Nemzetközi tevékenység
PDF
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Mi az a 7. keretprogram?
Megjelentek az Európai Unió 7. kutatási keretprogramjának (2007-2013) utolsó pályázati felhívásai. A pályázati felhívások megtalálhatóak a következő honlapon:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls.

A közösségi szintű kutatás- fejlesztési együttműködés fő formáját a tagállamok által megvalósított kutatási-, technológiafejlesztési és demonstrációs keretprogramok jelentik. A keretprogramok célja, hogy a tagállamok közti kutatási együttműködések erősítésével, az erőforrások koncentrálásával olyan kutatási célok megvalósítását segítsék, melyek erősítik az európai ipar tudományos és technológiai alapjait, javítják Európa nemzetközi versenyképességét és elősegítik a társadalmi- gazdasági fejlődést.

Az Európai Tanács 2000-ben, Lisszabonban tartott ülésén megfogalmazott célkitűzések hatására - amely szerint 2010-re a Közösségnek a világ legdinamikusabban fejlődő, legversenyképesebb tudásalapú gazdaságává kell válnia- az Unióban a korábbinál még erőteljesebben érvényesül a tagállami keretek között folyó kutatás- fejlesztési tevékenységek összehangolására, a kutatások szétaprózottságának csökkentésére irányuló szándék.

A kutatás-fejlesztés az, mely az oktatással és az innovációval együtt a „Tudás háromszögét” alkotják. Ezért a lisszaboni célkitűzések felülvizsgálatakor a kutatás központi szerepet kapott. A 2005. február 2.-án nyilvánosságra hozott bizottsági jelentés által kitűzött célok között szerepel többek között a kutatás-fejlesztésbe történő befektetések növelése és javítása, erős európai ipari bázis kialakítása és az innováció előmozdítása.

2004. júniusában az Európai Bizottság elfogadta a „ Tudomány és technológia, Európa jövőjének a kulcsa- iránymutatások az Európai Unió kutatáspolitikájának támogatásához.” című dokumentumot, mely meghatározza az Európai Unió új kutatáspolitikájának hat fő célkitűzését, melyek a következők:

  • európai kiválósági központok létrehozása a laboratóriumok együttműködésén keresztül;
  • az európai technológiai kezdeményezések elindítása;
  • az alapkutatás kreativitásának ösztönzése a kutatócsoportok európai szintű versenyén keresztül;
  • Európa vonzóvá tétele a legjobb kutatók számára;
  • európai léptékű kutatás-fejlesztési infrastruktúrák fejlesztése;
  • a nemzeti kutatási programok koordinálásának erősítése.

A 2007-ben indult 7. Kutatási-, technológiafejlesztési és demonstrációs keretprogram négy specifikus programra tagolódva – Kooperáció, Ötletek, Emberek, Kapacitások- magában foglalja az európai kutatáspolitika hat fő célkitűzést. A kooperáció specifikus program az, mely a fent említett hat célkitűzés közül hármat foglal magában: így a kollaboratív kutatást, az európai technológiai kezdeményezéseket, illetve a nemzeti programok koordinációját. Az „Ötletek” az alapkutatás támogatását tűzte ki célul a kutatócsoportok európai szintű versenyén keresztül. Az „Emberek” program a már létező Marie Curie akciók továbberősítését szolgálja a tudás és karrierfejlesztés valamint az ipar- akadémia közti mobilitás erősítése érdekében. A „Kapacitások” a kutatási infrastruktúra, a kutatási potenciál fejlesztését célozza meg.

A 7. Keretprogram költségvetése:

(millió euró)

Kooperáció
 

32413

Egészségügy
6100

 

Élelmiszerek, mezőgazdaság és biotechnológia
1935

 

Információs és kommunikációs technológiák
9050

 

Nanotudományok, nanotechnológiák, anyagtudomány és új gyártástechnológiák
3475

 

Energia
2350

 

Környezetvédelem (beleértve az éghajlatváltozást is);
1890

 

Közlekedés (beleértve a repüléstechnikát is)
4160

 

Társadalomi-gazdasági és humán tudományok
623

 

Űrkutatás
1400

 

Biztonsági kutatás
1430

 

Emberek
 

4750

Ötletek
 

7510

Kapacitások
 

4097

Kutatási infrastruktúrák

1715A KKV-k javára végzett kutatás
1336

 

A tudás régiói
126

 

Kutatási potenciál
330

 

Tudomány a társadalomban
280

 

A kutatási politikák koherens fejlesztésének támogatása
70

 

Nemzetközi együttműködési tevékenységek
180

 

A Közös Kutatóközpont nem nukleáris fellépései
 

1751

Nukleáris tevékenységek
 

2751

Összesen:
 

53272

Utolsó módosítás: 2014. november 11.
Partner szervezeteink
© Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 1077 Bp, Kéthly Anna tér 1., Telefon: (+361) 795 9500