Pályázatok
PDF
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
NKFI Alap: Tájékoztatási és nyilvánossági szempontrendszer – Arculati Kézikönyv
Az NKFI Hivatal a közfinanszírozású támogatásból megvalósuló kutatási, fejlesztési és innovációs programok és projektek eredményeit a rendszeres és folyamatos szakmai értékelésen túl a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé és ismertté, az eredmények társadalmi hasznát érthetővé kívánja tenni. Az elnyert támogatásokkal kapcsolatos tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségek teljesítése érdekében az NKFI Hivatal új kommunikációs követelmény- és szempontrendszert határoz meg.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap versenypályázati portfóliója a felfedező kutatások, a célzott fejlesztések és az innovatív vállalkozások eredményelvű ösztönzését szolgálja.  A Hivatal ösztönözni kívánja a kutatói, fejlesztői, vállalkozói közösség tagjait, hogy a támogatott programjukhoz kapcsolódóan rendszeresen szemléletes és közérthető áttekintést adjanak arról, hogyan haladnak a nyertes kutatói, fejlesztői, vállalkozói és inkubátor csoportok projektjeikkel, hogyan teljesítik a vállalt projektcélokat, milyen sikereket érnek el a támogatás segítségével, vagy milyen tanulságok vonhatók le a kudarcból. Az NKFI Alapból megvalósuló eredmények közérthető bemutatása is versenyképességi próba: a társadalom számára ebből derül ki, milyen teljesítményre képesek a hazai kutatók, fejlesztők, vállalkozók, tudnak-e szólni azokhoz, akik fenntartják és eredményeit használni készek. Az eredménybeszámolók kiemelt célja továbbá, hogy üzenjenek a kutatási, fejlesztési és innovációs programok értékéről, társadalmi jelentőségéről. A közvélemény a projektek megvalósulását kísérő nyilvános események, közlemények révén győződhet meg arról, hogy a legkiválóbb programokra érdemes és szükséges erőforrásokat biztosítani és jövőképet építeni. 
A sikeres projektekről az NKFI Hivatal is beszámol, előadásokban, a nemzetközi kapcsolatépítés során, valamint honlapján, többek között az eredményes programokat bemutató Meggyőző eredmények, példaértékű sikerek c. rovatban. A projekt indításáról és zárásáról, főbb eredményeivel híreket javasolt ezért elektronikus formában az NKFI Hivatal Kommunikációs Osztályának is továbbítani.

A NKFI Hivatal a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap támogatását elnyert kutatási, fejlesztési vagy innovációs projektjének kommunikációjában a kedvezményezettek együttműködésére számítva állította össze a Tájékoztatási és nyilvánossági szempontrendszert, Arculati Kézikönyvvel, valamint az abban meghatározott letölthető és részben szerkeszthető grafikai elemekkel kiegészülve.

Tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségek PDF (269 KB)
NKFI Alap - arculati kézikönyv PDF (1 759 KB)

Letölthető sablonok ZIP (2 290 KB)
Letölthető grafikai elemek ZIP (19 120 KB)

