Stratégiaalkotás, innovációpolitika Nemzetközi tevékenység Kaleidoszkóp Innovációs szolgáltatások
PDF
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Nanotechnológiák és nanotudományok, tudásalapú többfunkciós anyagok, új gyártási-termelési eljárások és eszközök
Az Európai Unió 6. Keretprogramjában továbbra is kutatási célterületek maradnak az ipari kutatások és technológiai fejlesztések. Következik ez abból is, hogy az EU deklarálta az Európai Kutatási Térségszemléletét, az ún. lisszaboni stratégia célul tűzi ki, hogy az EUa legdinamikusabb és -versenyképesebb tudásalapú gazdasággá válik a következő 10éven belül. A barcelonai nyilatkozat kulcsszavai az oktatás, a foglalkoztatás és a bővítés, továbbá az ún. göteborgi cél a fenntarthatóságot mint célt és követelményt határozza meg.

A 3. tematikus prioritás elsődleges célja olyan tényleges áttörés támogatása, amely a tudományos és műszaki-technikai kiválóságon alapul és lényeges változásokat hoz a termékekben, eljárásokban és a szervezetekben egyaránt. A támogatás nem terjed ki meglévő rendszerek továbbfejlesztésének olyan kutatására, amelyek profitszerzést céloznak.
A tudásalapú társadalom és a fenntartható fejlődés céljai és követelményei a termelés és fogyasztás új paradigmáit igénylik. Szemléletváltozásra van szükség, amely az erőforrás alapú szemlélet helyett a tudásalapú szemléletre koncentrál, a mennyiség helyett a minőségre és a tömegtermeléssel egyedi alkalmazásra előállított termékek helyett a magasabb hozzáadott értékű, többcélú alkalmazási igényeket kielégítő, költséghatékony és a fenntarthatóság követelményeit kielégítő termékekre, eljárásokra és szolgáltatásokra helyezi a hangsúlyt.

A 3. priorítás fő kutatási területei:
 • nanotechnológia; az új ipari átalakulás vezérhajója
 • több funkciós tudásalapú anyagok; az innováció irányító szerepű tényezői és az
 • új gyártási-termelési eljárások és eszközök; a fenntartható fejlődés kulcstényezői.
 • több funkciós tudásalapú anyagok; az innováció irányító szerepű tényezői és az
 • új gyártási-termelési eljárások és eszközök; a fenntartható fejlődés kulcstényezői.
  funkciós tudásalapú anyagok; az innováció irányító szerepű tényezői és az
 • új gyártási-termelési eljárások és eszközök; a fenntartható fejlődés kulcstényezői.
Az EU 6. Keretprogram a 3. tematikus prioritás keretében 1300 millió EUR forrással támogatja a nanotechnológiák, anyagok, gyártási-termelési eljárások, berendezések, eszközök - és több szektorban való alkalmazásuk - integrált kutatási tevékenységeit.

Az ipar szerkezetének átalakítása, magas hozzáadott értékű szervezetek kialakulása megköveteli a tényleges integrációt az anyagtudományok, a nanotechnológiák, a termelési technológiák és más technológiák, pl. információs - vagy biotechnológiák összekapcsolódását, ugyanakkor több szektorban való alkalmazásukat is.

Az új szemlélet kiemelt figyelmet fordít az innovatív vállalkozásokra, a vállalkozások, az egyetemek és a kutatási tevékenységek, szervezetek együttműködésére. Az oktatás és jártasságok, a gyakorlottság fejlesztésének integrációja a kutatási tevékenységekkel fontos szerepet fog játszani az európai tudás fejlesztésében, kiemelten a nanotudományokban és új technológiákban, az ipari alkalmazások új lehetőségeiben. Az európai hálózatoknak és projekteknek olyan szervezeteket kell eredményezniük, amelyek képesek új technológiákra és az új szemlélet ösztönzésére a legtöbb ipari szektorban. Kiemelt fontosságúak azok az ipari szektorok, amelyekben a kis-és középvállalkozások intenzív szerepe jellemző.

Az új szemlélet és ipari átalakulás kulcskérdése a versenyképesség, az innováció és a fenntarthatóság integrálása a kutatási tevékenységekben és azok eredményessége céljából. Mindehhez kapcsolódik az a követelmény, miszerint a kutatási tevékenységeknek segíteniük kell a párbeszédet a társadalommal, és el kell érni a tudományért való lelkesedést.

