Nemzetközi tevékenység
PDF
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Új európai magatartási kódex a kutatói integritásról: a kiválóság záloga
A tudományos kiválóság egyik alappillére a kutatói közösség etikai önszabályozása és belső felelősségvállalása. Erre figyelemmel született meg az európai kutatói integritásról szóló új magatartási kódex, amelynek célja, hogy a dokumentum még jobban tükrözze a kutatói tevékenység legújabb irányait és kihívásait, ugyanakkor tovább közelítse egymáshoz a nemzeti szintű tudományetikai szabályozási rendszereket az Európai Unión belül.

A tudományos kutatás és a technológia fejlődése folyamatosan vet fel újabb és újabb etikai problémákat. Elég, ha az orvosbiológiai kutatások számtalan új területére – klónozás, őssejtterápia, genomikai diagnosztika, génmódosított növények, szintetikus biológia stb. – gondolunk, de szinte minden tudományágból lehetne példákat hozni. Nehezíti a kérdések kezelését, hogy a szakmai integritás értelmezése még az unió tagállamaiban sem egységes, holott ezeknek a szabályoknak nem lenne szabad függeniük sem a kulturális és társadalmi környezettől, sem a helyi viszonyoktól vagy politikai kompromisszumoktól.

A kutatói integritásról szóló európai magatartási kódex (European Code of Conduct for Research Integrity) uniós szinten törekszik egységesíteni a legfontosabb tudományetikai elveket. Alapvetése a kutatók etikai felelőssége a társadalom szellemi és anyagi jólétéért, de ezen belül a kutatómunka olyan szabályairól is szól, amelyek – tudományterülettől függetlenül – egyértelmű eligazítást adnak a kutatási program tervezése és megvalósítása során követendő gyakorlathoz. Ennek a korábban elfogadott dokumentumnak a felülvizsgálatát 2016-ban kezdte meg az európai tudományos akadémiákat összefogó szakmai szövetség (All European Academies, ALLEA), szorosan együttműködve az Európai Bizottsággal.

A megújult magatartási kódex széles körű konzultáció eredményeként jött létre, amelyet az előkészítő szervezet a köz- és a magánfinanszírozású kutatások fő érintettjeivel folytatott. Ezután már az egyes tagállamokban működő kutatási intézmények felelőssége, hogy saját önszabályozásukat, erkölcsi és etikai normáikat ezekkel az elvekkel összhangban dolgozzák ki úgy, hogy azok a legmagasabb szintű kutatói integritást biztosítsák.

Utolsó módosítás: 2017. szeptember 13.
Partner szervezeteink
© Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 1077 Bp, Kéthly Anna tér 1., Telefon: (+361) 795 9500