A Hivatal
2006
2006. december 20.
Az elmúlt hónapban megszületett döntések eredményeként a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) hét pályázatán 47 pályázó összesen 3,44 milliárd forint támogatást nyert el. A gazdasági szektor szerepvállalása kimagaslóan magas volt a pályázatokon, a támogatások 76,2%-át vállalkozások, 23,2%-át költségvetési kutatóhelyek, 0,6%-át non-profit kutatóhelyek kapják.
2006. december 18.
Az Európai Unió Tanácsa is jóváhagyta az Európai Parlament által november végén elfogadott, 2007-2013 időszakra szóló közösségi szintű kutatási- technológiafejlesztési és demonstrációs keretprogramot. Ennek értelmében 2007. januárjától elindul a Közösség 7. Kutatás-fejlesztési Keretprogramja. Az elfogadott program alapján a hétéves időszakban az EU 50,521 milliárd eurót szán kutatás-fejlesztésre.
2006. december 12.

Közös megegyezéssel 2006. december 31-ei hatállyal megszűnik Boda Miklós, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) elnökének megbízatása.

Az elnöki teendőket ideiglenesen 2007. január 1-től dr. Vass Ilona jelenlegi elnökhelyettes látja el. A gazdasági és közlekedési miniszter a felügyelete alá tartozó intézmény elnökéről a közeljövőben dönt.

2006. december 07.
Megszületett a döntés az NKTH Teller Ede Program NAP-BIO pályázat nyerteseiről. Az elismert külföldi bírálók által értékelt kétfordulós pályázat első alprogramját a Kondorosi Éva által vezetett kutatócsoport nyerte meg. A döntés eredményeképpen hamarosan megindul a kutatómunka a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány szegedi telephelyén megalakuló magyar-francia biotechnológiai kutatólaboratóriumban.
2006. november 29.

Az elmúlt napokban megszületett döntések eredményeként a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) Jedlik Ányos és Irinyi János programjain 45 pályázó 2,75 milliárd forint támogatást nyert el. A gazdasági szektor szerepvállalása tovább növekedett.

2006. november 29.
Magyarország gazdasági versenyképességének záloga egy jól működő tudásalapú gazdaság kialakítása, ahol lehetőség van új innovatív termékek és vállalkozások létrehozására. Ennek megvalósítása érdekében Kormány létrehozta az államháztartás elkülönült innovációs forrását, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapot, valamint a gazdasági és közlekedési miniszter felügyelete alatt a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalt (NKTH).
2006. november 28.

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 2006. november 28-án konferenciát rendezett "Tudományos kommunikáció - Útkeresés a nyilvánossághoz"címmel. A konferenciához szakmai támogatást nyújtott a Tudományos Újságírók Klubja, a Magyar Innovációs Szövetség, a HEURÉKA-Solart-film és a Magyar Szabadalmi Hivatal.

2006. november 23.
Párizsban, az Elysée Palotában 2006. november 21-én írták alá a Nemzetközi Kísérleti Termonukleáris Reaktor (International Thermonuclear Experimental Reactor, ITER) 2006. májusában elfogadott alapszerződését.
2006. szeptember 08.
A KSH adatai alapján növekedett Magyarország K+F ráfordítása. 2005-ben a GDP 0,95%-át fordítottuk kutatás-fejlesztésre. A Kormány innovációpolitikájának és az Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) pályázati programjainak is köszönhetően a legnagyobb növekedést a vállalatok produkálták. A tavalyi évhez képest 2005-ben 20%-kal többet költöttek kutatás-fejlesztésre.
2006. augusztus 24.
Az elmúlt hónapban megszületett döntések eredményeként a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) hat legjelentősebb pályázati programján 165 pályázó 6,34 milliárd forint támogatást nyert el. Jelentősen növekedett a gazdasági szektor szerepvállalása a pályázatokon, a támogatások 45,6%-át vállalkozások, 49,9% -át költségvetési kutatóhelyek, 4,2%-át non-profit szervetek, 0,3%-át pedig természetes személyek kapják.
2006. augusztus 23.

A Magyar-kínai Tudományos és Technológiai (TéT) Vegyes Bizottság 3. ülésén tovább erősödött a magyar-kínai kapcsolat, a felek megállapodtak, hogy nemzetközi méretűvé fejlesztik a korábban megkezdett sikeresebb projekteket, valamint hogy szorosan együtt kívánnak működni az EU 7. K+F Keretprogramján belül.

2006. augusztus 16.

A Népszabadságban 2006. augusztus 16-án megjelent „Kutatóhálózat, kevés eredménnyel” című cikk annyi rágalmazást, csúsztatást és helytelen állítást tartalmaz, hogy a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal nem kíván helyesbítéssel élni, e helyett más jogi útra tereli az ügyet.

2006. július 31.

A Magyar Nemzet rendszeresen a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) véleményének megkérdezése nélkül közöl cikkeket az NKTH működéséről és pályázatairól.

2006. július 25.
Megszületett a politikai megállapodás a 7. Kutatás-, Technológiafejlesztési és Demonstrációs Keretprogramról (7. Keretprogram) valamint az EURATOM Keretprogramról, melynek köszönhetően valószínűleg 2007 elején elindulhat a keretprogram.
2006. július 10.

Az elmúlt években a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivataltól (NKTH) több munkatárs is sikeresen pályázott az Európai Bizottság által meghirdetett nemzeti szakértői pozíciókra. Ezt a tényt az NKTH pozitívan értékeli, mivel ez bizonyítja, munkatársai nemzetközi szinten is elismert szakemberei az európai kutatáspolitikának.

2006. június 12.

Az EUREKA együttműködés célja Európa versenyképességének erősítése piac közeli kutatás-fejlesztési projektek révén. Magyarország 1992 óta tagja a 37 tagú együttműködésnek, amely idén két új taggal bővült, Ukrajnával és Máltával.

2006. május 26.

Az Élet és Irodalomban 2006. május 26-án megjelent „A tudomány szabadsága a pénz világában” című cikkben a cikk írója, Pléh Csaba MTA főtitkár-helyettes a 70/G. § első két passzusának ismertetésével, a tudományos szabadság kihangsúlyozásával, azt a látszatot keltheti, hogy Boda Miklós, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) elnöke nem ért egyet a tudományos szabadsággal, illetve a magyar alkotmány 70/G. § (1) passzusával. A félreérthető megállapítások kapcsán a tárgyszerűség érdekében szükségesnek tartjuk közölni az alábbiakat:

2006. május 25.

Az egyes kulcsfontosságú tudományokban tapasztalható kutatóhiány komoly kihívást jelent az EU innovációs erejére. Annak érdekében, hogy hozzájáruljon a Bizottság a kutatói pálya vonzóbbá tételéhez, 2005. március 11-én ajánlás formájában fogadta el az Európai Kutatói Kartát és a Kutatók Felvételi Eljárásának Magatartási Kódexét.

Partner szervezeteink
© Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 1077 Bp, Kéthly Anna tér 1., Telefon: (+361) 795 9500