Nemzetközi tevékenység
PDF
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Közös Technológiai Kezdeményezések (angol rövidítése: JTI)

Intézményesített köz- és magánegyüttműködés (PPP) - Közös Technológiai Kezdeményezések (JTIs)

A Közös Technológiai Kezdeményezés (Joint Technology Initiative) egy gyakori implementációja a PPP intézményesített formájának. Olyan új, egyedi mechanizmus, melyet a 7. Keretprogram vezetett be azzal a céllal, hogy lehetővé váljon koherens, nagyméretű európai kutatási struktúrák kialakítása, partnerség létrehozásával a köz- és a magánszféra (PPP) között.

A cél hosszú távú partnerség létrehozása a köz- és a magánszféra között nagy léptékű magánberuházások és (közösségi, valamint tagállami) közforrások mozgósításával létrehozott jogi személyek (közös vállalatok) formájában, olyan stratégiai területeken, melyek növelik az európai versenyképességet, és ahol a szokásos technológiai eszközök nem elegendőek a technológiai előrelépéshez.

A Közös Technológiai Kezdeményezések a köz- és magánfinanszírozás összekapcsolásán keresztül hozzájárulnak ahhoz is, hogy bizonyos, összeurópai szintű társadalmilag fontos problémák megoldását elősegítsék.

A kezdeményezés magában foglalja az egész gazdasági értékláncot, és egyesíti egy adott ágazat szereplőit: az ipartól a KKV-k-ig, egyetemektől és kutatóintézetektől a nemzeti és regionális hatóságokig.

A közös technológiai kezdeményezések célja, hogy összehangolja az európai kutatási tevékenységeket, és szorosabb kapcsolatot létesítsen a kutatás és az innováció között.

Háttér: Európai Technológiai Platformok

A közös technológiai kezdeményezések az európai technológiai platformok (ETP-ék) munkáján alapulnak, amelyek a 6. keretprogramban jöttek létre, amelyek a köz- és  magánszféra szereplőit egyesítik adott ágazatokban, hogy a technológiai fejlődés közös vízióit kifejlesszék. Az ETP-ék az ipar és a tudományos élet összehangolt kutatási tevékenységét segítik elő bizonyos közös stratégiai kutatási menetrendeket (SRA) létrehozásával, amely lényegében az új technológiák kifejlesztése elé gördülő akadályok megszüntetését célozza meg.

Jogi forma és finanszírozási modellek

Közös Technológiai Kezdeményezések a Lisszaboni Szerződés 187. cikkének Tanácsi határozatán alapulnak.

A kezdeményezések finanszírozása a köz- és magánfinanszírozás, a nemzeti és az Európai források kombinációjából történik; az EU források magában foglalja: a keretprogram és az Európai Befektetési Bank potenciális forrásait és kockázati tőkét.

A JTI kutatási tevékenységeit nyílt pályázatok útján lehet megpályázni.

A közös technológiai kezdeményezések egyenként: 

ECSEL - JTI Electronic Components and Systems for European Leadership

ECSEL - Vezető szerep az alap- és ipari technológiák területén

A 2008-ban indított, az EUMSZ 187. cikkén alapuló közös technológiai kezdeményezéseket megvalósító ENIAC és ARTEMIS közös vállalkozások, valamint az EPoSS Európai Technológiai Platform eredményein alapuló újonnan létrejövő ECSEL közös vállalkozás fő célja a nanoelektronika, a beágyazott/kiberfizikai és az intelligens rendszerek területén zajló fejlesztések és közöttük lévő szinergiák előmozdítása.

Elsődleges célja, Európa tartós élvonalba emelése az elektronikai alkatrészek és rendszerek területén, és a hasznosítás akadályainak gyors felszámolása.

További információ elérhető az ECSEL programmal kapcsolatban kiemelten külön oldalon.   

IMI 2 - Innovatív gyógyászati kezdeményezés (Innovative Medicines Initiative)

Az innovatív gyógyászati kezdeményezés (IMI) célja az európai gyógyszeripar versenyképességének javítása, valamint olyan új eszközök kialakítása, melyek biztonságosabb és hatékonyabb gyógyszerek fejlesztését teszik lehetővé. AZ IMI 2 a 7. keretprogramban indított IMI folytatása.

