Nemzetközi tevékenység
PDF
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
ICGEB - International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology

A Nemzetközi Génsebészeti és Biotechnológiai Központ (International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology, ICGEB) célja magas színvonalú molekuláris biológiai és biotechnológiai kutatások elősegítése, különös tekintettel a világ iparilag kevésbé fejlett régióinak igényeire.


A szervezetnek jelenleg 64 ország tagja, Magyarország 1987-ben csatlakozott.


Az ICGEB 3 központi laboratóriumot működtet, Triesztben, Delhiben és Fokvárosban 38 különböző állam mintegy 400 kutatóját alkalmazva.

 


Pályázati lehetőségek

Collaborative Research Programme – Research Grants (Kollaboratív Kutatási Program – Kutatási Pályázatok)


Minden évben pályázatot hirdetnek meg olyan projektek finanszírozására, amelyek a fogadó ország szempontjából, valamint regionális szempontból releváns tudományos problémát céloznak meg. A program célja kollaboratív kutatás ösztönzése egy adott ICGEB tagországban, ICGEB központi laboratóriumok együttműködésével, valamint fiatal kutatók képzésének támogatása.
Kutatási projektek a következő témákban pályázhatóak: élettudományok területen folyó alapkutatások, egészségügy, ipari és mezőgazdasági biotechnológia, bioenergia.


Két fajta pályázati típus:
Standard Kutatási Pályázat (Standard Research Grant)
Kezdő Kutató Visszatérési Ösztöndíj (Early Career Return Grants)


A Kezdő Kutató Visszatérési Ösztöndíj célja olyan kiváló eredményeket elért fiatal kutatók támogatása, akik legalább 2 évet töltöttek külföldön és nemrég tértek vissza egy ICGEB tagországba azzal a céllal, hogy saját laboratóriumukat felállítsák.


Pályázási feltételek mindkét pályázattípusnál
A pályázatot benyújtó kutatónak alkalmazásban kell állnia egy ICGEB tagország kutatóintézetében vagy egyeteménél. Előnyben részesülnek a több ország együttműködésén alapuló projektek, amelyek egy adott földrajzi régió specifikus érdekeit célozzák meg.


A Kezdő Kutató Visszatérési Ösztöndíj esetében a pályázó kutató nem lehet több, mint 40 éves a pályázat benyújtásának időpontjában. Előfeltétel, hogy a pályázó kutató nem tartózkodik több, mint 2 éve az adott ICGEB tagországban, ahová visszatért.


Támogatás, elszámolható költségek
A támogatás futamideje: max. 36 hónap.
Az ICGEB támogatás mértéke: max. 25000 €/év.
Csak olyan költségek számolhatóak el, amelyek közvetlenül szükségesek a projekt megvalósításához. Ez magában foglalja a következőket: fogyóeszközök, laboratóriumi felszerelés, tudományos szakirodalom vásárlásának és publikáció költségei, utazási és képzési költségek.
Nem elszámolható: a pályázó kutató fizetése, beruházások, infrastrukturális költségek (beleértve a rezsit is).
(Részletes információkat az útmutatóban találhat: CRP Guidelines 2016)


Pályázás menete
A pályázó kutatónak elektronikus úton (pdf) kell a pályázatot a saját nemzeti kapcsolattartójához (liaison officer) benyújtani.
A magyar liaison officer: Jeney Nóra, e-mail: nora.jeney@nkfih.gov.hu
A pályázatot közvetlenül is el kell küldeni az ICGEB központnak elektronikus úton, pdf formátumban, a következő e-mail címre: crp@icgeb.org
A pályázati űrlap és részletes útmutató a következő linkeken található:
CRP Application Form 2016

CRP Guidelines 2016


Következő beadási határidő: 2016. április 30.


További információ:
Jeney Nóra
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
E-mail: nora.jeney@nkfih.gov.hu
Tel.: +36 1 795 5301

ICGEB honlap: http://www.icgeb.org/research-grants.html

Utolsó módosítás: 2016. április 14.
Partner szervezeteink
© Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 1077 Bp, Kéthly Anna tér 1., Telefon: (+361) 795 9500