Nemzetközi tevékenység
PDF
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
COST - Európai együttműködés a tudományos és műszaki kutatások területén

COSTCoopération européenne dans le domain de la recherche Scientifique et Technique
European Co-operation in the field of Science and Technology

A COST együttműködést 1971 novemberében 19 ország részvételével hozták létre abból a célból, hogy összhangba hozzák európai szinten a nemzeti támogatottsággal folytatott műszaki és tudományos alapkutatásokat. A COST rugalmas alapelvei segítségével nemzeti kutató intézetek, egyetemek, ipari vállalatok kutatási tevékenységét összehangoló akciókat kezdeményezett. Az együttműködés az Európai Bizottság támogatásával működik. A COST akciókban elsősorban egyetemek, kutatóintézetek és kisebb mértékben iparvállalatok vesznek részt. A közös kutatás eredményei általában a részt vevő országok által szabadon felhasználhatók.

Magyarországot 1991. november 21-én a COST Bécsben megrendezett Miniszteri Konferenciáján vették fel a tagországok sorába Csehszlovákiával, Lengyelországgal és Izlanddal együtt. A jelenleg futó COST akciókba a következő szakterületeken kapcsolódnak be aktívan a magyar kutatók: informatika, telekommunikáció, közlekedés, anyagtudomány, környezetvédelem, erdészet és erdészeti termékek, agrártudomány és biotechnológia, élelmiszertechnológia, társadalomtudomány, orvosi kutatások, általános mérnöki tudományok, kémia, meteorológia, fizika. Kilenc területen Szakmai Bizottság (Domain Comittee, DC) működik, mely koordinálja az ott folyó szakmai tevékenységet. A magyar COST aktivitás belépésünk óta dinamikusan fejlődik. A COST tevékenységgel kapcsolatos hazai teendők intézését a magyar COST Titkárság végzi.

Finanszírozás

A COST Management Committee ülésekre való kiutazáshoz, workshopokon, akciókhoz kapcsolódó konferenciákon való részvételhez, kutatói mobilitáshoz (short-term scientific missions – STSM), illetve az akciók eredményeihez kapcsolódó disszeminációs tevékenységekhez nyújt támogatást. A COST akciók kutatási költségeit a résztvevők maguk, saját intézeti forrásaikból teremtik elő, elkülönített központi keret a kutatás finanszírozására nincs. A magyar kormány képviselője csak akkor írhatja alá az akció közös szándéknyilatkozatát (Memorandum of Understanding) – amely a csatlakozás hivatalos kifejezése – ha biztosított a vállalt kutatási tevékenység pénzügyi háttere.

1999. augusztus 1-jén hatályba lépett társulásunk az Európai Unió Kutatási, Technológiafejlesztési és Demonstrációs Keretprogramjához. Ennek következtében – a COST együttműködés érvényben lévő szabályai szerint – a keretprogram költségvetéséhez hozzájáruló COST tagországok kutatói (így a magyar kutatók is) az igazgató bizottsági és a munkacsoport üléseken való részvételük költségeinek utólagos megtérítését kérhetik a COST-tól.

Horizont 2020 - új korszak a COST életében is

Az Európai Tudományos Alap (European Science Foundation – ESF) a 7. Keretprogram végéig látta el a végrehajtó ügynöki (implementing agent) feladatokat és működtette a COST Irodát. 2014-től a COST életében is egy új korszak kezdődött. Erre való felkészülésként 2013. szeptember 19-én azzal a céllal alakult meg a COST Association (COA), hogy a jövőben a COST tevékenységeinek végrehajtásához jogi személyiséget biztosítson. A COA belga jog szerint bejegyzett nemzetközi nonprofit szervezet (Association internationale sans but lucratif - AISBL), melynek keretében a COST irányító szervei és adminisztratív funkciói integrált módon működnek. Így a szervezet a 2014-2020-as időszakban is tevékenyen hozzájárul a kutatók közötti együttműködés és az európai tudományos kiválóság erősítéséhez.

A COST Association-nek jelenleg 36 európai ország a tagja: az EU tagállamai, valamint Izland, Szerbia, FYROM (Macedónia), Norvégia, Svájc, Törökország, Bosznia-Hercegovina és Montenegró. Izrael külön státusszal rendelkezik (cooperating state), szavazati joga nincs. Egyedi eljárási rend alapján olyan országok kutatói is részt vehetnek az együttműködésben, amelyek nem tagjai a COST-nak (pl. USA, India, Kanada, Ausztrália, Oroszország, stb).

 

Csatlakozás COST akcióhoz:

 

Egy adott COST akcióhoz történő csatlakozáshoz az alábbi nyilatkozatot kell kitöltve, aláírva e-mailben és postán is a COST nemzeti koordinátor részére elküldeni.

Nyilatkozat 

Kérjük, hogy csatlakozás előtt a kutatók vegyék fel a kapcsolatot az akció vezetőjével (Action Chair), és az akció vezetőjével folytatott egyeztetés után küldjék meg a nyilatkozatot a COST nemzeti koordinátor részére.

Hasznos linkek

A COST nemzeti kutató intézetek, egyetemek, ipari vállalatok kutatási tevékenységét összehangoló akciókat kezdeményez, melyekben elsősorban egyetemek, kutatóintézetek és kisebb mértékben iparvállalatok vesznek részt. Magyar kutatók jelenleg az alábbi COST akciókban vesznek részt.

COST Titkárság

Tóth Orsolya
COST nemzeti koordinátor
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya
Tel.: (06 1) 896 3744
Email: orsolya.toth2@nkfih.gov.hu
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.

Utolsó módosítás: 2017. február 16.
Partner szervezeteink
© Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 1077 Bp, Kéthly Anna tér 1., Telefon: (+361) 795 9500