Az IMI2, csak úgy, mint az IMI az Európai Unió és az EFPIA gyógyszeripai szövetség közös kezdeményezése. Az IMI 2 fő célja: az európai polgárok egészségének és életminőségének javítása új és hatékonyabb diagnózist és gyógymódokat, például új antimikrobiális kezeléseket kínálva számukra, ezt új generációs vakcinák, antibiotikumok és gyógyszerek kifejlesztésével valósítaná meg. Az összköltségvetés 3,45 milliárd euró. Az EU a Horizont 2020 keretből ehhez az összeghez 1,725 milliárd eurót, míg az EFPIA 1.5 milliárd euró természetbeni hozzájárulást ad. Ez kiegészül még egyéb élettudományok területén működő ipari szereplők 225 millió eurós hozzájárulásával, amennyiben csatlakoznak az IMI2 kezdeményezéshez, akár, mint tagok, akár mint partnerek egyéni projektekben.

Az IMI 2 2014-ben kezdődött és 10 évig tart.

A program honlapja: www.imi.europa.eu

További információ:
Horváth Klára
klara.horvath@nkfih.gov.hu

Clean Sky 2 – “Tiszta égbolt” Kezdeményezés a repüléstechnika és légi közlekedés területén

A 71/2008 tanácsi határozat döntött a CLEAN SKY JTI Közös Technológiai Kezdeményezés megvalósítását szolgáló közös vállalkozás megalapításáról.

A Clean Sky a 7. keretprogramban az európai légi közlekedés zöldebb generációjának létrehozását tűzte kis célul, mely radikálisan javítaná a környezetre gyakorolt hatásokat, erősítené és biztonságosabbá tenné az európai légi közlekedést, növelve annak versenyképességét. A kezdeményezés folytatódik a Horizont 2020 égisze alatt is, a repülőgépek következő generációja által kifejtett környezeti hatások drasztikus csökkentésének (CO2 kibocsátás és zajártalom csökkentése, zöld élet ciklus) céljával.

A Clean Sky bátorítja a KKV–k részvételét a programban, biztosítva teljes körű bevonásukat, így lehetőséget kínál a teljes légiközlekedési beszállítói láncnak az összes EU országban és a társult országokban.

Költségvetés

Az öt közös technológiai kezdeményezés várhatóan összesen több mint 17 milliárd EUR forrást mozgósít, amelyből az EU költségvetése 6,4 milliárd EUR-t biztosít. Az alábbi táblázat részletesen bemutatja az egyes közös technológiai kezdeményezések forrásigényét. 

Közös technológiai kezdeményezés


Forrásigény (EUR)


EU (Horizont 2020)


Ágazati partnerek és egyéb források


Innovatív gyógyszerek


1725 millió


1725 millió


Üzemanyagcella- és hidrogéntechnológia


700 millió


700 millió


Tiszta Égbolt


1800 millió


2250 millió


Bioalapú iparágak


1000 millió


2800 millió


Elektronikai alkatrészek és rendszerek


1215 millió


3600 milliól (1200 millió a tagállamoktól)


Összesen


6440 millió


9875 millió az ágazati szereplőktől + 1200 millió a tagállamoktól


 

A Clean Sky 2 program első felhívása 2013. december 20-án jelent meg a „Participant Portal”-on, összesen 23 millió euró támogatási összeg nyerhető el.
A program honlapja: http://www.cleansky.eu/content/page/towards-clean-sky-2

További információ:
Dávid Ágota
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
e-mail: agota.david@nkfih.gov.hu
Tel.: +36 1 795 94 53

 

FCH 2 - Üzemanyagcella és Hidrogén Kezdeményezés (Hydrogen and Fuel Cells Initiative) 

A kezdeményezés fő célja: olyan gazdaságilag életképes, tiszta megoldások kifejlesztése, melyek a hidrogént alkalmazzák energiahordozóként és az üzemanyagcellákat energia-átalakítóként. Célja, a hidrogénellátás és az üzemanyagcella-technológiák fejlesztésének felgyorsítása, hogy korai piaci alkalmazásokként (pl. kézi készülékek, hordozható generátorok), helyhez kötött alkalmazásokként (háztartási és kereskedelmi kombinált hő- és energiatermelő egység) és a közlekedési alkalmazások tömegpiacára bevezethetők legyenek.

A kezdeményezés konkrét céljai:

  • a CO2 kibocsátás csökkentése,
  • az elsősorban importált szénhidrogénektől való függés csökkentése,
  • a gazdasági növekedéshez való hozzájárulás, munkahelyteremtés.

Három nagy partnere van a kezdeményezésnek: az Európai Bizottság, az iparágat képviselő New Industry Grouping (ÚJ Ipari Csoportosulás), illetve a kutatói közösséget képviselő N. ERGHY.

A program folytatódik a Horizont 2020 alatt.