  • Az ezekben meghatározott kötelezettségek a dokumentum közzétételét követően benyújtott projektek esetében kötelező érvényűek, a már megkezdett projektek esetén a közzétételt követően megvalósuló kommunikációs tevékenység során, valamint azon webes felületek esetében alkalmazandóak, amelyek aktualizálása a projekt megvalósítása során folyamatos.
  • Amennyiben a projektnek kommunikációs tevékenység szervezésével megbízott felelőse van, akkor a kommunikációs felelős nevét, elérhetőségét az NKFI Hivatal a hivatal Kommunikációs Osztályának (kommunikacio@nkfih.gov.hu) címére kéri tájékoztatásul megküldeni. Ugyanezen a címen kérhetnek tanácsot, javaslatot a projektgazdák a közzétételi kötelezettségekkel kapcsolatban.
  • Az “NKFI Alapból megvalósuló program” (angolul: Program financed by NRDI Fund”) megjelölésű infoblokkot és arculati elemeket azon kedvezményezettek használják, akik az NKFI Alapból támogatott program több alprogramjának megvalósítását vállalják: a támogatott programmal összefüggésben a jelen tájékoztatási kötelezettségeket a kedvezményezettnek egyebekben az alprogramokhoz tartozó projektjeinként, a projektekre vonatkozó szabályok szerint kell teljesítenie.
  • A meghirdetett pályázati felhívásokat és a már megvalósuló projekteket érintő kérdésekkel kapcsolatban az NKFI Hivatal Ügyfélszolgálata (nkfihivatal@nkfih.gov.hu) áll a pályázók és a támogatott projektek szakértői rendelkezésére
2017. július 31.
PDF
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
NKFI Alap: Tájékoztatási és nyilvánossági szempontrendszer – Arculati Kézikönyv
Az NKFI Hivatal a közfinanszírozású támogatásból megvalósuló kutatási, fejlesztési és innovációs programok és projektek eredményeit a rendszeres és folyamatos szakmai értékelésen túl a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé és ismertté, az eredmények társadalmi hasznát érthetővé kívánja tenni. Az elnyert támogatásokkal kapcsolatos tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségek teljesítése érdekében az NKFI Hivatal új kommunikációs követelmény- és szempontrendszert határoz meg.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap versenypályázati portfóliója a felfedező kutatások, a célzott fejlesztések és az innovatív vállalkozások eredményelvű ösztönzését szolgálja.  A Hivatal ösztönözni kívánja a kutatói, fejlesztői, vállalkozói közösség tagjait, hogy a támogatott programjukhoz kapcsolódóan rendszeresen szemléletes és közérthető áttekintést adjanak arról, hogyan haladnak a nyertes kutatói, fejlesztői, vállalkozói és inkubátor csoportok projektjeikkel, hogyan teljesítik a vállalt projektcélokat, milyen sikereket érnek el a támogatás segítségével, vagy milyen tanulságok vonhatók le a kudarcból. Az NKFI Alapból megvalósuló eredmények közérthető bemutatása is versenyképességi próba: a társadalom számára ebből derül ki, milyen teljesítményre képesek a hazai kutatók, fejlesztők, vállalkozók, tudnak-e szólni azokhoz, akik fenntartják és eredményeit használni készek. Az eredménybeszámolók kiemelt célja továbbá, hogy üzenjenek a kutatási, fejlesztési és innovációs programok értékéről, társadalmi jelentőségéről. A közvélemény a projektek megvalósulását kísérő nyilvános események, közlemények révén győződhet meg arról, hogy a legkiválóbb programokra érdemes és szükséges erőforrásokat biztosítani és jövőképet építeni. 
A sikeres projektekről az NKFI Hivatal is beszámol, előadásokban, a nemzetközi kapcsolatépítés során, valamint honlapján, többek között az eredményes programokat bemutató Meggyőző eredmények, példaértékű sikerek c. rovatban. A projekt indításáról és zárásáról, főbb eredményeivel híreket javasolt ezért elektronikus formában az NKFI Hivatal Kommunikációs Osztályának is továbbítani.

A NKFI Hivatal a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap támogatását elnyert kutatási, fejlesztési vagy innovációs projektjének kommunikációjában a kedvezményezettek együttműködésére számítva állította össze a Tájékoztatási és nyilvánossági szempontrendszert, Arculati Kézikönyvvel, valamint az abban meghatározott letölthető és részben szerkeszthető grafikai elemekkel kiegészülve.

Tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségek PDF (269 KB)
NKFI Alap - arculati kézikönyv PDF (1 759 KB)

Letölthető sablonok ZIP (2 290 KB)
Letölthető grafikai elemek ZIP (19 120 KB)

  • Az ezekben meghatározott kötelezettségek a dokumentum közzétételét követően benyújtott projektek esetében kötelező érvényűek, a már megkezdett projektek esetén a közzétételt követően megvalósuló kommunikációs tevékenység során, valamint azon webes felületek esetében alkalmazandóak, amelyek aktualizálása a projekt megvalósítása során folyamatos.
  • Amennyiben a projektnek kommunikációs tevékenység szervezésével megbízott felelőse van, akkor a kommunikációs felelős nevét, elérhetőségét az NKFI Hivatal a hivatal Kommunikációs Osztályának (kommunikacio@nkfih.gov.hu) címére kéri tájékoztatásul megküldeni. Ugyanezen a címen kérhetnek tanácsot, javaslatot a projektgazdák a közzétételi kötelezettségekkel kapcsolatban.
  • Az “NKFI Alapból megvalósuló program” (angolul: Program financed by NRDI Fund”) megjelölésű infoblokkot és arculati elemeket azon kedvezményezettek használják, akik az NKFI Alapból támogatott program több alprogramjának megvalósítását vállalják: a támogatott programmal összefüggésben a jelen tájékoztatási kötelezettségeket a kedvezményezettnek egyebekben az alprogramokhoz tartozó projektjeinként, a projektekre vonatkozó szabályok szerint kell teljesítenie.
  • A meghirdetett pályázati felhívásokat és a már megvalósuló projekteket érintő kérdésekkel kapcsolatban az NKFI Hivatal Ügyfélszolgálata (nkfihivatal@nkfih.gov.hu) áll a pályázók és a támogatott projektek szakértői rendelkezésére
2017. július 31.
Partner szervezeteink
© Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 1077 Bp, Kéthly Anna tér 1., Telefon: (+361) 795 9500