Nemzetközi tevékenység
PDF
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Marie Skłodowska-Curie Akciók (MSCA)
A Horizont 2020 Kiváló Tudomány pillérjének második legnagyobb költségvetéssel, több mint 6 milliárd euróval rendelkező programja a Marie-Skłodowska Curie Akciók (MSCA). Az MSCA az EU 7. Keretprogramjában indított „Emberek” („People”) című program folytatása, célja a kiváló és innovatív kutatói képzés elősegítése, vonzó karrierlehetőség és tudáscsere biztosítása a határokon átnyúló és interszektorális kutatói mobilitás támogatásával.

A pályázatok típusai:

Egyéni pályázatok (IF)

 • Tapasztalt – PhD fokozattal vagy az MSc/MA megszerzése után legalább 4 év teljes állású kutatói munkatapasztalattal rendelkező – kutatók számára.
 • Minden tudományterületre nyitott, projektjavaslatot bármilyen témában be lehet nyújtani, kivéve az EURATOM program alá tartozó területeket. 
 • A kutató maga választja ki a fogadóintézményt, ahol a kutatási projektet meg kívánja valósítani.
 • A kutató a kiválasztott fogadóintézménnyel együtt nyújtja be pályázatát az Európai Bizottsághoz. 
 • A szerződést minden esetben a fogadó intézmény köti meg az Európai Bizottság Kutatás Végrehajtási Ügynökségével (REA), a kutató pedig a szerződés kedvezményezettje lesz.

Fogadóintézményi pályázatok (ITN, RISE, COFUND) 

 • Fogadóintézmények konzorciuma nyújtja be a pályázatot az Európai Bizottsághoz.
 • A fogadóintézmény bizonyos számú kutató fogadására (ITN, COFUND), vagy kutatók, alkalmazottak, vezetők és technikai munkaerő cserére (RISE) pályázik.
 • Amennyiben az első esetben nyer a pályázat, a kutatók közvetlenül az intézményeknél jelentkeznek.
 • ITN pályázatoknál az álláshirdetésekre elsősorban kezdő kutatókat várnak. Kezdő kutató: az MSc/MA megszerzésétől számított kutatói karrier első 4 (teljes állás) évében jár.

MSCA alprogramok fő típusai:

Alprogram

Fő jellemzők

Innovatív képzési hálózatok (Innovative Training Networks, ITN)

Felhívás: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_applicants/h2020-guide-appl16-msca-itn_en.pdf

Bővebb információ: Innovatív képzési hálózatokkezdő kutatók közös strukturált képzése, közös innovatív K+F projekt megvalósításán keresztül

fogadóintézményi pályázat

nemzetközi konzorciumok, min. 3 partner különböző EU tagországból vagy társult országból

kötelező ipari részvétel

3 altípus:
 • Európai Képzési Hálózatok - European Training Networks (ETN)
 • Európai Ipari Doktorátusok - European Industrial Doctorates (EID)
 • Európai Közös Doktorátusok – European Joint Doctorates (EJD)

Egyéni ösztöndíjak (Individual Fellowships, IF)

Felhívás: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2016.html 

Bővebb információ: Marie Sklodowska Curie Akciók (MSCA)/Egyéni ösztöndíjak


tapasztalt kutatók karrierfejlesztésének elősegítése

innovatív kutatási projekt megvalósítása egy választott fogadóintézményben

egyéni pályázat

2 altípus:
 • Európai ösztöndíj
 • Globális ösztöndíj

Kutatási és innovációs kutatócsere program (Research and Innovation Staff Exchange, RISE)

Felhívás: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-rise-2016.html 

Bővebb információ: Marie Sklodowska Curie Akciók (MSCA)/Kutatási és Innovációs Kutatócsere


nemzetközi és interszektorális kutatócsere program

fogadóintézményi pályázat

nemzetközi konzorciumok, min. 3 partner, amelyből 2 különböző EU tagországból vagy társult országból

Regionális, nemzeti, nemzetközi programok társfinanszírozása (Co-funding of regional, national and international programmes, COFUND)

Felhívás: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-cofund-2016.html 

Bővebb információ: Marie Sklodowska Curie Akciók (MSCA)/Regionális, nemzeti, nemzetközi programok társfinanszírozásaRegionális, nemzeti és nemzetközi programok ösztönzése a kutatói képzés, mobilitás és karrier fejlesztés támogatása<

új vagy meglévő programok társfinanszírozása

fogadóintézményi pályázat

1 intézményi pályázó valamely EU tagországból vagy társult országból, amely finanszíroz vagy menedzsel doktori vagy ösztöndíjprogramot.

2 altípus:
 • Doktori program
 • Ösztöndíjprogram

Európai Kutatók Éjszakája (European Researchers’ Night, NIGHT)Kutatói életpálya népszerűsítése

Rendezvények szervezése – minden év szeptemberének utolsó péntekjén

koordinációs és támogató tevékenységek (coordination and support action - CSA)

legalább 1 intézmény EU tagállamból vagy társult országból

 

További információk:

Somos Magdolna, MSCA Nemzeti kapcsolattartó, Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (tel: 06 1 896-3742, e-mail: magdolna.somos@nkfih.gov.hu)

 

Hasznos linkek:

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-msca_en.pdf

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/

http://mariecurieactions.blogspot.hu/

Utolsó módosítás: 2016. május 26.
Partner szervezeteink
© Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 1077 Bp, Kéthly Anna tér 1., Telefon: (+361) 795 9500