Itt jár Ön: Innováció >> Hazai innovációs szervezetek, hálózatok >> Nemzeti Technológiai Platformok >> Nemzeti Technológiai Platformok
Innováció
PDF
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Genomikai Nemzeti Technológiai Platform
Projektvezető:
Dr. Nagy László
Elérhetőség:
Debreceni Egyetem
Projektkoordinátor:
Dr. Zahuczky Gábor
Elérhetőség:
Debreceni Egyetem,
Email: zahu@med.unideb.hu
Koordináló szervezet
Platform iroda elérhetősége:

Genomikai Nemzeti Technológiai Platform Projekttitkárság,
4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.,
Debreceni Klinikai Genomikai Központ
Platform honlapcíme:
http://www.genomika.net
A Platform megalakulása:
2009. január 1.
 
 

A Platform fejlődése, tématerületei, célkitűzései:

Genomika NTP logo

A Genomikai Nemzeti Technológiai Platform hosszú távú célkitűzése, annak elősegítése, hogy hazánkban a kutatási szféra, az egészségügy, a biotechnológiai ipar, a gyógyszeripar, a mezőgazdaság, műszaki fejlesztés és információ technológia optimálisan hasznosítsa a genom tudományok eredményeit, és mindezen iparágak hozzájáruljanak a genomtechnológiák fejlesztéséhez. A Platformban rejlő lehetőségek kiaknázását, optimális és arányos fejlesztését csak tervszerűen, minden érdekelt érdekét és igényeit figyelembe véve lehet elérni.

Rövid távú célkitűzése a Genomikai Nemzeti Technológiai Platform megalakítása, és az NKTH-val kötött támogatási szerződés szakmai feladatainak megvalósítása.A megvalósítás alapelve az „alulról építkezés”. A Platform az érintettek közreműködésével részletesen feltérképezi a társadalom releváns igényeit, az ipar és a tudományos élet potenciálját és igényeit, a fejlődést-fejlesztést befolyásoló tényezőket, majd ezek alapján összehangolt, a valós érdekeket és lehetőségeket magában foglaló Stratégiai Kutatási és Megvalósítási Tervet készít. A Megvalósítási Terv képezheti a jövőbeni stratégiai fejlesztés egyik központi elemét.

A Platform nemzetgazdasági jelentősége (a Platform tagjaira vonatkoztatva):

A Genomikai Nemzeti Technológiai Platform a hazai ipari szereplők három csoportjának nyújt kitörési lehetőséget: gyógyszer- és egészségipar, agrártechnológiai és élelmiszeripar valamint az információtechnológiai ipar.

Az orvosbiológia területén a genomika és az általa képviselt rendszerszemléletű kutatások egyik elsődleges célja a gyógyítás és megelőzés hatékékonyságának javítása. A két pillér, amelyen ezek az erőfeszítések nyugszanak a biomarker azonosítás és a farmakogenomika, a cél pedig a személyreszabott orvoslás. Ennek megvalósulása a nemzetközi trendek alapján elkerülhetetlennek tűnik, a Genomikai Nemzeti Technológiai Platform pedig elérhető közelségbe hozhatja a hazai gyógyszeripari szereplőkhöz e terület eszköztárát és a felhalmozott tudást.

A Genomikai Nemzeti Technológiai Platform lehetőséget nyújthat olyan új felhasználások kidolgozására is, amelyek átalakíthatják a magyar mezőgazdaságot, környezetvédelmet és az élelmiszeripart. Az eredmények feldolgozása és beépítése az oktatásba és az innovációba olyan egyedi lehetőség, amely közvetlen hasznosítási lehetőségeket képes teremteni ezen a területen.

Magyarországon az információtechnológia (IT) erős és nemzetközi téren is versenyképes. Az információtechnológia egyik nagy növekedési potenciállal rendelkező ága a bioinformatika. Ahhoz hogy bioinformatikai területen a hazai IT fejlesztésekben érdekelt cégek versenybe tudjanak szállni szükséges, hogy megismerjék a technológiákat, a felmerülő fejlesztési igényeket és irányvonalakat. A Genomikai Nemzeti Technológiai Platform kiemelt célként kezeli a hazai IT ipar bevonását a genomikai fejlesztésekbe.

A Platform tagjai (db, 2010-es adat):

31
Vállalkozások:
 
 - kkv
11
 - nagyvállalat
2
Egyetemek:
6
Szakmai szervezetek (szövetségek, egyesületek):
5
Akadémiai kutatóhelyek:
3
Kutató és/vagy innovációs központok:
-
Szakpolitikák (nemzeti/regionális):
-
Pénzügyi szervezetek:
-
Egyéb:
4
 
 
A Platform részvevőinek földrajzi helye (régió/db):
KM
16
KD
-
NYD
-
DD
1
DA
6
ÉM
-
ÉA
8

Kapcsolat Nemzeti Technológiai Platformokkal

  • Innovatív Gyógyszerek Kutatására irányuló Nemzeti Technológiai Platform (MAGYOSZ)
  • Biotechnológiai Nemzeti Technológiai Platform (MBSZ)
  • Integrált Mikro/Nanotechnológiai Rendszerek Platform

Utolsó módosítás: 2012. augusztus 26.
Partner szervezeteink
© Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 1077 Bp, Kéthly Anna tér 1., Telefon: (+361) 795 9500