A Hivatal
PDF
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
OTKA nemzetközi együttműködések
Az OTKA számos nemzetközi szervezet (European Science Foundation, Science Europe) tagja, aktív szerepvállalásával képviseli a magyar tudományt. Az európai és USA-beli társintézményekkel tartott kapcsolatok révén átveszi a legkorszerűbb tudományos pályázati gyakorlatot. Pályázati és testületi rendszerével felkészíti a hazai kutatókat a nemzetközi pályázásra, és biztosítja a nemzetközi szokásoknak megfelelő technikájú és szellemiségű rendszer üzemeltetését.

Az OTKA fokozatosan építi nemzetközi kapcsolatait, melynek eredményeként egyre szélesebb körben vesz részt nemzetközileg támogatott pályázatok kiírásában és azok értékelésében, illetve teremt új együttműködési lehetőségeket más európai kutatásfinanszírozási alapokkal.

Az OTKA ERA-NET programok előkészítésében vesz részt, úgy, mint a PathoGenoMics pályázat folytatására létrejött Infect-ERA konzorcium, a Photonic Manufacturing témájú CONCERT-Japan, az anyagtudományi M-ERA.NET, a ritka betegségek kutatására kiírt ERA-NET E-Rare, valamint az ERA-Chemistry programokban.

Az OTKA Bizottság döntése alapján az OTKA az osztrák FWF-fel, a szlovén ARRS-sel és a koreai NRF-fel Lead Agency-megállapodást kötött, amelynek keretében közös kutatási pályázatok támogatására van lehetőség. A Lead Agency értékelési forma keretében a felek elfogadják annak a félnek a támogatási rangsorát, ahová a kutatók nagyobb összeggel pályáznak. A pályázatok értékelését nemzetközi szinten valósítják meg.

Nemzetközi együttműködések:
ERA-Chemistry: http://www.erachemistry.net/
CONCERT-Japan: http://www.concertjapan.eu/
M-ERA-NET: http://www.m-era.net/
Infect-ERA: http://www.infect-era.eu/
E-Rare: http://www.e-rare.eu/
NN: http://www.otka.hu/palyazatok/aktualis-otka-palyazatok
ANN: http://www.otka.hu/palyazatok/aktualis-otka-palyazatok
SNN: http://www.otka.hu/palyazatok/aktualis-otka-palyazatok

Nemzetközi tagságok:
ESF: http://www.esf.org/
Science Europe: http://www.scienceeurope.org/

Az OTKA a Science Europe tagjaként szorgalmazza az európai kutatástámogatási unió létrehozását, melynek alapja a Lead Agency modellben történő együttműködés. Éppen ezért, a már meglévő együttműködések folytatásaként, azok tapasztalataira építve, fontosnak tartja más európai országokkal is a hasonló együttműködések kialakítását.

Science Europe - 2014:

Science Europe - 2013:

Science Europe - 2012:

Meg kívánja vizsgálni annak lehetőségét, hogy tudja-e alkalmazni az Európában szorgalmazott azon kutatástámogatási szabályokat, melyek szerint a támogatás követi az együttműködést, illetve a kutatókat („Money Follows Researcher Scheme”, „Money Follows Cooperation Line Scheme”).

Az OTKA csatlakozott a Science Europe Money Follows Researcher kezdeményezéséhez:

Money Follows Researcher" séma alkalmazása az OTKA kutatási projektekben

A „Money Follows Researcher” (MfR) séma bevezetésének célja:
Az OTKA, mint a Science Europe tagszervezete, elkötelezett az Európai Kutatási Terület (European Research Area (ERA)) továbbfejlesztése mellett és teljes mértékben elismeri annak szerepét az európai kutatás előrehaladásában. Az ERA sikerességének egyik előfeltétele annak lehetősége, hogy a kutatók az igényeiknek leginkább megfelelő kutatóhelyekre mehessenek, és ott dolgozhassanak. A már elnyert hazai támogatás Európán belüli felhasználásának egyik módja, ha megengedjük a kutatóknak az elnyert támogatási összegük fennmaradó részének átvitelét az őket befogadó másik intézménybe.

A célkitűzés az, hogy lehetőség legyen a támogatás folyósításának folytatására abban az esetben is, ha a kutatók – az elnyert kutatási programban megfogalmazott céljaik megvalósítása érdekében – helyszínt változtatnak. Ez a folytonos támogatási forma képes megvédeni a támogatást nyújtó szervezetnek az egyes projektekbe történt befektetését és minimálisra csökkenti a kutatási programok meghiúsulását.

