Nemzetközi tevékenység
PDF
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
A tudományos és technológiai (TéT) szakdiplomata hálózat

Magyarország a legfontosabb tudományos partnereinél a kapcsolatok ápolását elősegítő, a kutatás-fejlesztési és innovációs törekvéseinek megvalósításához, a kutatási eredmények hazai gazdasági hasznosításához kapcsolatépítő és -tartó, erőforrás feltáró és információs tevékenységgel szolgáló tudományos és technológiai szakdiplomáciai hálózatot tart fent.

A hálozat létrehozása, célja, szerepe

A TéT szakdiplomáciai hálózat a kormányzat kutatási és technológia-fejlesztési törekvéseivel összhangban a magyar tudományos közösség egészének érdekében működik. Tevékenysége kiterjed a természettudományos kutatás, a műszaki tudományok, a technológia- és termékfejlesztés, valamint az innováció területének képviseletére. A szakdiplomatáknak egyszerre kell szolgálniuk a magyar tudományos kutatás és a magyar tudományszervezés intézményeit, valamint a teljes magyar kutatóközösséget.

 

A hálózat irányítása, finanszírozása, működtetése

A szakdiplomáciai hálózat irányítása és a diplomaták kiválasztása

A hálózat működtetése a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) és a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) közös feladata. A szakmai irányítást az NKFIH biztosítja, miközben a TéT-szakdiplomaták szervesen illeszkednek az egységes, integrált külképviseletek és rajtuk keresztül a KKM hivatali rendjébe, így a helyszínen a többi diplomatához hasonlóan közvetlenül a külképviseletet vezető nagykövetnek vagy főkonzulnak vannak alárendelve. A szakmai irányítást az NKFIH a Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályán keresztül látja el. A szakdiplomaták kiválasztása nyílt pályázat útján történik.

A szakdiplomáciai hálózat finanszírozása

A hálózat működtetése a KKM „Külképviseletek Igazgatása” költségvetési fejezetének terhére valósul meg. A szakdiplomaták külszolgálatával összefüggő kiadások a külképviseletek gazdálkodási rendjének megfelelően, a külképviselet-vezetők utalványozása mellett, a külképviseleti gazdasági vezetők révén valósul meg. Úgynevezett elkülönített előirányzatokkal viszont maguk a szakdiplomaták is rendelkeznek. A feladataik ellátásához szükséges kiküldetések és reprezentációs tevékenységek költségkeretével önállóan gazdálkodnak.

A TéT szakdiplomaták feladatai

  • Információszerzés: Figyelemmel kísérik és jelentésekben elemzik a fogadó ország tudománypolitikájának alakulását. Tevékenységükkel segítik a hazai tudománypolitikai döntések előkészítését.
  • Tájékoztatás: Részt vesznek a magyar tudománypolitika eredményeinek népszerűsítésében. Tájékoztatást adnak a magyar tudomány- és technológia-politikáról, annak eredményeiről és az együttműködési lehetőségekről.
  • Kapcsolatépítés: Magyar intézmények és szervezetek kapcsolatépítésének elősegítésével aktív résztvevői a magyar kutatás európai és nemzetközi integrációjának.
  • Közvetítés: Képviselik a magyar szakmapolitikai érdekeket külföldön. Érdekegyeztető tevékenységükkel közvetítő szerepet töltenek be a fogadó ország és Magyarország között.

TéT szakdiplomaták részletes feladatai

 

A TéT szakdiplomáciai hálózat működésének jogi háttere

A TéT szakdiplomáciai hálózat működését az alábbi jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök szabályozzák:

Továbbá számos, a Külgazdasági és Külügyminisztérium működését szabályozó KKM és korábban KüM rendelet, utasítás és irányelv a diplomáciai és konzuli rangok használatáról, a külszolgálati ellátmányok összegéről, a kiküldetést teljesítők költségtérítéséről, a külképviseletek gazdálkodási rendjéről, a hivatali gépkocsik és mobiltelefonok használatáról, stb.

 

A TéT szakdiplomaták állomáshelyei

Jelenleg az alábbi 12 állomáshelyen szolgál TéT-szakdiplomata:

Bövebben a szakdiplomatákról itt 

 

TéT szakdiplomáciai rendezvények a tudományos közélet tájékoztatására

A TéT-szakdiplomáciai rendszer nyitottságát jelzik az éves rendszerességgel sorra kerülő attaséi beszámolók és a kétévente megrendezésre kerülő, szélesebb nyilvánosság előtti bemutatkozást lehetővé tevő TéT-szakdiplomáciai konferenciák.

A széles szakmai közönség számára szervezett TéT-szakdiplomáciai konferenciák egy-egy kiemelt téma köré szervezve átfogó képet nyújtanak a partnerországok és az EU vonatkozó gyakorlatáról és a magyar kapcsolódási lehetőségekről.

Utolsó módosítás: 2017. november 21.
Partner szervezeteink
© Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 1077 Bp, Kéthly Anna tér 1., Telefon: (+361) 795 9500