A Hivatal
PDF
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Közbeszerzés

Közbeszerzési terv:

Folyamatban levő közbeszerzési eljárások: ---

A közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződések és a szerződések teljesítésére vonatkozó adatok:

Szerződések teljesítésével kapcsolatos adatok a Kbt. 31.§ (1) bekezdés f) pontja alapján

Hivatkozás a közbeszerzési
eljárást megelőző engedély-kérelemre
(ha volt)/iktatószám

Hivatkozás a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre (ha volt)/
A választott eljárás fajtája

Szerződő felek megnevezése (ajánlatkérő - ajánlattevő)

Szerződés iktatószáma/tárgya/értéke nettó

Szerződéskötés/
módosítás
dátuma
Módosítás tartama és indoka

A (rész) teljesítés szerződésszerű volt-e (igen/nem)

A szerződés (rész) teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja (év, hónap, nap)

Az ellen-szolgáltatás (rész) teljesítésének időpontja (év, hónap, nap)

Kifizetett ellen-szolgáltatás értéke bruttó, áfával és közbeszerzési díjjal
(forintban)

2007

nem volt jsz-i előírás
KÉ: 9510/2007 (2007.06.27.)HL: 2007/S 120-147283 (2007.06.26.)
Ajánlatkérő: Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
Infokommunikációs eszközökkel segített életvitelprogram konferenciával egybekötött nemzetközi termékkiállításának előkészítése és lebonyolítása
Az eljárás eredménytelenül zárult le. Az eredménytelenség indoka: a Kbt. 92. § b) pontjában foglaltak, azaz az eljárásban kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.
Az eljárás eredményéről szóló hirdetmény: KÉ-13589/2007 (2007.08.31.)
nem volt jsz-i előírás
KÉ: 16085/2007 (2007.10.12.) A Kbt. Második Rész IV. Fejezete szerinti egyszerűsített közbeszerzési eljárás
Ajánlatkérő: Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
Ajánlattevő:NEXUS Reklámügynökség Kft. (1138 Budapest, Váci út 134/A. I.1.)
2172-17/2007. Infokommunikációs eszközökkel segített életvitelprogram konferenciával egybekötött nemzetközi termékkiállításának előkészítése és lebonyolítása 59 144 500,- Ft
2007.12.07.
módosítás nem volt

Nem

2008.02.19.
2008.04.01.
2008.05.05.

2008.03.20.
2008.05.19.
2008.05.19.

9.060.000
11.913.600
45.118.800

nem volt jsz-i előírás
KÉ: 16334/2007 (2007.11.21.) Az egyszerű közbeszerzési eljárás tárgyalás nélkül
Ajánlatkérő: Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
Ajánlattevő:Innov Hungaricum Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (6724 Szeged, Pulcz u. 46. II./206.)
43-2/2008. A Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programok (NKFP; Jedlik Program) 2006. év végéig lezárt projektjeit értékelő tanulmány elkészítése 10 994 550,- Ft
Szerződéskötés:
2008.01.04.
Módosítás:
2008.04.04.
A szerződés módosításának tartalma: a teljesítési határidő módosítása a szerződés megkötésétől számított 3 hónapról 5 hónapra, 2008. június 04-éig.
A módosítás indoka: a feladat részét képező záró workshop időpontjának elhalasztása vált szükségessé az eredetileg meghirdetett időpontban zajló, azonos közönséget megcélzó sok egyéb rendezvény ütközése miatt, így a teljesítés határidejét meg kellett hosszabbítani.

GFO

2008.08.08.

2008.10.14.

13.193.460

2008

nem volt jsz-i előírás
Az ajánlattételi felhívás dátuma: 2008. 05. 07. Kbt. 257. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás
Ajánlatkérő: Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
Az ajánlatkérő munkatársainak elhelyezésére szolgáló ingatlan bérlete.
Az eljárás eredménytelenül zárult le. Az eredménytelenség indoka: a Kbt. 92. § b) pontjában foglaltak, azaz az eljárásban kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.Az eredményhirdetés időpontja: 2008. június 30. napja 13.00 óra.
nem volt jsz-i előírás
Az ajánlattételi felhívás megküldésének és a Közbeszerzési Döntőbizottság Elnöke tájékoztatásának időpontja: 2008. 09.29. Kbt. 257. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás
Ajánlatkérő: Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
Ajánlattevő: HGA Infopark Ingatlanhasznosító Bt. (1062 Budapest, Andrássy út 121.)
2470-47/2008. Az ajánlatkérő munkatársainak elhelyezésére szolgáló ingatlan bérlete. Havi 70 260,88 Eurónak megfelelő forint összeg
2008.11.14. módosítás nem volt
Igen

havonta

havonta,
utolsó számla 2012.02.27.