A 3. tematikus prioritás szemlélete és fő céljai;
 • Átmenet a tudásalapú társadalom és a fenntartható fejlődés irányában
 • Új termelési struktúra és új fogyasztási paradigmák
 • Valós áttörések támogatása
 • Integrált szemlélet, amely magába foglalja a gyártás-termelést és a fogyasztási mintákat
 • Az ipar, a kis- és középvállalkozások, az egyetemek és a kutatási központok jelenléte és kölcsönhatása
 • Az oktatás és a jártasság fejlesztésének integrációja.
 • Átmenet a tudásalapú társadalom és a fenntartható fejlődés irányában
 • Új termelési struktúra és új fogyasztási paradigmák
 • Valós áttörések támogatása
 • Integrált szemlélet, amely magába foglalja a gyártás-termelést és a fogyasztási mintákat
 • Az ipar, a kis- és középvállalkozások, az egyetemek és a kutatási központok jelenléte és kölcsönhatása
 • Az oktatás és a jártasság fejlesztésének integrációja.

A 3. tematikus prioritás fő területei ;

 • Nanotechnológiák és nanotudományok
 • Tudásalapú többfunkciós anyagok
 • Új gyártási - termelési eljárások és eszközök
 • A nanotechnológiák, új anyagok és új gyártási technológiák integrációja az életminőség javítása céljából.

Nanotechnológiák és nanotudományok

A nanotechnológiák és nanotudományok, az új eljárások és eszközök tervezése új szemléletet képvisel az anyagtudományban. Európa erős pozícióval rendelkezik az anyagtudományokban, amelynek valós versenyelőnnyé kell válnia az európai iparban. A cél kettős; a K+F intenzív európai nanotechnológia -ipar létrehozásának támogatása és a nanotechnológiák megértésének, értelmezésének támogatása a meglévő ipari ágazatokban.

A kutatás lehet hosszú távú és magas kockázatú, de az ipari alkalmazásra és/vagy az európai szintű erőforrások koordinációjára kell irányulnia. Aktív bátorító politika fog érvényesülni, amely az ipari vállalkozásokat és KKV-ket, - beleértve a kezdőket is - ösztönzi, továbbá támogatja az ipar és kutatás kölcsönhatását a konzorciumokban, illetve projektekben. A kutatás és fejlesztési tevékenységek támogathatják az új szakmai gyakorlatokat, jártasságot.

A nanotechnológiák és nanotudományok támogatott területei:

 • hosszú távú interdiszciplináris kutatások a jelenségek megértéséhez az eljárások elsajátításával és a kutatási eszközök fejlesztésével,
 • nano-biotechnológiák,
 • nanometer méretű mérnöki technikák anyagok és komponensek létrehozásához.

Tudásalapú többfunkciós anyagok

Az új, magas tudás-tartalmú, új funkciókkal és továbbfejlesztett tulajdonságokkal rendelkező anyagok lesznek az innováció irányítói a technológiákban, az eszközökben és rendszerekben. Ezek előnyöket, a fenntartható fejlődést és versenyképességet jelentenek majd olyan területeken mint pl. közlekedés, energia, orvosi területek, elektronika, fotótechnika és építőipar. Ezen alkalmazásoknak erős hatása lesz az egyénekre és a társadalomra is és egy új kutatási kultúrát fog követelni. A kutatások jellemzője a magas kockázat, az inter- és multidiszciplinaritás, a hosszútávú és generikus jelleg. Emellett a kutatások eredménye potenciális hasznot jelent majd az anyagokban, azok kezelésében és energia megtakarításban, az egészség, a biztonság és a biztonságosság tényezőkben.

Az áttörés nem csak az új anyagoktól várható, hanem az új eljárásoktól és attól az új szemlélettől, amely kiemelt jelentőséget ad a megújuló nyersanyagoknak. Európa erős pozíciójának megőrzéséhez a biztonság-technológiai piacokon szükség van a különböző szereplők aktivizálására és partnerségére.

Az anyagkutatások támogatott célterületei:

 • alaptudományok fejlesztése,
 • technológia-fejlesztések, amely technológiák kapcsolódnak a gyártáshoz, a tudásalapú többfunkciós anyagok és bio-anyagok átalakításához és eljárásaihoz,
 • mérnöki tudományok támogatása az anyagok fejlesztéséhez.

Néhány példa a 2003 évben támogatott területek közül:

az anyagok, jelenségek megértése, a kémiai ismeretek elsajátítása és a többfunkciós anyagok új technológiai eljárásainak létrehozása, felületi tudományok és mérnöki tudás, új, tudásalapú magasabb teljesítményű anyagok makro-alkalmazásokhoz.

