A Hivatal
PDF
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Bizottság
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalnak a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014.évi LXXVI. törvény szerint a hazai kutatás-fejlesztési és innovációs infrastruktúra fenntartható fejlesztését célzó közfeladataiban a Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Bizottság közreműködik.

A Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Bizottság tevékenysége kiterjed a hazai kutatási infrastruktúra számba vételére, a fejlesztési igények felmérésére, a külföldi kutatási infrastruktúrákkal való együttműködés tervezésére és az abból származó tudományterületi-kutatói eredményesség folyamatos monitorozására. Mindezek alapján – az Európai Kutatási Infrastruktúrák Stratégiai Fórumának (ESFRI) útitervéhez illeszkedve – javaslatot tesz a hazai kutatási infrastruktúra fejlesztésére egy Magyar Nemzeti Útiterv keretében.

Az NKFI Hivatal a hazai tudományos közösség bevonásával ajánlást készít a nemzeti kutatási infrastruktúrával kapcsolatos stratégiára, hogy a rendelkezésre álló K+F+I források felhasználása a hazai infrastruktúra-fejlesztést és a nemzetközi infrastruktúra-tagságok várható eredményeit illetően a kutatói közösség és a társadalom számára egyaránt átlátható és célszerű legyen. (Bővebb információ a külföldi kutatási infrastruktúrákhoz való kapcsolódásról)

Európai Kutatási Infrastruktúrák Stratégiai Fóruma (European Strategy Forum on Research Infrastructures, ESFRI)

Az Európai Kutatási Infrastruktúrák Stratégiai Fóruma az Európai Bizottság által 2002-ben alapított testület, amely az európai tudományos integráció eszköze. 2016 márciusában ESFRI Roadmap címmel közzétett frissített útiterve az összeurópai fontosságú kutatóintézmények fejlesztési kereteit jelöli ki a következő tíz évre. A dokumentum célként tűzte ki, hogy a projektek tíz éven belül megvalósuljanak, reálisan fenntarthatók legyenek, és biztosítsák a maximális megtérülést a tudomány, az innováció, az oktatás, a társadalmi-gazdasági előnyök és a versenyképesség szempontjából. Az ésszerű „újratervezés” mélységét mutatja, hogy a legutóbbi, 2010-es útiterv 38 infrastruktúrájából 15 szerepel továbbra is a listán, amely csupán 6 új projekttel egészült ki.

A Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Bizottság

 

Dr. Fülöp Zsolt
Dr. Fülöp Zsolt
elnök
fizikus, (nukleáris asztrofizika)
tudományos munkatárs
MTA Atommagkutató Intézet


A Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Bizottság tagjai


Prószéky Gábor

Dr. Keserű György Miklós

Dr. Kovács L. Gábor

Dr. Rudas Tamás
Dr. Prószéky Gábor
programozó matematikus, nyelvész, (nyelvtechnológia, számítógépes morfológia),
igazgató
MTA Nyelvtudományi Intézet


Dr. Keserű György Miklós
biológus (gyógyszerkémia és gyógyszertervezés)
kutatócsoport-vezető
MTA Természettudományi Kutatóközpont

Dr. Kovács L. Gábor
orvos, (endokrinológia, laboratóriumi diagnosztika),
kutatási igazgató
Pécsi Tudományegyetem,
Szentágothai János Kutatóközpont

Dr. Rudas Tamás
szociológus, matematikus, (szociológia matematikai statisztikai módszereinek fejlesztése),
főigazgató
MTA Társadalomtudományi KutatóközpontDr. Patthy László

Dr. Perczel András

Dr. Faigel Gyula

Dr. Lévai Péter
Dr. Patthy László
molekuláris biológus, (fehérjeevolúció és genom evolúció),
kutatócsoport-vezető
MTA Természettudományi Kutatóközpont,
Enzimológiai Intézet

Dr. Perczel András
kémikus, szerkezeti biokémikus, (biokémia, NMR-spektroszkópia),
egyetemi tanár, kutatócsoport-vezető
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudomány Kar,
Kémiai Intézet

Dr. Faigel Gyula
fizikus, (szerkezetkutatás, a röntgen- és gamma-sugárzáson alapuló kísérleti technikák fejlesztése),
kutatócsoport-vezető
MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont,
Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet

Dr. Lévai Péter
fizikus, (elméleti fizika, magfizika),
főigazgató
MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont

Marczinkó Zoltán

Szabó István
Marczinkó Zoltán
közgazdász,
helyettes államtitkár
Nemzetgazdasági Minisztérium,
Gazdaságfejlesztésért és - szabályozásért Felelős Államtitkárság

Szabó István
közgazdász,
főosztályvezető
Emberi Erőforrások Minisztérium,
Felsőoktatás- és Kutatásstratégiai Főosztály


Utolsó módosítás: 2017. november 06.
Partner szervezeteink
© Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 1077 Bp, Kéthly Anna tér 1., Telefon: (+361) 795 9500