Nemzetközi tevékenység
PDF
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Magyar részvétel az uniós döntéshozatalban

 

Tagállami működés, Versenyképességi Tanács

 

Tárcaközi bizottságok és szakértői csoportok

Az egységes magyar álláspont kialakítását szolgáló hazai együttműködési, koordinációs rendszer elsősorban az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság (a továbbiakban: EKTB) és a szakértői csoportok szakmai munkáján alapul. A hetente ülésező EKTB feladata az európai uniós ügyek kormányzati koordinációja, valamint az európai uniós tagságból fakadó feladatok szakmai előkészítésének, végrehajtásának koordinálása és ellenőrzése, továbbá a képviselendő tárgyalási álláspontok előkészítése és összehangolása. (főként a Tanács üléseit előkészítő Állandó Képviselők Bizottsága (COREPER) napirendjén vitás kérdésként szereplő uniós tervezetekkel valamint a tanácsi munkacsoport napirendjén szereplő módosult tartalmú vagy vitás uniós tervezetekkel kapcsolatos tárgyalási álláspont-javaslatok meghatározása és továbbítása az Állandó Képviseletre (ÁK) a szakértői csoportok által tett javaslatok alapján. A tárgyalási álláspont javaslatok a közösségi politika folyamatos figyelemmel kísérése és a tárcák közötti egyeztetések lefolytatása után kerülnek kialakításra egy meghatározott eljárásrend szerint.

Tanácsi munkabizottságok, munkacsoportok

A teljes tanácsi munka központi előkészítő szerve a két szinten működő COREPER (Állandó Képviselők Bizottsága), amelyen a Kormány (ill. az állandó képviselet) hivatalos képviselői vesznek részt. A COREPER I–en kerülnek megvitatásra többek között a Versenyképességi Tanácsot érintő kérdések, illetve a nemzetközi K+F együttműködésekre vonatkozó döntések (továbbá mezőgazdaság, munka- és szociális ügyek, közlekedés, oktatás, stb. témák). A COREPER II a bel és igazságügy, általános és pénzügyek fóruma.

Az uniós kutatás-fejlesztési politika elsődleges színtere a Versenyképességi Tanács, ahol miniszteri szinten kerülnek megvitatásra a versenyképességet elősegítő témák: a belső piac, az ipar, a turizmus kérdései és a kutatás- fejlesztés. A Versenyképességi Tanács szakértői kérdéseivel a Kutatási és nukleáris közös munkacsoport valamint a Kutatási Munkacsoport foglalkozik, amelynek ülésein általában az Európai Bizottság mellé rendelt delegáció szakdiplomatája, a delegált TéT attasé vesz részt, a csoport munkáját ő kíséri figyelmemmel.

A Tanács mellett működő K+F kérdésekkel foglalkozó munkacsoport még az Európai Kutatási Térség Bizottsága (ERAC), mely egy stratégiai tanácsadó testület. AZ ERAC véleményével hozzájárul a Tanács, a Bizottság és a tagállamok kutatás-fejlesztési és innovációs politikájának alakításához, hozzájárulva ezzel az Európai Kutatási Térség (ERA) kialakításának és fejlesztésének folyamatához. Az ERA-hoz kapcsolódó testületek munkája az Európa 2020 stratégia zászlóshajó kezdeményezéséhez, az Innovációs Unióhoz valamint az stratégiai prioritások meghatározásához kapcsolódik, annak végrehajtását, illetve az előrehaladás monitoringját (az átláthatóság, hozzáférhetőség és koherencia kritériumait figyelembe véve) támogatja.

Eljárásrend

Miniszterelnökség Európai Uniós Ügyekért Felelős Államtitkársága

EKTB tag és a 31. Tudomány és Kutatás szakértői csoport vezetője (NKFI Hivatal főosztályvetető)

Szakértői csoporton belüli egyeztetés

Tárgyalási álláspont rögzítése

További egyeztetés

Tagállami álláspont benyújtása az EKTB-nek

EKTB jóváhagyás

Kutatási Munkacsoport vagy Közös Kutatási/ Atomkutatási Munkacsoport
Research Working Party; Joint Working Party on Research/Atomic Questions

COREPER, Tanács

Versenyképességi Tanács, kutatási nap


 

Képviseleti rend a kutatás-fejlesztéssel foglalkozó fórumokon

 

1) A hazai európai integrációs fórumokon, bizottságokban az alábbi képviselet érvényesül:

Fórum
Képviselő
31. "Tudomány és kutatás" szakértői csoport
Munkacsoport vezetője: Csuzdi Szonja
Kápli Balázs István, Bucsi-Szabó István; dr. Lorencz Kinga; Somos Magdolna; Boros Ilona; Szalai Péter Pál
TéT diplomáciai képviselet (Brüsszeli misszió)
Reiter Ágnes, Tét attasé, Brüsszel

 

2) Az Európai Unió fórumain az alábbi képviselet érvényesül:

Fórum
Képviselő
Versenyképességi Tanács
(Belső Piac, Ipar és Kutatás Tanácsa) EB: DG Research, DG Enterprise
Dr. Pálinkás József, elnök, Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Közös Kutatási/ Atomkutatási Munkacsoport (Joint Working Party on Research/Atomic Questions
Kutatási Munkacsoport (Research Working Party)
Reiter Ágnes, TéT attasé, Brüsszel
ERAC (European Research Area Committee)
Spaller Endre, elnökhelyettes, Nemzeti, Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

Kapcsolat:
Boros Ilona
Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya
ilona.boros@nkfih.gov.hu

Utolsó módosítás: 2015. július 08.
Partner szervezeteink
© Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 1077 Bp, Kéthly Anna tér 1., Telefon: (+361) 795 9500