Innováció
PDF
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
A Magyar Tudományos Akadémiakutatóintézet-hálózata

MTA Agrártudományi Kutatóközpont
Állatorvos-tudományi Intézet
Mezőgazdasági Intézet
Növényvédelmi Intézet
Talajtani és Agrokémiai Intézet

MTA Természettudományi Kutatóközpont
Anyag- és Környezetkémiai Intézet
Enzimológiai Intézet
Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet
Molekuláris Farmakológiai Intézet
Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet
Szerves Kémiai Intézet

MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont
Részecske- és Magfizikai Intézet
Szilárdtest-fizikai és Optikai Intézet

MTA Atommagkutató Intézet

MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
Földrajztudományi Intézet
Földtani és Geokémiai Intézet
Geodéziai és Geofizikai Intézet
Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet

MTA Energiatudományi Kutatóközpont
Atomenergia-kutató Intézet
Energia- és Környezetbiztonsági Intézet
Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet

MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
Közgazdaság-tudományi Intézet
Regionális Kutatások Intézete
Világgazdasági Intézet

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont
Filozófiai Intézet
Irodalomtudományi Intézet
Művészettörténeti Intézet
Néprajztudományi Intézet
Régészeti Intézet
Történettudományi Intézet
Zenetudományi Intézet

MTA Nyelvtudományi Intézet

MTA Ökológiai Kutatóközpont
Balatoni Limnológiai Intézet
Duna-kutató Intézet
Ökológiai és Botanikai Intézet

MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet

MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet

MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont
Biofizikai Intézet
Biokémiai Intézet
Genetikai Intézet
Növénybiológiai Intézet

MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont
Jogtudományi Intézet
Kisebbségkutató Intézet
Politikatudományi Intézet
Szociológiai Intézet

Utolsó módosítás: 2015. augusztus 10.
Partner szervezeteink
© Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 1077 Bp, Kéthly Anna tér 1., Telefon: (+361) 795 9500