Nemzetközi tevékenység
PDF
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Véleménygyűjtés az európai intelligens szakosodási stratégiákban rejlő lehetőségekről
Az Európai Bizottság társadalmi konzultációt hirdetett arról, hogy az egyes tagállamok adottságaik, erősségeik és lehetőségeik alapján kijelölt kutatás-fejlesztési és innovációs célterületeit összegző ú.n. intelligens szakosodási stratégiái (Smart Specialisation Strategy, S3) milyen módon járulhatnak hozzá olyan közösségi célok megvalósulásához, mint a gazdasági fellendülés és munkahelyteremtés, az éghajlatváltozás kedvezőtlen hatásainak mérséklése vagy az idősödő társadalom problémakörének megoldása.

Magyarország 2014-ben dolgozta ki saját Nemzeti S3 stratégiáját, amelynek elkészítését Pálinkás József, az NKFI Hivatal jelenlegi vezetője kormánybiztosként koordinálta. A stratégia elfogadása alapfeltétele volt annak, hogy a 2014–2020-as tervezési időszakban az EU strukturális alapjaiból több mint 700 milliárd forintnyi kutatás-fejlesztésre és innovációra fordítható uniós forrást hívhassunk le. 

Az európai uniós konzultáció célja, hogy az Európai Bizottság nagyobb rálátást kapjon a megoldásra váró kihívásokról, bevált gyakorlatokról és az eddigi tapasztalatokról. A konzultációban 2017. március 24-ig lehet véleményt nyilvánítani, az angol nyelven megfogalmazott, de magyarul is megválaszolható elektronikus kérdőív kitöltésével. A konzultáció eredményeit az Európai Bizottság intelligens szakosodással foglalkozó közleménye és a kohéziós jelentés fogja tartalmazni.

Az intelligens szakosodási stratégia olyan új típusú, széleskörű egyeztetésen és vállalkozói kockázatvállaláson alapuló fejlődési stratégia, amely a KFI folyamatok célorientált támogatását teszi lehetővé, és ezáltal hatékonyabban fejleszti az adott térségek (nemzetek, régiók vagy megyék) tudásalapú gazdaságát. Az egyes térségek szakosodási irányai a helyi szereplők sajátos érdekei, adottságai és lehetőségei alapján kerülnek meghatározásra. Ennek során először azonosítják azokat a helyi sajátosságokat, amelyek a fejlődés és a hatékonyság szempontjából a legnagyobb potenciált rejtik, majd meghatározzák a célokat, prioritásokat, valamint az ezeket megvalósító eszközöket. 

További információ:
http://www.s3magyarorszag.hu 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/consultations/smart-specialisation/  

Utolsó módosítás: 2017. február 06.
Partner szervezeteink
© Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 1077 Bp, Kéthly Anna tér 1., Telefon: (+361) 795 9500