A Hivatal
PDF
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Bizottság
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalnak a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014.évi LXXVI. törvény szerint a hazai kutatás-fejlesztési és innovációs infrastruktúra fenntartható fejlesztését célzó közfeladataiban a Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Bizottság közreműködik.

A Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Bizottság tevékenysége kiterjed a hazai kutatási infrastruktúra számba vételére, a fejlesztési igények felmérésére, a külföldi kutatási infrastruktúrákkal való együttműködés tervezésére és az abból származó tudományterületi-kutatói eredményesség folyamatos monitorozására. Mindezek alapján – az Európai Kutatási Infrastruktúrák Stratégiai Fórumának (ESFRI) útitervéhez illeszkedve – javaslatot tesz a hazai kutatási infrastruktúra fejlesztésére egy Magyar Nemzeti Útiterv keretében.

Az NKFI Hivatal a hazai tudományos közösség bevonásával ajánlást készít a nemzeti kutatási infrastruktúrával kapcsolatos stratégiára, hogy a rendelkezésre álló K+F+I források felhasználása a hazai infrastruktúra-fejlesztést és a nemzetközi infrastruktúra-tagságok várható eredményeit illetően a kutatói közösség és a társadalom számára egyaránt átlátható és célszerű legyen. (Bővebb információ a külföldi kutatási infrastruktúrákhoz való kapcsolódásról)

Európai Kutatási Infrastruktúrák Stratégiai Fóruma (European Strategy Forum on Research Infrastructures, ESFRI)

Az Európai Kutatási Infrastruktúrák Stratégiai Fóruma az Európai Bizottság által 2002-ben alapított testület, amely az európai tudományos integráció eszköze. 2016 márciusában ESFRI Roadmap címmel közzétett frissített útiterve az összeurópai fontosságú kutatóintézmények fejlesztési kereteit jelöli ki a következő tíz évre. A dokumentum célként tűzte ki, hogy a projektek tíz éven belül megvalósuljanak, reálisan fenntarthatók legyenek, és biztosítsák a maximális megtérülést a tudomány, az innováció, az oktatás, a társadalmi-gazdasági előnyök és a versenyképesség szempontjából. Az ésszerű „újratervezés” mélységét mutatja, hogy a legutóbbi, 2010-es útiterv 38 infrastruktúrájából 15 szerepel továbbra is a listán, amely csupán 6 új projekttel egészült ki.

A Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Bizottság tagjai

 

Dr. Fülöp Zsolt
Dr. Fülöp Zsolt
elnök
fizikus, (nukleáris asztrofizika)
MTA Atommagkutató Intézet


Dr. Kenesei István

Dr. Keserű György Miklós

Dr. Kovács L. Gábor

Dr. Körösényi András
Dr. Kenesei István
tag

nyelvész (nyelvelmélet, morfológia, szemantika)
MTA Nyelvtudományi Intézet


Dr. Keserű György Miklós
tag

biológus (gyógyszerkémia)
MTA Természettudományi Kutatóközpont

Dr. Kovács L. Gábor
tag
orvos, (endokrinológia, laboratóriumi diagnosztika),
Pécsi Tudományegyetem,
Szentágothai János Kutatóközpont

Dr. Körösényi András
tag
politológus, (politikatudomány)
MTA Politikatudományi IntézetDr. Patthy László

Dr. Perczel András

Dr. Faigel Gyula

Dr. Lévai Péter
Dr. Patthy László
tag
biológus (molekuláris biológia)
MTA Természettudományi Kutatóközpont,
Enzimológiai Intézet

Dr. Perczel András
tag
vegyész, (szerkezeti kémia és biológia)
Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar,
Kémiai Intézet

Dr. Faigel Gyula
tag
fizikus (szerkezetkutatás)
MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont,
Szilárdtest-fizikai és Optikai Intézet,
Kísérleti Szilárdtest-fizikai Osztály

Dr. Lévai Péter
tag

fizikus (magfizika)
MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont
Utolsó módosítás: 2017. január 23.
Partner szervezeteink
© Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 1077 Bp, Kéthly Anna tér 1., Telefon: (+361) 795 9500