A program honlapja: http://www.fch-ju.eu/

 

Shift2Rail - A vasúti közlekedés területén létrehozott közös vállalkozás 

A Shift2Rail kezdeményezés elősegíti a jobb minőségű vonatok (kényelmesebb, csendesebb és megbízhatóbb) piacra jutását, innovatív vasúti hálózatok kiépítését, amelyen a megnövekedett személy- és teherszállítás igényeit olcsóbban, pontosabban, megbízhatóbban kielégíthetik.

A program teljes költségvetése: 450 millió euró.

A program honlapja: http://www.shift2rail.org/ 

További információ:
Dávid Ágota
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
e-mail: agota.david@nkfih.gov.hu
Tel.: +36 1 795 94 53
 

BBI - JTI Bio-based Industries  - A Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozásról 

A bioalapú iparágak olyan iparágak, amelyek megújuló biológiai erőforrásokat használnak fel bioalapú termékek és bioüzemanyagok előállításához. A termelés rendszerint biofinomítókban zajlik és gyakran bioalapú eljárásokon alapul. A bioalapú iparágak korábban különálló elsődleges termelők (pl. szerves hulladékok kezelői) és iparágak összekapcsolásával új értékláncokat hoznak létre, amivel új lehetőségeket nyitnak meg számos meglévő piaci szereplő előtt. Egyre több feldolgozóipari (pl. vegyi termékek, bioüzemanyag, cellulózpép és papír, cukor és keményítő), valamint technológ(különösen ipari biotechnológiai és műszaki) vállalkozás kíván részben vagy teljesen átállni a fenntartható, megújuló bioalapú erőforrásokra és/vagy termékekre.

A fő cél, olyan új és versenyképes bioalapú értékláncok kialakítása, amelyek felválthatják a fosszilis tüzelőanyagok iránti igényt, és erőteljes lökést adhatnak a vidékfejlesztésnek.

Ez a közös technológiai kezdeményezés elsősorban a nem ehető növényi részek (pl. fa, mezőgazdasági és erdészeti maradékok) és a biológiai úton lebomló hulladékok bioalapú termékké és bioüzemanyaggá alakításával foglalkozik, további átalakítás és ipari felhasználás céljára.

A közös vállalkozás a 2024. december 31-ig tartó időszakra jött létre.

A kezdeményezés tagjai: az Európai Bizottság, valamint a Biobased Industries Consortium (BIC). Tevékenységét az alapítók közösen finanszírozzák. A Bizottság és a BIC egyenlő mértékben járul hozzá a közös kezdeményezés működési költségeihez.

A Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás teljes költségvetése (a készpénz és a természetbeni hozzájárulásokat is beleértve): 200 millió euró

További információ: klara.horvath@nkfih.gov.hu

 

SESAR - Single European Sky - Az új generációs európai légiforgalmi szolgáltatási rendszer (SESAR) megvalósítását célzó közös vállalkozás (SESAR közös vállalkozás)

A SESAR program 2007-es alakulása óta célul tűzte ki, hogy szignifikánsan növelni kell az EU légiközlekedését, de a környezetvédelmi hatásokat minimalizálva tenni azt.

A SESAR közös vállalkozás felel a SESAR-projekt kutatási és innovációs tevékenységeinek az ATM-főtervvel összhangban történő koordinálásáért és irányításáért. Feladata ezenkívül az ATM-főterv végrehajtása és naprakészen tartása. Az ATM-főterv 2012-ben elfogadott legfrissebb változata meghatározza azokat a „legalapvetőbb működési változtatásokat”, amelyeket az új SESAR-koncepció 2030-ig történő teljes körű megvalósításához három fő lépésben kell végrehajtani:

  • 1. lépés: időalapú műveletek – az eddig ki nem használt kapacitások kibontakoztatására fekteti a hangsúlyt, különösen az információ megosztásnak a hálózatokban rejlő lehetőségek optimális kihasználása érdekében történő javítására.
  • 2. lépés: útvonalközpontú üzemelés – a hatékonyság növelése érdekében az egész rendszerre kiterjedő információs rendszer (System Wide Information System – SWIM) és kezdeti útvonal-tervezési koncepciók kialakítása.
  • 3. lépés: teljesítményalapú fejlesztések – az egységes európai égbolt hosszú távú szakpolitikai célkitűzéseinek elérése érdekében új elkülönítési módokkal teljes körű és integrált útvonaltervezés bevezetése.

Teljes költségvetése: 21 milliárd euró. 

A program honlapja: http://www.sesarju.eu/ 

További információ:
Dávid Ágota
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
e-mail: agota.david@nkfih.gov.hu
Tel.: +36 1 795 94 53

Utolsó módosítás: 2017. december 21.
Partner szervezeteink
© Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 1077 Bp, Kéthly Anna tér 1., Telefon: (+361) 795 9500