A Hivatal
PDF
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
A Kormány elfogadta a „Befektetés a jövőbe: Nemzeti kutatás-fejlesztési és innovációs stratégia 2020” c. dokumentumot
A nemzetgazdaság versenyképessége a gazdaság egészében megújuló módon megjelenő, hasznosuló új tudással fokozható. A gazdasági-társadalmi adottságokra építő technológiai és tudásvezérelt fejlődés nagyobb súllyal és tartósabban járul hozzá a gazdasági növekedéshez, mint az erőforrások puszta bővítése.

Az új tudás által vezérelt gazdaság fejlődése három fő folyamat köré rendezhető. Ezek a tudás előállításának, a tudás felhasználásának és a tudás áramlásának a folyamatai. A KFI Stratégiát megalapozó helyzetértékelés e folyamatok szerint összesítette a legfontosabb területeket, melyeket az alábbi stratégiai célrendszer kezel:

A KFI Stratégia beavatkozási logika szerinti célrendszere:

  • Nemzetközileg versenyképes tudásbázisok fejlesztése, kiemelten: kutatók és kreatív szakemberek képzése, valamint nemzetközileg versenyképes kutatóbázisok fejlesztése;
  • Hatékony tudásfelhasználási folyamatok indukálása, kiemelten: az innovatív kis cégek helyzetbe hozása, a középvállalatok K+F- és technológia-alapú dinamizálása, a nagyvállalatok K+F-alapú integrálása, a közszféra innovációinak módszeres dinamizálása;
  • Intenzív tudásáramlás generálása, kiemelten: innovációs szolgáltatások kiépítése, valamint együttműködések és hálózatok dinamizálása.

A megvalósítást a következő horizontális célkitűzések egészítik ki:

  • Intelligens szakosodás ösztönzése a régiókban;
  • Fenntartható és egyenlő esélyeket teremtő eszközrendszer működtetése;
  • Stabil finanszírozási feltételek biztosítása;
  • A tudás és technológia társadalmi megismertetése és elismertségének erősítése;
  • Globális társadalmi kihívásoknak megfelelés;
  • Stabil és innováció-barát gazdasági és szabályozási környezet.

 A KFI Stratégia fő célkitűzése, hogy Magyarországon az évtized végére a kutatás-fejlesztési ráfordítások a GDP 1,8%-ára növekedjenek, továbbá olyan környezet jöjjön létre, amelyben a kutatás-fejlesztéssel foglalkozó, valamint az innovatív ötleteket megvalósító vállalkozások, vállalatok és közszféra-szervezetek egyaránt fejlődni és növekedni képesek, megfelelve a társadalom támasztotta elvárásoknak.

A Nemzeti Innovációs Hivatal a Nemzetgazdasági Minisztérium megbízásából részt vett a stratégia kidolgozásában, valamint lebonyolította a stratégia tervezetének társadalmi egyeztetését.

Az innovációs stratégiát a Kormány a 2013. június 13-i ülésén fogadta el.

A stratégia letölthető: Befektetés a jövőbe - Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia 2020 PDF (2 558 KB)

Utolsó módosítás: 2015. január 21.
Partner szervezeteink
© Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 1077 Bp, Kéthly Anna tér 1., Telefon: (+361) 795 9500