. Részvétel az NKFI Alapból finanszírozott támogatások támogatási szerződéseinek szakmai előkészítésében a teljes pályázatkezelési folyamathoz tartozó dokumentáció véleményezésében.
 2. Közreműködik az NKFI Alap által kezelt innovációs pályázatok keretében a hatáskörébe tartozó döntés-előkészítési feladatokban, beleértve a bírálati folyamatban a szakértői rendszer működtetését.
 3. Előkészíti az NKFI Alap által kezelt innovációs pályázatok körében a támogatási döntések előterjesztéseit, nyilvántartja a döntéseket, továbbá a pályázati adatokat rögzíti a pályázati informatikai rendszerekben.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint az NKFI Hivatal belső szabályzatainak rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú képesítés, egyetemi vagy főiskolai szintű műszaki, közgazdasági, agrár-, vagy természettudományi felsőoktatásban szerzett szakképzettség; jogász szakképzettség, továbbá szociálpolitikus vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű hittudományi, bölcsészettudományi és egyes társadalomtudományi felsőoktatásban szerzett szakképzettség, informatikatanár (számítástechnika-tanár), mérnökinformatikus vagy műszaki menedzser szakképzettség; pénzügyi, számviteli, gazdálkodási szakirányú közgazdász, államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség vagy személyügyi szervező, vagy rendészeti felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és kormányablak ügyintézői vizsga; katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) szerzett katonai vezető (parancsnok) szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és felsőfokú pénzügyi, számviteli vagy ügyvitelszervezői és rendszerszervezői szakképesítés; okleveles kriminológus szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség,
 • Közigazgatásban szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Hazai és/vagy EU-s pályázatkezelés területén szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Kiemelkedő problémamegoldó és együttműködési képesség,
 • Precizitás,
 • Jó szóbeli és írásbeli kommunikációs képesség,
 • Kiemelkedő lényeglátás, kezdeményező és alkalmazkodó képesség,
 • Önálló munkavégzés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Egyetem, közgazdasági szakképesítés,
 • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
 • Hazai és/vagy EU-s pályázatkezelés területén szerzett legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • Informatikai rendszerismeret: szakértő szintű MS Excel ismeret, EUPR

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz (45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint)
 • Motivációs levél
 • 3 hónapnál nem régebbi a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylésről szóló feladóvevény
 • Oklevelek, bizonyítványok másolatai
 • Nyilatkozatot arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek megismerhetik a pályázat tartalmát, a pályázó adatait

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dósa Gábor főosztályvezető-helyettes nyújt, a +36-30/748-2755 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, Jogi és Igazgatási Főosztály részére az nkfihjob@nkfih.gov.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • KÖZIGÁLLÁS honlapja - 2017. augusztus 3.
 • Profession.hu - 2017. augusztus 3.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://nkfih.gov.hu honlapon szerezhet.

Utolsó módosítás: 2017. augusztus 22.
Partner szervezeteink
© Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 1077 Bp, Kéthly Anna tér 1., Telefon: (+361) 795 9500