Ezen cél elérése érdekében az OTKA engedélyezheti, hogy a kutatók jelenleg folyó kutatási támogatásuk megfelelő részét külföldön használhassák fel a vállalt kutatási program megvalósítására.

A MfR séma OTKA kutatások esetén történő alkalmazásának feltételei (MfR Szándéknyilatkozat melléklete)

 1. Azon támogatási típusok listája, amelyek külföldre vihetők:
  Az MfR séma a K, PD, NN és ANN típusú OTKA projektek esetében alkalmazható.
  Az elnyert OTKA kutatási témának minimum egy éves sikeres teljesítése után kérvényezhető a támogatás megfelelő részének külföldön való felhasználása.
  Az OTKA támogatás kizárólag csak olyan európai kutatási intézménybe vihető, ahol az OTKA kutatás folytonossága, a kutatási program megvalósítása biztosított.
  Az OTKA támogatást az eredeti hazai intézmény kezeli az OTKA támogatási szerződések Teljesítésének Szabályai szerint.
  Az OTKA támogatás általános költsége a magyarországi intézményt illeti meg.
  A befektetett eszközök a hazai intézmény tulajdonában vannak, időleges külföldre vitelük lehetséges.
  A személyi bérek közül csak a projektben külföldön kutatók és a külföldön technikai feladatokat ellátók bére, megbízási díja stb. vihető, fizetés-kiegészítés nem.
 2. A támogatás részeire (költségtípusokra) vonatkozó szabályok:
  Az OTKA támogatást az eredeti hazai intézmény kezeli az OTKA támogatási szerződések Teljesítésének Szabályai szerint.
  Az OTKA támogatás általános költsége a magyarországi intézményt illeti meg.
  A befektetett eszközök a hazai intézmény tulajdonában vannak, időleges külföldre vitelük lehetséges.
  A személyi bérek közül csak a projektben külföldön kutatók és a külföldön technikai feladatokat ellátók bére, megbízási díja stb. vihető, fizetés-kiegészítés nem.
 3. Feltételek és követelmények az MfR kérelem benyújtására, ezen belül információ arról, hogy hogyan kezelik a kutatócsoportokat érintő közvetlen és közvetett hatásokat:
  Az OTKA kutatás külföldi intézményben való folytatásának kérelmét a vezető kutatónak kell benyújtania szakmai indoklással alátámasztva.
  Mellékelnie kell a hazai kutatóhely beleegyező nyilatkozatát, a külföldi fogadó intézmény nyilatkozatát, az OTKA projektben részt vevő kulcsfeladatokat ellátó kutatók (kutatócsoport tagjai) az OTKA támogatás átviteléhez való beleegyezését.
  A kérelemben ismertetni kell, ha van ilyen, a maradó társkutatók további szerepét, feladataik és FTE értékük esetleges megváltozását.
  Az MfR eljárás abban az esetben engedélyezhető, ha az OTKA projekt eredetileg elbírált és jóváhagyott munkaterve és kutatási terve által megszabott feltételek és célok lényegesen nem változnak meg.
 4. A támogatás átvitelének korlátozásai:
  A vezető kutató kérelme alapján a tudományterületi kollégium elnöke dönt arról, hogy engedélyezi-e a kutatás folytatását külföldi intézményben.
  A vezető kutatónak az OTKA szabályai szerint elkészített éves szakmai és pénzügyi jelentése alapján a tudományterületi kollégium elnöke dönt a támogatás külföldön való felhasználásának további engedélyezéséről.
  Az OTKA testületei fenntartják a jogot arra vonatkozóan, hogy egyes esetekben egyedi döntést hozzanak.
 5. Egyéb lényeges szabályozások:
  Az OTKA-nak jogában áll dönteni a MfR konstrukció megszüntetéséről, az engedély visszavonásáról, amennyiben abban bármilyen visszaélést, kockázatot lát.
  Az OTKA kutatási szerződések Teljesítési Szabályzatát a külföldi felhasználás esetén is be kell tartani.
Utolsó módosítás: 2015. január 21.
Partner szervezeteink
© Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 1077 Bp, Kéthly Anna tér 1., Telefon: (+361) 795 9500