Nemzetközi tevékenység
PDF
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Horizont 2020 nemzeti kapcsolattartói hálózat (NCP)

A korábbi keretprogramok tapasztalataira építve és a Horizont 2020 program támogatására minden EU tagállamban és társult országban – köztük Magyarországon is – létrejött a Nemzeti Kapcsolattartói Hálózat (angolul National Contact Points, NCP), amelynek munkatársai kulcsszerepet játszanak a magyar részvétel sikerességében. Az NCP-k fő feladata, hogy a Horizont 2020 egyes alprogramjaihoz kapcsolódva magas színvonalú, professzionális és ingyenesen elérhető támogatást nyújtsanak a potenciális pályázók (kutatóintézetek, egyetemek, vállalatok, nonprofit intézmények, egyéni kutatók) részére.

Tevékenységük a következőkre terjed ki:

Az NCP-k munkájának koordinációját Magyarországon az NKFI Hivatal látja el.

Nemzeti Kapcsolattartók koordinátora
(NCP coordinator)

Csuzdi Szonja
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
Tel.: +36 1 896 3758

Csuzdi Szonja
Jogi és Pénzügyi terület
(Legal and Financial aspects)

Kápli Balázs István
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
Tel.: +36 1 896 3755

Kápli Balázs István
Jogi és Pénzügyi terület
(Legal and Financial aspects)

Dr. Hollósi Krisztina
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
e-mail: krisztina.hollosi@nkfih.gov.hu
Tel.: +36 1 896 3750
drHollosiKrisztina_V1
Innováció és KKV-k
(Innovation in SMEs)

Divinyi Ágnes
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
Tel.: +36 1 896 3754

\Divinyi Ági_foto_kicsi

Kockázatfinanszírozáshoz jutás
(Access to risk finance)


Kápli Balázs István
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
e-mail: balazs.kapli@nkfih.gov.hu
Tel.: +36 1 896 3755

Kápli Balázs István
Európai Kutatási Tanács (EKT)
(European Research Council (ERC))

Böhm Gergely
Magyar Tudományos Akadémia
1051 Budapest, Nádor u. 7.
Tel.: +36 1 411 6209

Böhm Gergely

Európai Kutatási Tanács (EKT)
(European Research Council (ERC))


Dr. Szabolcski Zsuzsanna
Magyar Tudományos Akadémia
1051 Budapest, Nádor u. 7.
e-mail: szabolcski.zsuzsanna@titkarsag.mta.hu
Tel.: +36 1 411 6293


dr. Szabolcski Zsuzsanna
Jövőbeni és feltörekvő technológiák
(Future and Emerging Technologies (FET))

Németh Edina
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
Tel.: +36 70 221 0387

Németh Edina
Marie Skłodowska Curie akciók
(Marie Sklodowska-Curie Actions)

Jeney Nóra
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
Tel.: +36 1 795 5301

Jeney Nóra
Kutatási infrastruktúrák
(Research infrastructures)

Kolossváryné Dr. Juhász Györgyi
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
Tel.: +36 1 795 2115


Információs- és kommunikációs technológiák
(Information and Communication Technologies (ICT))

Németh Edina
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
Tel.: +36 70 221 0387

Németh Edina
Nanotechnológia, Fejlett anyagok, Korszerű gyártás és feldolgozás
(Nanotechnologies, advanced materials and advanced manufacturing and processing)

Mészáros Gergely
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
e-mail: gergely.meszaros@nkfih.gov.hu
Tel.: +36 1 896 3741
Mészáros Gergely
Űr
(Space)

Szabó Viktor
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
1011 Budapest,Iskola u.13.
Tel.: +36 1 795 7584


Egészség, demográfiai változások és jólét
(Health, demographic change and wellbeing)

Dr. Horváth Klára
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
e-mail: klara.horvath@nkfih.gov.hu
Tel.: +36 1 896 3748 

Dr Horváth Klára
Élelmezésbiztonság, fenntartható mezőgazdaság, tengerkutatás és tengerhasznosítási célú kutatás, valamint a biogazdaság
(Food security, sustainable agriculture, marine and maritime research & the bio-economy)

Rátzné dr. Ludányi Ágnes
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
Tel.: +36 1 896 3781

Rátzné Ludányi Ágnes
Biztonságos, tiszta és hatékony energia
(Secure, clean and efficient energy)

Dr. Lorencz Kinga
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
Tel.: +36 1 896 3705

Lorencz Kinga
Intelligens, környezetkímélő és integrált közlekedés
(Smart, Green and Integrated Transport)

Dávid Ágota
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
e-mail: agota.david@nkfih.gov.hu
Tel.: +36 1 795 9453

Dávid Ágota
Éghajlatváltozás, erőforrás-hatékonyság és nyersanyagok
(Climate action, environment, resource efficiency and raw materials)

Tóth Orsolya
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
Tel.: +36 1 896 3744

Tóth Orsolya
Európa a változó világban– inkluzív, innovatív és reflektív társadalmak
(Europe in a changing world – Inclusive, innovative and reflective societies)

Jeney Nóra
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
Tel.: +36 1 795 5301

JeneyNora_100x108
Biztonságos társadalmak - Európa és állampolgárai szabadságának és biztonságának védelme
(Secure Societies – Protecting freedom and security of Europe and its citizens)

Mészáros Gergely
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
e-mail: gergely.meszaros@nkfih.gov.hu
Tel.: +36 1 896 3741
Mészáros Gergely
Kiválóság terjesztése és a részvétel szélesítése
(Spreading excellence and Widening participation)

Tóth Orsolya
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
e-mail: orsolya.toth2@nkfih.gov.hu
Tel: +36 1 896 3744
Tóth Orsolya
Tudomány a társadalommal a társadalomért
(Science with and for society)

Tóth Orsolya
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
e-mail: orsolya.toth2@nkfih.gov.hu
Tel: +36 1 896 3744

Tóth Orsolya
Közös Kutatóközpont (KKK)
(Joint Research Centre (JRC))

Zsoldosné Szalontai Kata
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
e-mail: kata.szalontai@nkfih.gov.hu
Tel: +36 1 896 7250
 


EURATOM - Magfúzió
(EURATOM - Fusion)

Zoletnik Sándor
MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33.
Tel.: +36 1 392 2753

Zoletnik Sándor
EURATOM - Maghasadás
(EURATOM - Fission)

Lengyel Zoltán
Országos Atomenergia Hivatal (HAEA)
1036 Budapest, Fényes Adolf u.4
Tel.: +36 1 436 4850

Lengyel Zoltán
Utolsó módosítás: 2018. február 19.
Partner szervezeteink
© Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 1077 Bp, Kéthly Anna tér 1., Telefon: (+361) 795 9500