Nemzetközi tevékenység
PDF
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
A Hivatal nemzetközi tevékenysége

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal nemzetközi tevékenységei közül ki kell emelni a 2014- 2020-ig terjedő Horizont2020 Kutatási és Innovációs Keretprogrammal kapcsolatos hazai tevékenységet, amelyhez rendelten működteti a Keretprogrammal kapcsolatos információ-terjesztést és pályázati tanácsadást folytató Nemzeti Kapcsolattartók (National Contact Point – NCP) hálózatát, összesen 24 tematikus programhoz kapcsolódóan.

A Hivatal a Keretprogram tematikus programjaihoz kötődően működő stratégiai-döntéshozó Programbizottságaiban képviseli a magyar álláspontot és érdekeket, amely munkát egy koordinált és elismert hazai szakértői hálózat támogat. A Hivatal aktív szerepet vállalt a Horizont2020 keretprogram tervezésében is, a magyar szempontok, prioritások és érdekek azonosításában és képviseletében.

Az EU-tagságunkból fakadóan a Hivatal aktívan részt vesz a K+F terület tagállami működéséhez kapcsolódó feladatokban, a magyar álláspontok kialakításában, valamint biztosítja a részvételt az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottságban. Közreműködik a Versenyképességi Tanács, a COREPER, valamint a kutatási munkacsoport üléseinek kutatás-fejlesztési, technológiapolitikai napirendi pontjaihoz kapcsolódó mandátumok és felkészítő anyagok elkészítésében, valamint ellátja az ERAC-képviseletet (European Research Area Committee – Európai Kutatási Térséggel Foglalkozó Bizottság).

Magyarország számos, az EU által társfinanszírozott Közös Technológiai Kezdeményezésben (pl. ECSEL), közös programban (AAL, EUROSTARS) és koordinációs (pl. ERA-Chemistry) kezdeményezésekben vesz részt.

A Hivatal ezekben a programokban koordinálja a magyar részvételt és ellátja a kapcsolódó nemzeti képviselettel járó feladatokat. Ezek, a tagállamok által közösen kezdeményezett programok, a nemzeti források összehangolt felhasználásával, a hatékony innovációt és a tudományos-technikai áttörést segítik egy-egy nemzetközileg kiemelt szakterületen.

Magyarország jelenleg 37 országgal tart fent kormányközi kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködést, illetve további 9 országgal írt alá intézményközi TéT megállapodást. A kétoldalú TéT kapcsolatok kiemelt célja a két ország közötti K+F+I együttműködések pályázati úton történő támogatása.

A nemzetközi TéT kapcsolatokat 9 reláció (Berlin, Brüsszel (EU), London, Moszkva, New York, Párizs, Peking, Tel-Aviv és Tokió) esetében a kihelyezett TéT attasék munkája is segíti. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal a Külügyminisztériummal közösen működteti a tudományos és technológiai diplomáciai tevékenységet ellátó TéT attaséi hálózatot, ellátva annak szakmai irányítását. Az attasék állomáshelyükön nyomon követik az egyes országok K+F+I trendjeit, segítséget nyújtanak a bilaterális egyezmények megkötéséhez, a két ország kutatói közötti kapcsolatok kiépítéséhez és a partnerkereséshez.

A Hivatal számos multilaterális nemzetközi TéT együttműködésben is részt vesz és képviseli Magyarország érdekeit (COST, EUREKA, ICGEB, EMBL stb.), valamint biztosítja a kutatási infrastruktúrákat koordináló European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) és munkacsoportjai munkájában való részvételt. Koordinálja továbbá az egyes konkrét nemzetközi kutatási infrastruktúrákkal kapcsolatos (ITER, CERN, XFEL, stb.) szakmai feladatokat, hazai képviseletet, valamint a szakértői munkák összehangolását.

Utolsó módosítás: 2016. május 04.
Partner szervezeteink
© Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 1077 Bp, Kéthly Anna tér 1., Telefon: (+361) 795 9500