Nemzetközi tevékenység
PDF
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Bevezették a havi szintű órabér számítás lehetőséget a H2020 projektek elszámolása során
Az Európai Bizottság 2016. július 20-án ismét módosította a támogatási szerződés mintát. A legfontosabb változás, hogy a kedvezményezettek az éves szintű órabérszámítás helyett választhatják a havi szintű órabérszámítás lehetőségét.

Tekintettel arra, hogy ez a kedvezményezettekre kedvező változás visszamenőleges hatályú, a folyamatban levő projektek résztvevői felülvizsgálhatják a már benyújtott pénzügyi beszámolókban feltüntetett személyi költségek számítását. A választott opciót egy teljes pénzügyi éven keresztül következetesen kell alkalmazni, vagyis abban az esetben, amennyiben a kedvezményezett a már elszámolt személyi költségek felülvizsgálata mellett dönt, az átvezetést valamennyi, az adott pénzügyi évvel érintett és a felülvizsgálat időpontjában záró beszámolóval még le nem zárt H2020 projektje vonatkozásában meg kell tennie. A felülvizsgálat a soron következő pénzügyi beszámolóban a különbözetet feltüntető korrekció formájában tehető meg.

További módosítások:

  • rugalmasabb költségterv módosítás a személyi költségek kategóriáján belül (visszamenőleges hatály),
  • adminisztratív terhek csökkentése az etikai kérdéseket felvető tevékenységgel kapcsolatban (visszamenőleges hatály),
  • adatvédelmi célzatból, bizonyos szankciók alkalmazását eldöntő egyeztető eljárás (contradictory procedure) lefolytatása során közvetlenül az érintett kedvezményezett megszólítása (visszamenőleges hatály),
  • időközi beszámolási kötelezettség kiterjesztése a kommunikációs tevékenységre,
  • tudományos integritás elvének tiszteletben tartására vonatkozó rendelkezés bevezetése,
  • bizalmas információhoz történő hozzáférés szabályának pontosítása,
  • kizárólag egy vagy több kedvezményezett vonatkozásában is lehetségessé válik az egyenleg kifizetésének felfüggesztése (tehát lehetővé válik eközben a részleges kifizetés),
  • támogatási szerződés vagy adott kedvezményezett projektben való részvételének megszűntetéséhez vezető indokok kiterjesztése.

Valamennyi, a kedvezményezettek szempontjából kedvező módosítást visszamenőleges hatállyal vezették be. A már aláírt, illetve aláírás előtt álló támogatási szerződések kedvezményezettjeit az Európai Bizottság külön kiértesíti a változásokról. A már aláírt szerződéssel rendelkező kedvezményezetteknek nem kell szerződésüket módosítani annak érdekében, hogy élni tudjanak a kedvezőbb szabályok adta lehetőségekkel.

Az új támogatási szerződés minta elérhetősége: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_en.pdf

Utolsó módosítás: 2016. július 21.
Partner szervezeteink
© Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 1077 Bp, Kéthly Anna tér 1., Telefon: (+361) 795 9500