881.153.063

nem volt jsz-i előírás
Az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontja: 2008.11.28. A Kbt.) 299. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli egyszerű közbeszerzésieljárás
Ajánlatkérő: Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
Ajánlattevő:DELTA Informatika Zrt. (1033 Budapest, Szentendrei út 39-53.)
4018-13/2008. A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal elektronikus nyilvántartási rendszerek alkalmazásához szükséges felhasználói szoftver. 11 587 391,- Ft
2008.12.09. módosítás nem volt
Igen

2008.12.23.

2009.02.02.

13.904.869

nem volt jsz-i előírás
Az ajánlattételi felhívás megküldésének és a Közbeszerzési Döntőbizottság Elnöke tájékoztatásának időpontja: 2008.08.18. A Kbt. 125. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás.
Ajánlatkérő: Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
Ajánlattevő:WELT 2000 Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1102 Budapest, Füzér u. 27/b.)
2379-50/2008. Pályázatok iktatási, döntés-előkészítési, szerződéskezelési, pénzügyi, számviteli és kapcsolódó szolgáltatások, valamint napi menedzsment és monitoring feladatok ellátására szolgáló szoftverrendszerhez (PKR rendszer) kapcsolódó támogatói szolgáltatás nyújtása. 90 000 000,- Ft
2008.10.20. módosítás nem volt
Igen

havonta

havonta,
utolsó számla 2011.01.28.

111.060.000

nem volt jsz-i előírás
Az ajánlattételi felhívás megküldésének és a Közbeszerzési Döntőbizottság Elnöke tájékoztatásának időpontja: 2008.12.08. A Kbt. 125. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
Ajánlatkérő: Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
Ajánlattevő:WELT 2000 Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (2040 Budaörs, Baross utca 165. D1 épület 3. emelet)
3-26/2009. Pályázatok iktatási, döntés-előkészítési, szerződéskezelési, pénzügyi, számviteli és kapcsolódó szolgáltatások, valamint napi menedzsment és monitoring feladatok ellátására szolgáló szoftverre (PKR rendszer) vonatkozó felhasználási jogok átengedése.  67 004 000,- Ft
2009.02.09.módosítás nem volt
Igen

2009.03.09.

2009.04.10.

80.404.800

2009

nem volt jsz-i előírás
KÉ: 2629/2009. (2009. 02.23.) Egyszerű tárgyalásos eljárás hirdetmény közzétételével
Ajánlatkérő: Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
Ajánlattevő:
Gastszolg Kft. (1145 Budapest, Bácskai u. 46.)
542-63/2009. Vállalkozási szerződés a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal bérleményének takarítására 6 256 200,- Ft
2009.03.27.módosítás nem volt
Igen

havonta

havonta,
utolsó számla 2012.04.26.

7.820.256

nem volt jsz-i előírás
Az ajánlattételi felhívás megküldésének: 2009.03.10. Keretmegállapodásos központosított közbeszerzési eljárás második részében verseny újbóli megnyitásával történő közbeszerzési eljárás
Ajánlatkérő: Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
Ajánlattevő:Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (1013 Budapest, Krisztina krt. 55.)
556-15/2009. Szolgáltatási szerződés kötése az NKTH mobil távközlési szolgáltatásokkal történő ellátására.  4.323.980,32 ,- Ft
2009.03.30.módosítás nem volt
Igen

havonta

havonta,
utolsó számla 2012.07.10

18.952.760  

nem volt jsz-i előírás
KÉ: 26486/2009.(2009.11.30.) Egyszerű eljárás
Ajánlatkérő: Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
Ajánlattevő:
Ernst & Young Tanácsadó Kft. (1132 Budapest, Váci út 20.) Konzorciumvezető
GKI Gazdaságkutató Zrt. (1092 Budapest, Ráday u. 42-44.) Konzorciumi tag
33-9/2010. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap működésének átfogó értékelése 2004.01.01. – 2009.12.31. közötti időszakban 23 490 000,- Ft
2010.01.11.módosítás nem volt
Igen

2010.03.15.
2010.06.15.
2010.07.12.

2010.07.01.
2010.09.06.
2010.07.12.