Új gyártási-termelési eljárások és eszközök

Kapcsolódva a nanotechnológiák és új anyagok fejlődéséhez, új termelési koncepciók szükségesek, amelyek a szervezeti áttörésen, a minőségen és technológiai fejlesztésen alapulnak és új termékek, eljárások és eszközök létrehozását támogatják.

A fő cél az európai ipar átalakítása egy erősebben tudás alapú és magasabb hozzáadott értékű, versenyképesebb és fenntartható iparrá. Fontos, hogy a jövő ipari rendszerei rendelkezzenek a szükséges eszközökkel a hatékony életciklus tervezéshez, termeléshez, alkalmazáshoz és ugyanakkor csökkenjenek a belső és külső költségek. A szervezeti modellek és a fejlesztett tudás menedzsment támogatni fogja a technológiai fejlesztést és innovációt.

Az irányító szerepű projektek, - hangsúlyozva az ipar és a kutatás együttműködését - a fejlesztett koordináción és az európai szintű kutatási erőforrások integrációján alapulnak.

Az új eljárások és eszközök fő célterületei;

 • új eljárások és rugalmas, intelligens gyártórendszerek fejlesztése,
 • rendszerkutatások és veszély-ellenőrzés,
 • az ipari rendszerek, termékek és szolgáltatások életciklus optimalizálása.

Néhány kiválasztott téma a 2003 évi kutatásokhoz:

új, nanotechnológián és új anyagokon alapuló gyártási-termelési technológiák, mint buttom up" technikák, új és felhasználóbarát gyártóberendezések és technológiák és azok egyesítése a jövő gyára korszerű technikájához, a "tudás közösségek" létrehozása a gyártási technológiákban, az új tudás-alapú, hozzáadott értékű termékek és szolgáltatások fejlesztése a hagyományos ipari szektorokban, radikális változások az alapanyag" iparban a tisztább, biztonságosabb és költséghatékony gyártásért, fenntartható hulladék menedzsment és veszély csökkentés a termelésben és gyártásban, a felhasználói tudás növelése.

A nanotechnológiák, új anyagok és új gyártási technológiák integrációja az életminőség javítása céljából

Ez a terület kiegészíti az első három területet, az integráció kihívását jelenti. Egy specifikus cél, amely az anyagtudományokat és a korszerű ipari technológiákat az egészség, a környezet és a biztonság szolgálatába állítja. Ebben az összefüggésben a technológiai fejlesztések integrációja és kiemelten az anyagok új generációja, azok gyártási berendezései magukkal hozzák a szenzorok, hajtóanyagok és eszközök egyesítését az emberek és a környezet nagyobb biztonsága, biztonságossága érdekében.

A 2003 évben támogatásra kiválasztott területek:

rendszerek, eszközök és berendezések, amelyek a jobb diagnosztizálást és/vagy sebészetet szolgálják, szövetek mérnöki tudománya, új biometikus és bio-hybrid rendszerek, szenzorok új generációja és az emberek és környezet biztonságához és biztonságosságához kötődő tématerületek.

A 6. Keretprogram megvalósításának eszközei a 3. Tematikus prioritáshoz; az integrált projektek (új), a kiválósági hálózatok (új), a specifikus kutatási projektek, a koordinációs akciók és a specifikus támogató akciók.

Az integrált projektek a radikális innovációt támogatják hosszútávon. A kiválósági hálózatok jellemzői; hosszútávú integráció, hozzájárulás a fenntarthatósághoz vezető tudáshoz, a versenyképességhez, az európai ipar dinamizmusához. A koordinációs akciók a nemzeti, regionális és az EC (Európai Bizottság) kutatás-fejlesztési projektjeinek koordinációja más programokkal, mint EUREKA, COST, stb. A specifikus támogató akciók előkészítik a jövőbeli forgatókönyveket, áttekintéseket és időterveket.

A 3. tematikus prioritás új lehetőségeket ad a kis- és közepes vállalkozásoknak az integrált projektekben és kiválósági hálózatokban, ahol a KKV-k specifikus tevékenységeket végezhetnek és számukra is végeznek más kutatások. Emellett célzott tevékenységek segítik majd a high-tech-ben érdekelt kisvállakozásokat.

Együttműködési lehetőségeket nyújtanak az INCO, a bilaterális együttműködések is. Kiemelt fontosságú az IMS (Intelligent Manufacturing System) együttműködés.

