A Hivatal
PDF
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Szerződések
A) Adat megnevezése
B) Megjegyzés

1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.

Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani


A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó szerződései - 2017 PDF (116 KB)

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó szerződései - 2016 PDF (114 KB)

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó szerződései - 2015 PDF (76 KB)

A Nemzeti Innovációs Hivatal nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó szerződései - 2014 PDF (132 KB)

A Nemzeti Innovációs Hivatal nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó szerződései - 2013 PDF (138 KB)

OTKA Iroda nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó szerződései - 2013 PDF (204 KB)

A Nemzeti Innovációs Hivatal nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó szerződései - 2012 PDF (25 KB)

OTKA Iroda nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó szerződései - 2012 PDF (33 KB)

A Nemzeti Innovációs Hivatal nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó szerződései - 2011 PDF (26 KB)

OTKA Iroda nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó szerződései - 2011 PDF (75 KB)

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó szerződései - 2010 PDF (30 KB)

NKTH ingatlanbérleti szerződés Infopark „c” és „i” épület PDF (7 422 KB)

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó szerződései - 2009 PDF (42 KB)

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó szerződései PDF (61 KB)

Több évet érintő kötelezettségvállalások: XXXIV. Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal PDF (62 KB)


Utolsó módosítás: 2017. december 05.
Partner szervezeteink
© Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 1077 Bp, Kéthly Anna tér 1., Telefon: (+361) 795 9500