11.745.000
14.681.250
2.936.250

2010. évben az NKTH/NIH nem kezdeményezte és nem folytatta a közbeszerzési eljárást

2011

2011.12.23.2410-2/2011.
Az ajánlattételi felhívás megküldésének: 2011.12.30. A Kbt. 251. § (2) bekezdése szerinti egyszerű tárgyalásos eljárás  
Ajánlatkérő: Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
Ajánlattevő:
GKIeNET Kft. (1092 Budapest, Ráday u. 42-44.IV.em.)
36-21/2012 Az obszervatórium primer adatfelvételi igényének elvégzése, valamint az ágazati és a konjunktúra jelentésekhez kapcsolódó elemzési tevékenység ellátása 24 990 000,- Ft
2012.02.28.módosítás nem volt
Nem

2012.04.26.
2012.06.01.
2012.06.15.
2012.06.29.

2012.05.18.
2012.06.29.
2012.06.29.
2012.06.29.

12.694.920
6.347.460
6.347.460
6.347.460

2011.12.23.2411-3/2011.
Az ajánlattételi felhívás megküldésének: 2011.12.30. A Kbt. 251. § (2) bekezdése szerinti egyszerű tárgyalásos eljárás
Ajánlatkérő: Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
Ajánlattevő:
The Guidency Kft.
(1036 Budapest, Bécsi út 52. 3.em. 1.)
42-29/2012. Átfogó arculati tervezési és kommunikációs feladatok, valamint a projekt időszaka alatt megrendezésre kerülő konferenciák, sajtótájékoztatók és workshopok valamennyi rendezvényszervezői és kommunikációs tevékenysége 19 488 470,- Ft
2012.02.27.módosítás nem volt
Nem

2012.04.30.
2012.05.31.
2012.06.28.

2012.05.22.
2012.06.08.
2012.06.29.

9.900.143
7.425.107
4.704.005

2011.12.23.2411-3/2011.
Az ajánlattételi felhívás megküldésének: 2011.12.30. A Kbt. 7/A. címe szerinti keretmegállapodásos eljárás második részeként a Kbt. 136/B. § (3) bekezdésének b) pontja szerinti közbeszerzési eljárás
Ajánlatkérő: Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
Ajánlattevő:WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Kft. (1117 Budapest, Máriássy u. 5-7.
19-12/2012.Nyílt szabványokon keresztüli együttműködést biztosító közigazgatási szoftverlicencek tárgyú keretmegállapodás keretében adatbányász és business intelligence alkalmazás, metaadat menedzsment rendszer továbbá web adatbányász szerver beszerzése. 67 618 640,- Ft
2012.02.13.módosítás nem volt
Igen

2012.03.20.
2012.05.31.
2012.06.20.

2012.05.04.
2012.06.29.
2012.06.29.

23.539.826
38.980.954
24.643.026

2011.12.23.2413-2/2011.
Az ajánlattételi felhívás megküldésének: 2011.12.30. A Kbt. 7/A. címe szerinti keretmegállapodásos eljárás második részeként a Kbt. 136/B. § (3) bekezdésének b) pontja szerinti közbeszerzési eljárás
Ajánlatkérő: Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
Ajánlattevő:
AQUIS Informatika Zrt. (1033 Budapest, Vörösvári út 103-105.)
AlphaNet Kft., M&M Computer Kft.,
Humansoft Kft.,
Woss Kft.,
Inventa Kft.,
Montana Kft.,Augment!IT Kft.
18-34/2012. Számítógéprendszerek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése – 2011, ezen belül 1. rész: RISC és x86-os szerver portfólióval is rendelkező gyártmánycsaládok (HP, IBM, SUN/Oracle, SGI. BULL/NEC, Fujitsu vagy azzal egyenértékű) szállítása 24 920 639,- Ft
Szerződéskötés:
2012.02.17.
Módosítás:
2012.04.03.
Módosítás indoka:az ajánlattevő  2012.03.14. napján kelt kérelme, amely szerint neki szállító cég a thajföldi természeti katasztrófa miatt csak késedelmesen tudja teljesíteni.
Igen

2012.05.24.

2012.06.15.

32.123.950

2012

2012.12.11.1806-5/2012.
Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma: 2012.12.28. A Kbt. 122. § (7) bek. a) pontja
Ajánlatkérő: Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
Ajánlattevő:
Webstar Csoport Kft. (7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.)
8-27/2013.Szoftver szállítás és szoftver támogatási szolgáltatás 15 300 000,- Ft
Szerződéskötés:
2013.03.18.
igen

2013.04.15.
2013.06.15.

2013.05.24.
2013.06.26.

