Nemzetközi tevékenység
PDF
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Megjelentek a H2020 kutatói bérek elszámolásának részletszabályai – NKFIH konzultáció május 11-én
Új szabályozás született a Horizont 2020 (H2020) keretprogramból finanszírozott projektek esetében a versenyképes kutatói bérek elszámolhatóságának biztosítása érdekében. E szabályozás megnyitja az utat a projektalapú fizetés-kiegészítési lehetőségek szélesebb körű alkalmazhatósága előtt, ezáltal kedvezőbb helyzetet teremt a H2020-projekteken dolgozó hazai kutatók számára.

A témáról május 11-én tájékoztató és konzultációs eseményen számol be az NKFI Hivatal.

A korábbi cikkünkben jeleztük, hogy a februári módosítás számos gyakorlati kérdést nyitva hagyott, ezek megválaszolását pedig egy április végére tervezett megjelenésű dokumentumra bízta. E részletszabályok immár hozzáférhetőek és iránymutatással szolgálnak a kedvezőbb szabályozási feltételek alkalmazását illetően. Ennek megfelelően a támogató egyértelművé tette, hogy az érvényesíthető bérszint szempontjából referenciának tekinthetőek az uniós társfinanszírozású programok (pl. GINOP. VEKOP) is. Mindazonáltal az Európai Bizottság azt is rögzítette, hogy a projektben alapbérként („basic remuneration”) elszámolni kívánt költség órabérre vetített összege nem haladhatja meg az adott intézménynél a H2020 pályázat benyújtását megelőzően, a hazai vagy uniós társfinanszírozású projektek esetében már ténylegesen kifizetett személyi költség órabérre vetített összegét. Mindez azt jelenti, hogy a referencia bérszint az intézmény igazolható gyakorlatához – és nem egy adott programban megengedett maximális bérszinthez kötődik –, továbbá függ az intézmény projekt portfóliójától is.

Az új szabályokat ezen felül a projekt költségek elszámolására vonatkozó általános feltételek, illetve a személyi költségek egészére vonatkozó érvényességi feltételek egyidejű figyelembevételével kell értelmezni.

A módosítás legnagyobb horderejű változása, hogy kiterjeszti az alapbér (basic remuneration) fogalmát és lehetővé teszi a korábbi alapbéren − a Kjt. vagy Ktv. hatálya alá tartozó szervezetek esetében a bértábla által meghatározott illetményen – felül a projektalapú bérkiegészítéshez kapcsolódó személyi költség „basic remuneration”-ként történő elszámolását. A magasabb bérszint elszámolásának feltételeit a dokumentum példákkal is illusztrálja; az iránymutatást a projekt költségek elszámolására vonatkozó általános feltételek, illetve a személyi költségek egészére vonatkozó érvényességi feltételek egyidejű figyelembevételével kell értelmezni.

A kutatói bér kérdésén túl a kiegészített AMGA iránymutatást tartalmaz a támogatási szerződés minta februári módosításával érintett egyéb területekhez (pl. „internally invoiced goods and services”, „natural persons with direct contract”) kapcsolódóan is, valamint további magyarázatokat fűz változással nem érintett, de a gyakorlati megvalósítás során kiegészítő értelmezésre szoruló rendelkezésekhez.

H2020 jogi és pénzügyi konzultáció egyetemek és kutatóintézetek számára május 11-én

A változások részletesebb ismertetése és azok gyakorlati alkalmazásának elősegítése, az esetlegesen felmerülő nehézségek egyeztetése és feloldása érdekében az NKFI Hivatal a felsőoktatási intézmények és kutatóintézetek pályázati irodáinak munkatársai, a pályázatok adminisztratív előkészítésével és a projektmenedzsmenttel foglalkozó szakemberei számára konzultációs lehetőséget hirdet.

Időpont: 2017. május 11. 10.00-13.00
Helyszín: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1., 2. emelet, 230-as terem

A férőhelyek korlátozott száma miatt a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Kérjük, hogy egy intézménytől lehetőség szerint legfeljebb egy résztvevő jelentkezzen (amennyiben elérjük a terem befogadóképességének határát – annak érdekében, hogy minél több intézmény vehessen részt a konzultáción – kizárólag az intézménytől elsőként regisztrált résztvevő helyét tudjuk biztosítani). A május 11-i konzultációt követően az NKFI Hivatal - igény szerint - további konzultációs alkalmakat biztosít.

A regisztráció lezárult.

Utolsó módosítás: 2018. január 08.
Partner szervezeteink
© Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 1077 Bp, Kéthly Anna tér 1., Telefon: (+361) 795 9500