A 6. Keretprogram pályázatait az alábbi kritériumok szerint fogják értékelni;

 • Megfelelőség a felhívás céljaihoz
 • A projekt lehetséges hatásai
 • A management minősége
 • Minőség , tudományos és technológiai kiválóság az integráció vagy a koordináció minősége
 • A résztvevők kiválósága beleértve az erőforrásokat, vagy a konzorcium minőségét
 • Források mobilizálása
 • Oktatás és jártasság, gyakorlat fejlesztése

A 3. tematikus prioritás első pályázati felhívásai;

 • 2002 december 17, beadási határideje 2003 február 26 és 2003 június 24 ( Integrált projektek és hálózatok)
 • Forrás > 370 millió EUR, amelyből 260 milliót az új eszközökkel tervezett projektekre fordítanak
 • Közös pályázati felhívás az IST Információs társadalom technológiái c., 2. Tematikus prioritással termékek és szolgáltatások" területén és ún. koordinált felhívást a mikro- és nano-rendszerek" területén
 • A KKV-k számára dedikált felhívás beadási határidői 2003 április 10 és szeptember 3, forrása 40 millió EUR.

A hazai anyagtudományi és innovatív termék, technológia-kutatási képességek fejlődését és az EU kutatás-fejlesztési konzorciumaiban erősödő kutatási munkát figyelemre méltó eredmények, elnyert EU és hazai támogatási források, kutatási konzorciumok és együttműködések mutatják.

Az európai kutató közösségek már készülnek a hatodik keretprogram pályázataira. A magyar kutatók bekapcsolódásához fontos tevékenységek közül néhány példa, mint aktuális feladat és lehetőség;

 • Új szemlélet, új eszközök megismerése, értelmezése,
 • EoI javaslatok többsége a CORDIS adatbázisban megtalálható,
 • Új konzorciumok és partnerkapcsolatok szerveződnek,
 • EUREKA-EU 6 kapcsolatának erősítése,
 • Tapasztalatokból, egymástól tanulás, projektszervezési gyakorlat,
 • Hazai partnerkapcsolatok,
 • Egyetemek, intézetek, ipar, KKV-k együttműködése
 • Új módszerek alkalmazása: SWOT, Benchmarking, TQM, stb
 • Részvétel az európai hálózatokban,
 • Részvétel az értékelési munkában,
 • Európai konzorciumokban magyar részvétellel futó kutatások folytatása (Az EU 5 Growth programban összesen 1250 külföldi partner!)

CORDIS információk a 3. tematikus prioritás tématerületeihez:

NanoMatProd tematikus program

Az EU 5 Kutatási Technológiafejlesztési és Demonstrációs Keretprogramja, ezen belül a Fenntartható és versenyképes növekedés (Growth) c. tematikus program 2002 év végén befejeződött (1998-2002).

Az EU 6 Kutatási Technológiafejlesztési és Demonstrációs Keretprogramot az EU Miniszteri Tanácsa elfogadta 2002-2006 évekre. A program 3. Prioritása a Nano-technológiák ésnanotudományok, tudásalapú multifunkciós anyagok, új termelési eljárások és eszközök c. program, amely a Growth program kutatási tevékenységének többségét tartalmazza.

A szakmai munkaprogram elkészült, tartalmazza a támogatott területeket és a program megvalósításának eszközeit.

2002 december 17-én megjelentek az első pályázati felhívások.
A magyar pályázók - az EU tagországok pályázóival azonos jogokkal - nemzetközi konzorciumokban pályázhatnak.

A keretprogram és a Nanotechnológiák és nanotudományok, tudásalapú multifunkciósanyagok, új termelési eljárások és eszközök c. tematikus program információi az EU CORDIS adatbázisában találhatók.

A témában információ kérhető az NKTH munkatársától:
Járay Gyöngy Katalin
NanoMatProd program nemzeti kapcsolattartója (NCP)
Tel: 474 2535
E-mail: katalin.jaray@nkth.gov.hu

Útmutatók

Dokumentumok

Utolsó módosítás: 2008. április 09.
NEMZETKÖZI KFI INFORMÁCIÓK
 
Jogszabályok
2012. július 24.
Bővebben...
Honlaptérkép
2012. július 24.
Bővebben...
Adatvédelem
2012. július 24.
Bővebben...
© Nemzeti Innovációs Hivatal 1061 Bp, Andrássy út 12., Telefon: (+361) 484 2500, Fax: (+361) 318 7998