8.890.000
10.541.000

2012.12.11.1782-4/2012.
Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma: 2012.12.28. A Kbt. 122. § (7) bek. a) pontja
Ajánlatkérő: Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
Ajánlattevő:
Millenáris Közhasznú Nonprofit  Kft.
(1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20.)
és
Bambi Entertainment Kft.(1024 Budapest, Margit krt. 67.)
7-39/2013. Országos Innovációs Expo konferencia és kiállítás megszervezése és lebonyolítása 24 487 000,- Ft
2013.04.09.
igen

2013.06.13.

2013.06.26.

31.098.490

2012.12.11.
Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma: 2012.12.28. A Kbt. 122. § (7) bek. a) pontja
Ajánlatkérő: Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
Ajánlattevő:
Supermoon Kft
(1137 Budapest,
Szent István krt. 10.)
és
Maximize Kft.
(1123 Budapest,Alkotás u.53.)
6-39/2013. Országos Innovációs Expo kommunikációs kampány megszervezése, médiafelületek kezelése, sajtókapcsolatok biztosítása 22 498 052,- Ft
2013.04.17.

igen

2013.06.14.

2013.06.21.

28.572.526

2013

a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján nem volt ilyen kötelezettség (nem hazai költségvetési forrásból történő beszerzés)
Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma: 2013. június 26.
Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontjára és a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontjára tekintettel - hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás
Ajánlatkérő: Nemzeti Innovációs Hivatal
Ajánlattevő: Webstar Csoport Kft.
945-11/2013. Szoftverfejlesztés és szoftvertámogatási szolgáltatás nyújtása - A NEKIFUT rendszer integrálása a Kaleidoszkóp portálba 22 000 000 Ft
2013.08.06.
igen

2013.09.11.

2013.11.27.

10 795 000 Ft

17 145 000 Ft
a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján nem volt ilyen kötelezettség (nem hazai költségvetési forrásból történő beszerzés)
Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma: 2013. június 26.
Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontjára és a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontjára tekintettel - hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás
Ajánlatkérő: Nemzeti Innovációs Hivatal
Ajánlattevő: WSH Számítástechnikai Oktató és Szolgáltató Kft.
946-11/2013 a Kaleidoszkóp rendszer használhatóságának bővítése 23 000 000 Ft
2013.08.06.
igen

2013.09.11.

2013.12.31.

14 650 000 Ft

14 650 000 Ft
a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján nem volt ilyen kötelezettség (nem hazai költségvetési forrásból történő beszerzés)
Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma: 2013. szeptember 16.
Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontjára és a Kbt. 122/A. §-ára tekintettel - hirdetmény nélküli eljárás
Ajánlatkérő: Nemzeti Innovációs Hivatal
Ajánlattevő: Printnet Kereskedelemi és Szolgáltató Kft.
1281-11/2013 Dokumentumkezelő rendszer szállítása és illesztése 23 475 000 Ft
2013.10.25.
igen

2013.12.27.

29 813 250 Ft
2015

BM/11898-6/2015.,
KÖF/2648/2/2015
Konzultáció / versenyújranyitás (a keretmegállapodás azonosítója: KM0301ITBT13/1-8
Ajánlatkérő: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Ajánlattevő: Compliance Data Systems Kft
1724-16/2015 1 db RAPID RapidSSL Wildcard SSL Certification 1 year

Összegzés az ajánlatok elbírálásáról
2015.10.22.
igen
2015.12.03.
2015.12.07.
68.580.- Ft.
KÖF-498/3/2015
Konzultáció / versenyújranyitás (a keretmegállapodás azonosítója: KM0101KGRS13
Ajánlatkérő: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Ajánlattevő: Griffsoft Informatikai Zrt.
976-21/2015 Forrás bevezetés és rendszerkövetés az NKFI Hivatal Fejezet programhoz és az NKFI Alap programhoz kapcsolódóan.

Összegzés az ajánlatok elbírálásáról
2015.03.20.
a részteljesítés szerződésszerű, a további teljesítés folyamatban
2015.04.23.
2015.04.27.
16.764.000.- Ft.
BM/12597-4/2015, 46/2011. Korm.rendelet 7. § (5) bekezdése szerint meghatározott időn belül nem közölte döntését
2011. évi CVII. tv. 122/A §.
Ajánlatkérő: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Ajánlattevő: Delta Systems Kft
1726-40/2015 Szerverbővítéshez kapcsolódó eszközök szállítása, üzembe helyezése, rendszerintegráció elvégzése.

