Nemzetközi tevékenység
PDF
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
EUROSTARS

Mi az a EUROSTARS2 program?

A EUROSTARS2 az EUREKA  tagállamok és az Európai Bizottság közös programja, amely az innovatív, jelentős növekedési potenciállal rendelkező, K+F tevékenységet végző, kis- és középvállalkozások támogatását tűzte ki célul a 2014-2020 közti időszakban.  A program a 2007-2013 között futó rendkívül sikeres EUROSTARS program folytatása.

A program minden technológiai terület felé nyitott, olyan projektekkel lehet pályázni, amelyek legalább két különböző, a EUROSTARS programhoz csatlakozott államban  működő független intézmény (kis-és középvállalkozás, nagyvállalat, felsőoktatási intézmény, kutatóintézet, non-profit intézmény) együttműködésében valósulnak meg és amelyek eredményeként innovatív termék, eljárás, szolgáltatás jön létre és ezek piaci hasznosítása a projekt lezárását követő két éven belül megkezdődik.

A programban résztvevő országok köre: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Hollandia, Horvátország, , Görögország, Izland, Írország, Izrael, Olaszország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország, Svájc, Svédország, Törökország Az EUREKA tagállamok hozzájárulása a program költségvetéséhez mintegy 861 millió euró, míg az Európai Bizottság társfinanszírozása 287 millió euró.

Kiknek szól?

Az EUROSTARS program, elsősorban olyan jelentős növekedési potenciállal rendelkező vállalatoknak kíván könnyen elérhető támogatást biztosítani, amelyek eleget tesznek az EU meghatározása alapján kutató-fejlesztő kis- és középvállalkozásnak minősülnek. Ebbe a kategóriába olyan – az EU kis- és középvállalatokról szóló definíciójának megfelelő - KKV-k tartoznak (250 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató vállalkozások, amelyek éves forgalma nem haladja meg a 50 millió eurót, vagy az éves mérlegfőösszegük nem haladja meg a 43 millió eurót), amelyek éves forgalmuk legalább 10%-t kutatás-fejlesztésre fordítják, vagy teljes állású alkalmazottaik 10%-a kutató-fejlesztő tevékenységet folytat.

Az alkalmazottakra vonatkozó 10%-is kritérium helyett elfogadható az is, ha:

 1. a 100 főt vagy kevesebbet foglalkozató KKV-k esetén legalább 5 teljes állású alkalmazott (FTE) kutató-fejlesztő tevékenységet folytat, vagy
 2. 100 főnél többet foglalkoztató KKV-k esetén legalább 10 teljes állású alkalmazott (FTE) kutató-fejlesztő tevékenységet folytat.

A EUROSTARS-projektek vezetését a kutató-fejlesztő KKV-nak kell vállalnia és emellett minimum  egy másik EUROSTARS tagállamban működő intézményt (kis- és középvállalkozás, nagyvállalat, felsőoktatási intézmény, kutatóintézet) is be kell vonnia annak megvalósításába. A projekt összköltségének 50%-át a kutató-fejlesztő KKV-knak kell viselniük. 

Mik a EUROSTARS program előnyei?

 • Nemzetközi konzorcium
 • A projektek bíráltatását nemzetközi független értékelő panel végzi
 • Piacszemléletű projektek
 • Bottom-up megközelítés – bármely technológiai területen lehet projektet indítani
 • Egyszerű adminisztráció, könnyen kitölthető pályázati űrlap
 • Harmonizált pályázati kiírások a résztvevő országokban
 • A projektek finanszírozását a résztvevő országok pénzügyi kötelezettségvállalása biztosítja olyan módon, hogy minden tagállam saját nemzeti résztvevőit támogatja
 • Gyors támogatási döntés, a projektek beadási határidejét követő 14 héten belül
 • Az Európai Bizottság pénzügyi hozzájárulása a projektekhez

A programban való részvétel feltételei (eligibility criteria):

