A Hivatal
PDF
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
A Hivatal alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
A) Adat megnevezése

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege
Jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven
A Hivatal feladatáról, tevékenységéről
The activities of the National Innovation Office
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása
Nincs feladat.
Utolsó módosítás: 2016. november 22.
Partner szervezeteink
© Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 1077 Bp, Kéthly Anna tér 1., Telefon: (+361) 795 9500