Összegzés az ajánlatok elbírálásáról
2015.12.11.
igen
2015.12.18.
2015.12.22.
8.725.870.- Ft.
BM/13487-3/2015., KÖF/2868/2/2015
Konzultáció / versenyújranyitás (a keretmegállapodás azonosítója: KM0201ITBT13/1-8
Ajánlatkérő: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Ajánlattevő: T- Systems Magyarország Zrt.
1725-23/2015 1 db BalaBit Zorp Gateway Single Edition Base Support, 1 db BalaBit Zorp Content Vectoring NOD32 Module from 2nd year, 24 óra BalaBit mérnöki munka (Zorp)

Összegzés az ajánlatok elbírálásáról
2015.10.20.
igen
2015.12.28.
2015.12.29.
1.394.624.- Ft.

Konzultáció / versenyújranyitás (a keretmegállapodás azonosítója: KM0201ITBT13/1-8
Ajánlatkérő: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Ajánlattevő: T- Systems Magyarország Zrt.
1725-24/2015 40 db 1 éves ESET Endpoint Antivírus Business Edition licenc frissítés
2015.10.20.
igen
2015.12.02.
2015.12.07.
233.576.- Ft.
2016

BM/4191-3/2016. ,  ME a 46/2011. Korm.rendelet 7. § (5) bekezdése szerint meghatározott időn belül nem közölte döntését
nyílt  eljárás (Kbt.115. § (1) bek.)
Ajánlatkérő: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Ajánlattevők: INNOTICA Kft., GriffSoft Zrt., NEXON Kft., e-best Kft. Nyertes ajánlattevő: NEXON Kft.
Humánügyviteli rendszer beszerzése NKFIH-439-36/2016., nettó 10.900.000.- Ft
2016.06.15.
szerződésmódosítás folyamatban
a részteljesítés szerződésszerű, a további teljesítés folyamatban
-
-
-
BM/8195-3/2016., KÖF/1446/2016.
hirdetmény nélküli tárgyalásos (Kbt.113. § (1) bek.)
Ajánlatkérő: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Ajánlattevő: Új Világ Kft.
PKR üzemeltetési és support szerződés, NKFIH-2047-46/2016., nettó: 54.278.400.- Ft.
2016.09.28
a részteljesítés szerződésszerű, a további teljesítés folyamatban
2017.01.03
2017.01.01
6.188.549.- Ft
-
Konzultáció / versenyújranyitás (a keretmegállapodás azonosítója: KM0201ITBT13/1-8
Ajánlatkérő: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Ajánlattevő: T- Systems Magyarország Zrt., S&T Consulting Hungary Kft., Nádor Rendszerház Kft., Nyertes ajánlattevő: Nádor Rendszerház Kft.
45 db MFE Complete EP Bus UPGD P:1 GL [P+] 26-50 node (KEF termékazonosító: CEBDE-DA-BG), vagy az azzal egyenértékű szolgáltatás, NKFIH-2041-27/2016., nettó 336.625.- Ft
2016.05.30
igen
2016.06.01
2016.06.14
427.514.- Ft
-
Konzultáció / versenyújranyitás (a keretmegállapodás azonosítója: KM0201ITBT13/1-8
Ajánlatkérő: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Ajánlattevő: Compliance Data Systems Kft. És a Sysman Informatikai Zrt.
IT biztonságtechnikai megoldások és kapcsolódó szolgáltatások, NKFIH-6479-15/2016., nettó: 54.811.- Ft.
2016.11.18
igen
2016.12.07
2016.12.22
69.610.-Ft
2017

-
Konzultáció / versenyújranyitás (a keretmegállapodás azonosítója: KM0101-11FMNY15
Ajánlatkérő: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Ajánlattevő: Bravonet Kft.
Nyomat előállító eszközök szállítása, nettó 686.800.- Ft.
2017.04.25
igen
2017.05.16
2017.05.17
872.236.- Ft
BM/10464/2017.,
KÖF/3115/2017.
hirdetmény nélküli tárgyalásos (Kbt.98. § (2) bek.)
Ajánlatkérő: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Ajánlattevő: Új Világ Kft.
PKR üzemeltetésiés support szerződés, NKFIH-2741-42/2017., nettó: 56.779.800.- Ft.
2017.10.07
a teljesítés folyamatbanBM/3672-3/2017.
összefoglaló tájékoztatással induló nyílt eljárás, Kbt. 113. § (1) bek.
Ajánlatkérő: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Ajánlattevő: Webstar Csoport Kft.
Java rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó max. 250 fejlesztési mérnöknap, nettó: 56.000.- Ft.
2017.04.25
a teljesítés folyamatbanÉves statisztikai összegezés:

Előzetes vitarendezés: nincs

Jogorvoslatok: nincs

Utolsó módosítás: 2018. február 15.
Partner szervezeteink
© Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 1077 Bp, Kéthly Anna tér 1., Telefon: (+361) 795 9500