Itt jár Ön: Nemzetközi tevékenység >> AAL
Nemzetközi tevékenység
PDF
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
AAL

Mi az az AAL program?

Az időskorúak száma világszerte növekszik, mind abszolút értelemben, mind az aktív keresők számához viszonyítva. Önállóságuk fenntartása, ellátásuk, gondozásuk, egészségi állapotuk felügyelete és szükség esetén az ápolásuk egyre nagyobb (anyagi, illetve személyi) kihívást jelent mind az intézményrendszer, mind a családok számára. 

Az AAL (Active and Assisted Living – Tevékeny és önálló életvitel) program a résztvevő államok és az Európai Bizottság közös programja, amelynek fő célja innovatív, infokommunikációs technológia (IKT) alapú megoldások (termékek, rendszerek, szolgáltatások) fejlesztése az idős emberek életminőségének javítása érdekében, új lehetőségeket teremtve az európai ipari bázis, különösen a kis- és közepes vállalkozások számára. A program a 2008-2013 között futó AAL (Ambient Assisted Living) program folytatása. 

Az AAL program fő célkitűzései a következők:

  • otthon, a közösségben és a munkahelyen töltött aktív és egészséges időskort szolgáló innovatív IKT alapú termékek, rendszerek és szolgáltatások létrehozásának felgyorsítása, melyek segítségével javítható az idős emberek életminősége, önállósága, a közösségi életben való részvétele, készségei és foglalkoztathatósága, továbbá növelhető az egészségügyi ellátás és szociális gondozás hatékonysága,
  • költséghatékony, nemzeti vagy regionális szinten eltérő társadalmi preferenciákkal és szabályozási szempontokkal összhangban álló megoldások kidolgozása, az idősek magánéletének és méltóságának tiszteletben tartásával,
  • nemzetközi konzorciumok keretében piacközeli kutatás és innováció megvalósítása
  • a végfelhasználók, valamint a kis- és közepes vállalkozások aktív bevonása a programba.

Pályázás

A programban, olyan projektekkel lehet pályázni, amelyek legalább három különböző, az AAL programhoz csatlakozott államban működő független intézmény (kis-és középvállalkozás, nagyvállalat, felsőoktatási intézmény, kutatóintézet, non-profit intézmény) együttműködésében valósulnak meg, és amelyek eredményeként az idősek életvitelét segítő innovatív termékek, eljárások, szolgáltatások jönnek létre, melyek piaci hasznosítása a projekt lezárását követő 2 éven belül megkezdődik.

A program céljainak elérése érdekében a konzorciumi tagok között lennie kell legalább

  • egy profit orientált KKV-nak (a feladatok végrehajtásához szükséges munkaidő ráfordítás min. 50%-át az üzleti parner(ek)nek kell biztosítaniuk) és
  • egy végfelhasználó szervezetnek.

A magyar befogadási kritériumok alapján csak olyan projektek kaphatnak magyar finanszírozást, melyekben szerepel profit-orientált magyar vállalkozás.

A pályázat benyújtásának menete

Először egy nemzetközi konzorcium keretében kidolgozott projektjavaslatot kell az AAL Central Management Unit-hoz (CMU) benyújtani. A projektjavaslat értékelése, a rangsor kialakítása nemzetközi szinten történik. Nyertes nemzetközi pályázat esetén az egyes konzorciumi partnerek a saját nemzeti hatóságukhoz nyújtják be a nemzeti támogatásra vonatkozó pályázatukat. A szerződéskötés és a finanszírozás nemzeti szinten zajlik. A tagállamok által nyújtott támogatás arányában az Európai Bizottság kiegészítő támogatást ad.

A program keretében a magyar pályázók lehetőséget kapnak arra, hogy a végfelhasználók (idősek, idősgondozási szervezetek) igényei alapján futó fejlesztések révén nemzetközi szinten piacképes termékeket, szolgáltatásokat hozzanak létre, melyek csökkentik, illetve hatékonyabbá teszik az idősgondozást, segítik az idősek önállóságának megőrzését, a társadalom életében való aktív közreműködését.

2017-es felhívás: Integrált megoldások. Létező technológiák integrálásával és új komponensek létrehozásával új, infokommunikáción alapuló megoldások kifejlesztése az idősek és környezetük (család, ápolók, szomszédok, szolgáltatók, gondozási rendszer) életének megkönnyítésére, együttműködésük hatékonyabbá tételére.

Projektenként elnyerhető támogatás: max. 2,5 millió euró

A projekt futamideje: 18-36 hónap

Központi információs és konzorciumi partnerkereső nap Brüsszelben: 2017. március 6. http://www.aal-europe.eu/info-day-call-2017/

A nemzetközi pályázati felhívás beadási határideje: 2017. május 24.

További információ a pályázattal kapcsolatban itt érhető el: http://www.aal-europe.eu/get-involvedcall-challenge-2017/

Előadás: Divinyi Ágnes: AAL Call 2017

 

AAL Nemzeti Kapcsolattartó:

Divinyi Ágnes
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
e-mail: agnes.divinyi@nkfih.gov.hu
Tel.: +36 1 896 3754

Utolsó módosítás: 2017. március 14.
Partner szervezeteink
© Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 1077 Bp, Kéthly Anna tér 1., Telefon: (+361) 795 9500