Nemzetközi tevékenység
PDF
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
JPI

Közös programozás - Joint Programming Initiatives

A közös programozás arra irányul, hogy néhány területen fokozza a tagállamok közfinanszírozású kutatási programjai közötti határokon átnyúló együttműködést, a koordinációt és az integrációt. Célja  az, hogy a kutatásra fordított nemzeti költségvetések jobb kiaknázásával segítse Európát a társadalmi kihívások leküzdésében.

A tagállamok szempontjából ez jelentheti transznacionális Stratégiai Kutatási Menetrendek (SRA) kifejlesztését, a már létező nemzeti programok összehangolását vagy újak kialakítását.

A gyakorlatban ez források átcsoportosítását, megfelelő eszközök kiválasztását, közös végrehajtást, nyomon követést és az elért haladás közös értékelését teszi szükségessé. A tagállamok részvétele teljesen önkéntes alapon történik. Szabadon dönthetnek a részvételről vagy a kötelezettségvállalás elutasításáról.

A közös programozás előnyöket kínál az érdekeltek számára. Többek között lehetővé teszi, hogy a részt vevő tagállamok együtt adjanak választ a közös kihívásokra, ezenkívül a különböző európai országokban szétszórtan fellelhető tudás és tapasztalatok megosztásának köszönhetően lehetővé teszi az együttműködés fejlesztését, valamint a programok jobb láthatósága révén a programigazgatási költségek csökkentését.

A 10 közös programozási kezdeményezés

 • Neurodegenerative Disease Research  - Neurodegeneratív Betegségek Kutatása
 • Cultural Heritage and Global Change: A New Challenge for Europe  - Kulturális örökség és globális változás: új kihívás Európa számára
 • Agriculture, Food Security and Climate Change – (FACCE-JPI) Mezőgazdaság, Élelmiszerbiztonság és Éghajlatváltozás
 • A Healthy Diet for a Healthy Life  - Egészséges Táplálkozással az Egészséges Életért
 • Urban Europe  -  Európa Urbanisztika
 • Climate – Éghajlat
 • Ocean - Healthy and Productive Seas and Oceans – Egészséges és Termékeny Tengerek és Oceánok
 • More Years, Better Lives  - Sok Év, Jobb Élet
 • The Microbial Challenge – Mikrobiális Kihívás
 • Víz – Vizügyi Kihívások egy Változó Világban 

Végrehajtás

A kutatási programok élettartamának megfelelően három fontos szakaszra helyezi a hangsúlyt:

 • közös jövőkép meghatározása;
 • stratégiai kutatási menetrend elfogadása, amely konkrét, mérhető, teljesíthető, reális és időalapú (az elvárások angol megfelelőinek kezdőbetűit összeolvasva: „SMART”, azaz „intelligens”) célkitűzéseket tartalmaz;
 • a stratégiai kutatási menetrend végrehajtása a nemzeti kutatási eszközök támogatásával (nemzeti és regionális programok, kormányközi kutatási szervezetek és együttműködési programok, kutatási infrastruktúra, mobilitási programok stb.).

Költségvetés

Az egyes közös programozási kezdeményezések költségvetését elsődlegesen a résztvevő tagországok allokálják.

Honlap: http://ec.europa.eu/research/era/joint-programming_en.html

Utolsó módosítás: 2015. július 08.
Partner szervezeteink
© Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 1077 Bp, Kéthly Anna tér 1., Telefon: (+361) 795 9500