 • A projekt-koordinátor K+F tevékenységet folytató KKV (definíciót lásd fent)
 • A konzorcium a projekt-koordinátorból és legalább egy másik EUROSTARS-tagállamban működő független intézményből áll (KKV, nagyvállalat, felsőoktatási intézmény, kutatóintézet vagy non-profit intézmény)
 • A projektben résztvevő valamennyi KKV megfelel az EU KKV-definíciójának
 • A projektben szereplő kutató-fejlesztő KKV-k a projektben megvalósuló kutatás-fejlesztés költségeinek legalább 50%-t viselik (alvállalkozói költségek nélkül kalkulálva)
 • Kiegyensúlyozott partnerség a konzorciumon belül - egyik projekt partner vagy ország sem viselheti a projekt összköltségének, több mint 75%-át
 • A projekt megfelel az EUREKA programban alkalmazott alapkritériumoknak (polgári célokat szolgál; eredményeként termék, eljárás, szolgáltatás jön létre, legalább két EUREKA tagállam intézményei közti együttműködésben valósul meg)
 • A projekt futamideje legfeljebb 3 év
 • A projektek eredményeképp, piacképes termék jön létre, a projekt zárását követő két éven belül
 • A projektpartnerek jogi személyiséggel rendelkező intézmények
 • A projektpartnerek nem állnak büntetőeljárás alatt
 • A projektpartnerek nem állnak felszámolás vagy csődeljárás alatt

A pályázat benyújtásának menete

A EUROSTARS program megvalósítása során a pályázatok benyújtása, értékelése, a rangsor kialakítása nemzetközi szinten történik, míg a finanszírozás, szerződéskötés nemzeti szinten zajlik.

A programban való részvétel és a pályázatok benyújtásának szabályait bemutató útmutatókat (Guidelines for completing an application;  EUROSTARS Eligibility Guidelines) a központi – az EUREKA-EUROSTARS iroda által fenntartott EUROSTARS weboldalon lehet megtalálni és előzetes regisztráció után innen lehet letölteni a pályázati űrlapokat is. A pályázatok elektronikus benyújtása ugyancsak a EUROSTARS weboldalon keresztül történik.

A pályázatok elkészítésének fázisában mindenképpen érdemes kapcsolatba lépnie a EUROSTARS Nemzeti Projekt Koordinátorral, aki elvégzi a projekt előzetes vizsgálatát, információval segíti a pályázókat a pályázatok elkészítésével kapcsolatban és tájékoztat a rendelkezésre álló, a program finanszírozására felhasználható nemzeti pénzügyi forrásokról, támogatási intenzitásokról,  a projektben elszámolható költségek köréről.

A pályázatok benyújtása folyamatos, évente egyszer vagy kétszer szerveznek projekt-értékelést.

Beadási határidő a 2017. évi első pályázati fordulóra: 2017. március 2. 20 óra (közép-európai idő szerint).
Beadási határidő a 2017. évi második pályázati fordulóra: 2017. szeptember 14., 20 óra (közép európai idő szerint).

A pályázatok értékelése és támogatási döntés

A pályázatok értékelése két lépcsőben történik.

 1. Technikai értékelés: a brüsszeli EUREKA-EUROSTARS irodába beérkező pályázatokat független, nemzetközi szakértők bírálják el
 2. Független Értékelő Bizottság (Independent Evaluation Panel - IEP): a technikai értékelés eredményeire támaszkodva a hat tagú Panel állítja fel a végső rangsort a pályázatok között.

Az értékelés főbb szempontjai:

 1. alap értékelés (projektstruktúra, partnerek és menedzsment, költség –és finanszírozási struktúra, az alkalmazott módszertan, munkaterv)
 2. technológia és innováció (technológiai kockázat, innováció foka)
 3. piac és versenyképesség (piaci potenciál, üzleti vonatkozások)

A Független Értékelő Bizottság (IEP) által támogatásra javasolt projektek rangsorát a tagállamok küldötteiből álló EUREKA Magas Szintű Képviselőcsoport hagyja jóvá.

Az értékelés eredményeit a brüsszeli EUROSTARS-EUREKA Iroda a pályázatok benyújtásától számított 14 hét múlva teszi közzé.

Finanszírozás, szerződéskötés

A Független Bíráló Panel által támogatásra javasolt és a tagállamok küldötteiből álló EUREKA Magas Szintű Képviselőcsoport által jóváhagyott projekteket minden EUREKA tagállam maga finanszírozza saját nemzeti jogszabályainak és rendelkezésre álló pénzügyi forrásainak megfelelően. A nemzeti források kiegészítéseként az Európai Bizottság is hozzájárul a program megvalósításához, a nemzeti támogatás összegének max. 33%-áig.

Bővebb információ a programról

A EUROSTARS program hivatalos honlapja: http://www.eurostars-eureka.eu/

Mészáros Gergely
EUREKA-EUROSTARS
Nemzeti Projekt Koordinátor
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
Tel: +361 896 3741
E-mail: gergely.meszaros@nkfih.gov.hu
Web: http://www.nkfih.gov.hu

Utolsó módosítás: 2017. január 26.
Partner szervezeteink
© Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 1077 Bp, Kéthly Anna tér 1., Telefon: (+361) 795 9500