Nemzetközi tevékenység
PDF
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
EUREKA - Európai piacorientált K+F együttműködés

   
European market oriented R&D cooperation

Az 1985-ben létrehozott EUREKA együttműködés Európa világpiaci versenyképességét hivatott biztosítani az ipari, technológiai kutatások koordinálása és összefogása révén. A projektek a piacközeli K+F szakaszra irányulnak, a résztvevők között gyakorlatilag minden projektben találhatók vállalatok, profitorientált intézmények.


Fontos feladat a kis- és középvállalatok (KKV) bekapcsolása az együttműködésbe. Az EUREKA kutatási projektjei "alulról" jövő kezdeményezéssel születnek, gyakorlatilag a kutatók megegyezésén múlik, hogy milyen témában, milyen feltételekkel kívánnak együttműködni. Az "EUREKA projekt" státus, cím elnyerése - egyben a szakmai minőség európai védjegye - garancia a kutatások jó színvonalára, megalapozottságára és a piaci értékesíthetőségére.


Az EUREKA együttműködés tagja  a 28 EU-tagállam, valamint Izland, Izrael, Monaco, Norvégia, Oroszország, San Marino, Luxemburg, Svájc, Szerbia, Törökország, Macedónia és Ukrajna. Összesen 40 ország és az EU Bizottság, társult tagként pedig Dél-Afrika, Dél-Korea és Kanada.

Az EUREKA nem rendelkezik központi pénzkerettel, a kutatások költségeit minden résztvevő saját forrásaiból fedezik, iletve - tagállamonként változó feltételekkel - állami támogatásra is pályázhatnak.

Az együttműködés (tradicionális, stratégiai  -Cluster ill. ernyő - Umbrella-) projektekben valósul meg.

 

Magyarország részvétele az EUREKA együttműködésben

Magyarországot - a közép-kelet-európai (KKE) országok közül elsőként - 1992. május 22-én a tamperei EUREKA Miniszteri Konferencián vették fel teljes jogú tagként az EUREKA-ba. Jelenleg  21 magyar részvételű EUREKA projekt van folyamatban, 11 640 000 eurós összköltségvetésű projektek tagjaiként.

 

Az EUREKA szervezeti felépítése

Az EUREKA legfelsőbb döntéshozó szerve a Miniszteri Konferencia (Ministerial Conference, MC), amely évente - kétévente tartja 1 napos ülését. Tagjai a tagállamok ipari fejlesztésért és kutatásért felelős miniszterei. Az MC összegzi az előző konferencia óta eltelt időszak eredményeit, illetve kijelöli a következő időszak stratégiai feladatait.

A Miniszteri konferenciák közötti időben a az irányító, "politikai" döntéshozó szervezet a Felső Vezetők Csoportja (High Level Group, HLG).

A gyakorlati munka a Nemzeti Projekt Koordinátorok (National Project Coordinator, NPC) szintjén folyik Az évente 3-4 alkalommal ülésező NPC és HLG találkozók feladata az operatív tennivalók meghatározása ill. a szakmapolitikai kérdések megvitatása.

A magyar EUREKA Nemzeti Projekt Koordinátor

  • összefogja és operatívan irányítja a magyar EUREKA tevékenységet;
  • folyamatosan tartja a kapcsolatot a többi EUREKA tagország NPC-jeivel, az EUREKA-ban résztvevő magyar intézményekkel és kutatókkal;
  • megszervezi a hazai kutató-fejlesztő társadalom folyamatos informálását az EUREKA projektekben való részvétel lehetőségeiről és a futó projektekről;
  • állandó kapcsolatot tart és feladatot egyeztet (például a finanszírozást érintő magyar kötelezettségvállalás lehetőségéről) egyrészt a HLG magyar tagjával, másrészt az egyes szakterületek külső munkatársaival;
  • induló projektek szervezése, gondozása és adminisztratív feladatainak ellátása;
  • szervezi és koordinálja a külföldön és Magyarországon megrendezésre kerülő EUREKA rendezvényeket.

Hasznos linkek

 

A magyar EUREKA titkárság:

Mészáros Gergely
National Project Coordinator
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
H-1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
Email: gergely.meszaros@nkfih.gov.hu

Utolsó módosítás: 2017. október 18.
Partner szervezeteink
© Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 1077 Bp, Kéthly Anna tér 1., Telefon: (+361) 795 9500